referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bernard
Pondelok, 20. mája 2024
Chémia: definície
Dátum pridania: 29.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mucka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 593
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 7m 50s
Pomalé čítanie: 11m 45s
 
Homogénne reakcie -pri nich sú všetky reagujúce zložky v jednej fázy v plynnom alebo v kvapalnom skupenstve.
Heterogénne reakcie – prebiehajú reakcie na fázovom rozhraní reaktantov, ktoré sú v rôznom skupenstve.

Syntetické reakcie – pri nich sa jednodukšie substráty zlučujú na látky zložitejšie.
Rozkladné reakcie - pri nich sa zložitejšie látky štiepia na jednodukšie.
Substitučné reakcie – pri nich sa atóm alebo skupina atómov v molekule jedného substrátu vymení za iný atóm alebo skupinu atómov v molekule druhého súbstrátu reakcie.
Ionové reakcie – prebiehajú vo vodnom prostredí, zúčastňujú sa ich iony nar. zrážanie striebra.
Redukčno – oxidačné reakcie – pri nich sa niektoré atómy redukujú na úkor iných, ktoré sa oxidujú – prebieha odovzdávanie elektronov.
Protolytické reakcie – odovzdávanie a prijímanie protónov medzi kyselinou a zádadou , je to reakcia vodíka v prostredí kvapalnom.

Redoxné reakcie - chemické reakcie pri ktorých dochádza k zmene oxidačného čísla atómov prvkov alebo ionov.

Oxidácia je dej pri ktorom sa oxidačné číslo atómov prvkov alebo ionov zväčšuje. Pri oxidácii dochádza k odovzdávaniu elektrónov a pri redukcii k ich prijímaniu.
Reakcia je dej pri ktorom sa oxidačné číslo atómov prvkovu alebo ionov zmenšuje.

Oxidovadlo je látka ktorá je schopná prijimať elektróny.
Redukovadlo je látka ktorá je schopná odovzdávať elektróny.

Komplexnotvorné reakcie - vznikajú vtedy keď vzniká koordinačná väzba. Vyznačujú sa iným rozdelením alebo prenosom celých skupín atómov.

Vylučovacia reakcia – keď sa vylúči nejaký prvok.- rozklad, sú málo rozpustné.

Reakčná kynetika študuje rýchlosť chemických reakcií a zaoberá sa aj faktormi ktoré túto rýchlosť ovplyvňujú

Vratné reakcie, bočné reakcie, následné reakcie
Reakčná rýchlosť je daná časovým úbytkom/ prírastom látkového množstva, ktorého koľvek substrátu.
Katalyzátor je látka ktorá zvyšuje rýchlosť chemickej reakcie ale sama sa chemickou reakciou nemení. Môže byť homogénna (kyseliny, zásady) alebo heterogénna (platina).
Autokatalýza je jav, že katalizátorom je niektorý z produktov reakcie.
Inhybítor spomaľuje reakcie.

Kyslíkaté kyseliny sú 3 prvkové zlúčeniny, kde jeden prvok je kyselinotvorný.

Elektrolity sú roztoky, ktoré vedú elektrický prúd (roztoky soli, kyselín a zásad).

Disociácia je štiepenie látok v roztoku na ióny.

Koncentrácia látky je podiel látkového množstva rozpustenej látky a objemu roztoku

Termochémia – skúma tepelné javy pri chemických reakciách.

Exotermické reakcie – pri ktorých sa uvoľňuje teplo. (produkty majú pevnejšie chemické väzby)
Endotermické reakcie – prebiehajú len pri neustálom spotrebúvaní tepla. (produkty majú slabšie chemické väzby).

Entalpia - označujeme písmenom H . Je rozdiel tepelného obsahu produktov reakcie a tepelného obsahu reaktantov .
Reakčné teplo je množstvo tepla, ktoré sa uvoľní alebo spotrebuje ak zreaguje také látkové množstvo reaktantov v príslušnej chemickej rovnici.

Prvý termochemický zákon: Hodnota reakčného tepla priamej a spätnej reakcie je rovnaká a líši sa len znamienkom.
Druhý termochemický zánom (Hesov) : reakčné teplo určitej reakcie sa rovná súčtu reakčných tepiel čiastkových reakcií.

Entropia –neusporiadanosť systému, čím je systém neusporiadanejší, tým má väčšiu entropiu.

Chemická kinetika skúma akým spôsobom sa rektanty menia na produkty ako rýchlo dochádza k týmto zmenám a akými faktormi možno ovplyvniť rýchlosť chemických reakcií.

Hydrolýza solí je protolytická reakcia ionov rozpustenej soli s vodou, pri ktorej vznikajú H30+ alebo OH-

Kyslý roztok ph7

Prvý zákon termodynamiky (zákon zachovanie energie) možno ho vyjadriť tak, že teplo a práca dodané sústave zvyšujú jej vnútornú energiu.
Druhý termodynamický zákon skúma, koľko tepla prijatého od okolia môže sústava premeniť na prácu a súčasne zavádza ďalšiu stavovu funkciu entrópiu. Teplo nemôže samovoľne prejsť z telesa chladnejšieho na teplejšie

Zákon zachovanie hmotnosti vyjadruje, že celková hmotnosť izolovanej sústavy pri všetkých procesoch, ktoré v nej prebiehajú zostáva konštantná.
Zákon zachovanie energie vyjadruje, že celková energia izolovanej sústavy pri všetkých dejoch, ktoré v sústave prebiehajú zostávajú konštantné.
Zákon zachovania elektrického náboja platí pre sústavy, ktoré obsahujú elektricky nabité častice, podľa ktorého súčet kladných a záporných nábojov zostáva konštantný.
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.