Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Najvýznamnejšie plasty pripravené polymerizáciou

Mnoho materiálov, ktoré bežne využívame, je prírodného pôvodu, napríklad drevo, kovy, bavlna, koža a i. Získavame ich z rastlín, zvierat, prípadne ich získavame ťažbou zo zeme. Dnes už je možné nahrádzať ich lacnejšími, synteticky pripravených materiálov, plastov. Vyrábajú sa z látok, ktoré sa nachádzajú predovšetkým v rope ale aj v zemnom plyne a v uhlí. O ich spracovanie sa starajú odvetvia chemického a petrochemického priemyslu. Plasty sú ľahko tvarovateľné, dajú sa z nich vytiahnuť tenké fólie alebo ich použiť na výrobu predmetov bežnej spotreby. Fľaše, poháre z ktorých pijeme, taniere z ktorých jeme a bielizeň na ktorej spíme je často pripravená procesom polymerizácie – sú to všetko syntetické látky.

1. Polyetylén (PE al. PET)

a. nízkotlakový. Vyrába sa polymerizáciou etylénu pri nízkom tlaku za prítomnosti špecifických katalyzátorov. Je mliečnobiely a tvrdý. Vyrábajú sa z neho fľaše, misky, poháre, vedrá a iné prakticky nerozbitné predmety do domácnosti. Taktiež sa používa na výrobu vodoinštalačného materiálu (potrubie)
b. vysokotlakový. Pri polymerizácii etylénu pri tlaku 100 – 200 Mpa vzniká vysokotlakový PE. Je mäkký ľahko sa tvaruje. Vyrábajú sa z neho fólie, používané najmä ako obalový materiál v potravinárskom priemysle (mikrotén).

2. Polyvinylchlorid (PVC)

a. tvrdé (novodur). Vzniká polymerizáciou vynilchloridu, ktorý sa vyrába reakciu etylénu s kyselinou chlórovodíkovou. Výsledný dichlóretylén je zahriaty vyrába sa z neho nehorľavý vynilchlorid. Vynilchlorid je karcinogénna látka. Po polymerizácii vzniká tvrdý PVC, ktorý sa používa najmä na výrobu obalov, tesnení a potrubia. b. mäkké (novoplast). Na to aby sme zmenili vlastnosť PVC, pridávame pomocou prímesí ako polychlórované bifenyly a lebo estery kyseliny ftalovej. Zmäkčovadlá sa ukladajú medzi reťazce molekúl a dajú sa opäť vyplaviť. Zmäkčovadlá sú však jedovaté a tak obalový materiál (igelit), ktorý sa vyrába z novoplastu sa nesmie používať na balenie potravín. 3. Polytetrafluóretylén (PTFE – teflón)

Teflon, jeden z prvých plastov bol vynájedný už v roku 1938 a je obchodnou značkou spoločnosti Du Pont v ktorej bol vyrobený. Používa sa na výrobu kabín kozmických lodí, keďže funkčné rozmedzie teplôt v ktorom sa teflón nemení je –200 ºC až +300 ºC. Vrstvou teflónu sa pokrýva aj kuchynský riad ako pekáče a panvice. Teflón zabraňuje prichyteniu lepkavých látok.

Využíva sa aj pri povrchovej úprave lyží aby sa zlepšil ich styk so snehom a jazda bola čo najrýchlejšia. 4. Polystyrén (PS)
Vyrába sa polymerizáciou styrénu. Derivátu etylénu, kde je jeden z vodíkov najradený benzénovým jadrom. Polystyrén sa používa ako obalový materiál. Pri jeho spaľovaní sa uvoľňuje nepríjemný zápach spôsobený benzénom, ktorý je karcinogénny. 5. Polymetylmetakrylát (PMMA – Plexisklo, Umaplex)

Bol vyrobený v roku 1933 z metylesteru kyseliny metakrylovej. Po zohriatí na teplotu 150 ºC sa ľahko tvaruje. Predmety z neho sa dajú ľahko opracúvať. Dá sa do nich vŕtať, dajú sa rezať, hobľovať a píliť. Dajú sa veľmi dobre zvárať a lepiť. plexisklo j erelatívne odolné voči poškriabaniu a dá sa ľahko vyleštiť. Využíva sa ako náhrada skla a vyrábajú sa z neho zubné protézy.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk