Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Redoxné reakcie a elektrolýza

Elektrolýza: sú to redoxné reakcie, ktoré prebiehajú pri prechode elektrického prúdu roztokom alebo taveninou. Tieto redoxné reakcie neprebiehajú pri elektrolýze samovoľne – dodávame elektrickú energiu.

Elektrolyt: vodivý roztok s voľne pohyblivými katiónmi a aniónmi.

Redoxné reakcie: sú chemické reakcie, pri ktorých sa menia oxidačné čísla atómov.

Oxidácia: pri oxidácii sa oxidačné číslo zväčšuje – atóm elektróny odovzdáva
Redukcia: pri redukcii sa oxidačné číslo zmenšuje – atóm elektróny prijíma
Oxidácia a redukcia prebiehajú vždy súčastne.

Oxidovadlo: látka, ktorá je schopná prijímať elektróny (kyslík, chlór, fluór)
Redukovadlo: látka, ktorá je schopná odovzdávať elektróny (vodík, uhlík, sodík)

Galvanické články: sú zariadenia, z ktorých možno priamo získavať elektrický prúd z prebiehajúcich redoxných reakcií. V galvanických článkoch prebieha oxidácia a redukcia v oddelených priestoroch na povrchu dvoch rôznych elektrôd. Chemická energia sa mení na elektrickú energiu a galvanický článok sa stáva zdrojom elektrickej energie.

Suchý článok (monočlánok): je to najznámejší galavnický článok

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk