referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milica
Streda, 17. augusta 2022
Chemické reakcie
Dátum pridania: 19.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dievcina5
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 684
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 8.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 13m 50s
Pomalé čítanie: 20m 45s
 
1.CHEMICKÉ REAKCIE

V priebehu chemických reakcií sa východiskové látky (reaktanty) menia na produkty. Pri premene reaktantov na produkty zanikajú väzby v reaktantoch a vznikajú väzby v produktoch. Chemické reakcie prebiehajú v dôsledku vzájomného pôsobenia látok alebo vplyvom energie na látky. Pre chemické reakcie je charakteristické:

a)dochádza k zmenám v rozložení valenčných elektrónov reagujúcich častíc
b)druh a počet atómov prvkov ako i celkový počet elektrónov sa nemení
c)jadrá atómov prvkov sa nemenia.

Zmeny v elektrónovom obale reagujúcich častíc, ktoré nastávajú pri vzniku produktov reakcie, spôsobujú často veľké zmeny vo vlastnostiach látok.

1.1 Tepelná energia a chemické reakcie

V priebehu chemických reakcií dochádza k uvoľňovaniu alebo pohlcovaniu tepelnej energie. Množstvo energie, ktoré sa pri chem. reakcii uvoľní (spotrebuje), možno približne vypočítať na základe hodnôt väzbových energií väzieb v reaktantoch a produktoch. Reakčné teplo je dané rozdielom energie uvoľnenej pri vzniku väzieb v produktoch a energie spotrebovanej na rozštiepenie väzieb v reaktantoch.


2.TERMOCHÉMIA A TERMOCHEMICKÉ ZÁKONY

Termochémia-odbor chémie, ktorý skúma tepelné javy pri chemických reakciách.


2.1 Exotermické a endotermické reakcie

Exotermické reakcie-chemické reakcie, v priebehu ktorých sa pri zániku väzieb v reaktantoch a vzniku väzieb v produktoch uvoľnuje teplo. Produkty exotermických reakcií majú menšiu energiu ako reaktanty. Chemické väzby v produktoch sú silnejšie ako v reaktantoch.

Endotermické reakcie - chemické reakcie, pri ktorých sa teplo spotrebúva. Produkty reakcie majú väčšiu energiu ako reaktanty. Chemické väzby v produktoch sú slabšie ako v reaktantoch. Endotermické reakcie prebiehajú len za neustáleho spotrebúvania tepla, ktoré im poskytuje a dodáva okolie.


2.2 Reakčné teplo

V termochémii sa reakčné teplo reakcií, ktoré prebiehajú za konštantného tlaku, určuje ako rozdiel entalpie produktov reakcie a entalpie reaktantov. Entalpiu, ktorú označujeme písmenom H a vyjadrujeme v jednotkách kJ.mol-1, možno pre určitú názornosť chápať ako tepelný obsah látky.

H=entalpia produktov-entalpia reaktantov

Reakčné teplo sa rovná zmene entalpií: Q = H

Pri exotermických reakciách je entalpia produktov menšia ako entalpia reaktantov. Pri endotermických reakciách je entalpia produktov väčšia ako entalpia reaktantov. Hodnota reakčného tepla chemickej reakcie závisí od látkového množstva reaktantov. Molové teplo reakcie - množstvo tepla, ktoré sa uvoľní, alebo spotrebuje, ak zreaguje také látkové množstvo reaktantov, aké udávajú stechiometrické koeficienty v príslušnej chemickej rovnici. Reakčné teplo sa najčastejšie vyjadruje v jednotkách kJ.mol-1.


2.3 Termochemické rovnice

s-pevná látka
l-kvapalná látka
q-plynná látka
aq-vodný roztok
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Chemické reakcie SOŠ 2.9485 538 slov
Chemické reakcie SOŠ 2.9438 135 slov
Chemické reakcie 2.9566 888 slov
Chemické reakcie 2.9590 105 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.