referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milica
Streda, 17. augusta 2022
Termochémia
Dátum pridania: 13.12.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Rina
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 387
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 
-zaoberá sa tepelnými javmi pri chemických reakciáchteplo, ktoré sa pri reakcii uvoľní, či spotrebuje, závisí od druhu reaktantov a produktov a od množstva a skupenstva reagujúcich látok
-Entalpia (H) je veličina, ktorou sa vyjadruje obsah energie látok zúčastnených na reakcii prebiehajúcej za nezmenného tlaku.Tepelný efekt chemickej reakcie pri stálom tlaku sa rovná zmene entalpie (∆H), čiže rozdielu entalpií produktov a entalpií východiskových látok. V termochemických rovniciach vyjadrujeme ňou reakčné teplo (v J.mol-1, častejšie v kJ.mol-1).Entalpia spolu s vnútornou energiou sú tzv. stavové funkcie, sú to veličiny, pri ktorých nemôžeme určiť ich hodnotu, ale iba ich zmenu
-Štandarná zmena entalpie je taká zmena entalpie, keď reakcie prebiehajú za štandarných podmienok
-mólové reakčné teplo Q m – je veličina udávajúca teplo, ktoré systém pri reakcii prijme alebo uvoľní , ak sa daná reakcia uskutoční v rozsahu 1 mol základných reakčných premien, t.j. v chemickej reakcii sa zúčastňuje také látkové množstvo reaktantov, ktoré zodpovedá jej stechiometrickým koeficientom
-ak sa reakcia uskutoční pri konštantnom objeme(izochorický dej), potom sa Q m rovná zvýšeniu vnútornej energie sústavy ∆U(platí, že teplo dodané sústave pri konštantnom objeme sústavy sa spotrebuje na zvýšenie jej vnútornej energie)
-ak sa reakcia uskutočňuje pri konštantnom tlaku (izobarický dej) potom sa Q m rovná zvýšeniu entalpie sústavy ∆H(ptatí, že teplo dodané sústave pri konštantnom tlaku sústavy sa spotrebuje na zvýšenie jej entalpie)
-štandarné reakčné teplá ∆H0 – reakčné teplá reakcií prebiehajúcich pri štandarných podmienkach(T = 298,15K, p= 101,325kPa)
-exotemické reakcie – sú reakcie, pri ktorých sa teplo uvoľňuje do okolia ∆H 0
-Prvý termochemický zákon : hodnota reakčného tepla priamej a spätnej reakcie je rovnaká, líši sa iba znamienkom
-Druhý termochemický zákon: celkový tepelný efekt chemickej reakcie je rovnaký pre všetky spôsoby premeny východiskových látok na produkty alebo celkové reakčné teplo reakcie nezávisí od konkrétneho priebehu reakcie, ale len od počiatočného a konečného stavu
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.