referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Rudolf
Sobota, 17. apríla 2021
Chémia a liečivá
Dátum pridania: 12.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: pnak
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 167
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 18
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 30m 0s
Pomalé čítanie: 45m 0s
 
Na centrálnu nervovú sústavu pôsobí stimulačne, vedie až ku kŕčom, spôsobuje miózu a slinotok (cholinergické pôsobenie), poškodzuje tvorbu krvi a má výrazný lokálny dráždivý účinok. Opakované inhalačné expozície (240 mg/m3 4 hodiny denne) viedli pri krisiach k poškodeniu pečene (nekrózy), sleziny (abscesy), ľadvín (dystrofické zmeny v kanáloch) a krvotvornej kostnej drene. Podľa výskumov Amosovho testu je mutagenita glycialdehydu 20-krát až 50-krát silnejšia ako mutagenita diglycidyléteru a diepoxybutánu. Pre ľudí je päťminútový pobyt v koncentrácii 3 mg/m3 spojený len s miernymi prejavmi dráždenia očí a nosovej sliznice, v koncentráciách 7,4 a 30mg/m3je dráždenie značné a pre časť dobrovoľníkov bolo neznesiteľné, u niektorých mala expozícia za následok nepríjemné pocity na hrudníku a bolesti hlavy, pri 60 mg/m3 boli stisky vystupňované a pre veľkú časť exponovaných bola táto koncentrácia neznesiteľná. Pri vniknutí do očí môže glycilaldehyd spôsobiť ťažké poškodenie. HrCT(iritat)-5 ppm, RoDL-0,05 g/kg /388/-0,23 g/kg, RrCL4-251 ppm, OcDL-0,20 g/kg,
Od-3 až 4, RsMs-krcgen.

ta:ZYXterc+iritat++aleged+++?myelot+++mutagen+++krcgen Pa: CE

Butylénoxid

Etyloxirán
1,2-epoxybután
C4H8O2 m.h. 72 (1 mg/l = 340 ppm,
1 ppm = 2,94 mg/m3)
K, b.v. 62 oC.
Technický produkt je zmesou 1,2-epoxybutánu (80-90%) a 2,3-epoxybutánu. Pary butylénoxidu dráždia horné i dolné dýchacie cesty, vo vysokej koncentrácii majú narkotický účinok. Vstrebáva sa kožou. U človeka vyvoláva nepríjemné pocity a to aj v koncentráciách nižších ako 1200 mg/m3. RoDL-1,41 g/kg, RrCL4-4000 ppm, OeDL-2,10 ml/kg, Od=1, Oe=4.
(zmes izomérov) RoDL-0,5 g/kg


Butadiendiepoxid

1,2,3,4-diepoxybután
C4H6O2 m.h. 86 (1 mg/l = 284 ppm,
1 ppm = 3,44mg/m3)
K, b.v.

138 oC, q:SSS.

Má veľmi výrazný dráždivý účinok, u zvierat bol zistený rádiomimetický účinok, teda účinok myelotoxický, mutagénny a karcinogénny. Vstrebáva sa aj nepoškodenou kožou. V koncentrácii 1 ppm nie je cítiť, v koncentrácii 5 ppm je po piatich minútach sotva rozoznateľný, koncentrácia 11,7mg/m3 spôsobuje u človeka cítiteľné a koncentrácia 35 mg/m3 prudké podráždenie očí a nosovej sliznice.

Diglycidyléter
Má depresívny účinok na CNS. Každodenné štvorhodinové inhalačné expozície koncentrácie 16 mg/m3 viedla za mesiac u myší k leukopénii a poruchám funkcie kostnej drene, rovnako opakovaná perkutálna aplikácia poškodila u myší tvorbu krvi. Pri psoch, králikoch a myší mala i.m. a i.v. aplikácia za následok jeden alebo niekoľko z týchto príznakov: leukopénia, relatívna lymfopénia alebo neutropénia, hypoplazia drene, úbytok lymfoidného tkaniva. U ľudí vyvolal styk s kožou pomaly sa hojace poleptanie. Pary dráždia oči a dýchacie cesty. Inhalačne je najjedovatejší z bežných glycidyléterov. Je mutagénny.

Butylglycidyléter
Má depresívny účinok na CNS a po perorálnej aplikácii veľkých dávok bolo u myší zistené malé poškodenie pečene, podľa iných nálezov i poškodenie ľadvín. Pri styku s látkou sa vyskytli alergické kožné choroby. Inhalačne je najmenej jedovatý z bežných glycidyléterov. Je mutagénny.

Etylénglykoldiglycidyléter
Po perorálnej aplikácii vyšších dávok bola u myší spozorovaná malátnosť, cyanosa, pozdejšie alebo po vysokých dávkach dyspnoe, kŕče a uhynutie zástavou dychu. Po opakovanej aplikácii boli objavené dystrofické zmeny v pečeni a degeneratívne zmeny v ľadvinách. Má lokálny dráždivý účinok a vstrebáva sa kožou.

Dieldrin
Má stimulačné a neskorši depresívny účinok na CNS. Po jednorázovej aplikácii boli u myší nezávisle od druhu aplikácie zistené dystrofické zmeny v mozgovej kôre a v nucleus caudatus. Veľká jednorázová expozícia vyvoláva u človeka kŕčový záchvat, ktorý sa môže niekoľkokrát opakovať, postihnutý to však prežije, zotavenie je pomerne rýchle a nezostávajú následky. Epileptiformné kŕče sa môžu dostaviť náhle bez väčších predchádzajúcich problémov. Sú popísané početné prípady otráv, ktoré sa začali prejavovať za niekoľko dní alebo týždňov po začiatku práce spojenej s veľkou expozíciou dieldrinu. Príznakom boli v ľahších prípadoch bolesti hlavy, závrate, žalúdočné nevoľnosti a zvracanie, v ťažších prípadoch kŕče spojené so stratou vedomia, trvajúce minútu až dve hodiny a opakujúce sa aj niekoľkokrát denne. EEG javil zmeny poruchy kmeňa. Dieldrin je nefrotoxický a mierne hepatotoxický. Podľa Amesovho testu nie je mutagénny. Dobre preniká kožou (na rozdiel od DDT preniká kožou aj sama nerozpustená substancia!), ale nedráždi ju. Jeho karcinogenita sa niekedy popiera. Za odhad prijateľnej dennej dávky (ADI) pre človeka bolo stanovených 0,0001 mg/kg.

 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6    ďalej ďalej
 
Zdroje: 1, Přehled prumyslové toxikologie – Organické látky, 2, Chystáte sa na maturitu? – Chémia
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.