referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tamara
Streda, 26. januára 2022
H2O = vzorec života
Dátum pridania: 18.12.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Electra
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 243
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 12
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 20m 0s
Pomalé čítanie: 30m 0s
 
Pravda o mineráloch

V prírode je voda, výnimkou zrážkovej, vždy do určitej miery mineralizovaná. Ide hlavne o spodné vody vo väčších hĺbkach. Ľudský organizmus len vo veľmi obmedzenom množstve prijíma anorganické minerály. Pre vývoj a stavbu tela majú zásadný význam iba organické minerály, ktoré prijímame v potrave.
Anorganické minerály obsiahnuté vo vode, ktoré telo nespotrebuje vo svoj prospech, vylučuje alebo sa ukladajú v celom organizme (najčastejšie ako ľadvinové, alebo žlčové kamene; usadeniny v cievach –kôrnatenie; …). Podľa odhadov za život vypijeme asi 200 kg kameňa v podobe anorganických minerálov. Malá časť zostáva v tele, ale môže byť príčinou veľkej miery záťaže a poškodzovania ľudského organizmu.

Prečo telo potrebuje iba čistú vodu

Voda je život, pretože výživa, trávenie, vstrebávanie a vylučovanie môže prebiehať v tele iba vo vodnom prostredí. Nedostatok vody vyvoláva poruchy systému, Denne má na jeho dobré fungovanie prijať 2,7l tekutín. Voda v tele funguje ako rozpúšťadlo – ako transportné médium dopravujúce výživné látky k bunkám. Usmerňuje splodiny látkovej výmeny z buniek mimo organizmus. Slúži ako regulátor teploty tela, maže kĺby a šľachy a umožňuje činnosť svalov.Telom neupotrebiteľné anorganické minerály rozpustené vo vode sú telu na obtiaž a ukladajú sa v rôznych orgánoch.

Voda na Slovensku

Aká je však konkrétna situácia na Slovensku? Ako ju možno charakterizovať z hľadiska kvality povrchových vôd? Z celkovej dĺžky tokov, sledovaných a vyhodnocovaných správcami vodných tokov v SR, je približne 20 - 25 % zaradených do IV. a V. triedy čistoty, to znamená do dvoch najnepriaznivejších tried kvality. Je charakterizovaná ako prakticky nepoužiteľná pre bežné účely a nemá krajinotvornú hodnotu. Po bližšom skúmaní je možne zistiť, že rozhodujúcimi ukazovateľmi, spôsobujúcimi zatriedenie tokov do IV. a V. triedy čistoty, sú biologické a mikrobiologické ukazovatele. To poukazuje na absenciu spoľahlivého zneškodňovania, t.j. čistenia odpadových vôd zo sídiel. K biologickým a mikrobiologickým sa priraďujú ďalšie špecifické ukazovatele, ako sú napríklad ťažké kovy, pesticídy, špecifické organické látky, chlorované uhľovodíky, ktoré spôsobujú takéto nepriaznivé zatriedenie. Negatívnu úlohu tu zohráva aj nedostatočné čistenie priemyselných vôd a plošné znečistenie - jeho príčinou je predovšetkým poľnohospodárska činnosť.

Zámerom Ministerstva životného prostredia SR je výrazné zlepšenie tohoto stavu, ktorý možno dosiahnuť najmä podporou budovania komunálnych, ako aj priemyselných čistiarní odpadových vôd. Zo Štátneho fondu životného prostredia, ktoéeho spravovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR, bolo napríklad v roku 1995 venovaných na tento účel 351 mil. Sk a v prvom polroku 1996 287 mil. Sk.

Opodstatnenosť zámeru dosiahnuť po roku 2000 taký stav, že už nebudú existovať, alebo len v obmedzenej nevýraznej miere, toky zaradené do IV. a V. triedy čistoty zdôvodňuje fakt, že až 60 % zásob podzemných vôd sa nachádza v oblastiach pririečnych zón ovplyvňovaných priamo povrchovými vodami. V mnohých prípadoch sa tak zlepší kvalita podzemných vôd vo všeobecnosti. Vyhovujúci stav kvality podzemných vôd v horských oblastiach možno dosiahnuť zlepšením spôsobu hospodárenia v lesoch a vybavením rekreačných zariadení zodpovedajúcimi čistiarenskými zariadeniami na odpadové vody. Samozrejme, treba ešte veľa vykonať v osvete, aby sa chovanie verejnosti v prírode v mnohých aspektoch zmenilo k lepšiemu.

Pomerne jednoduchá molekula je zázračne potentným zdrojom nových hviezd i života na Zemi. Padá s dažďom, tečie v riekach. Zamrznutá, v podobe ľadu, drží pohromade pozliepané jadrá komét. Je v špenáte, v mäse, v javorovom sirupe. Je v nás. Mala by byť v každej mimozemskej bytosti, ak nejaké existujú. Z týchto dôvodov je voda na oblohe už dávno veľmi vyhľadávaným cieľom astronomických pozorovaní.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Galéria k článku [5]
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.