Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Drogy - rozdelenie, aplikácie, účinky,...

Pod drogou sa rozumie každá látka, substancia, ktorá môže po vniknutí do organizmu zmeniť jednu alebo viaceré jeho životné funkcie. Má psychotronický účinok, t.j. ovplyvňuje nejakým spôsobom prežívanie okolitej reality, mení vnútorné naladenie- pôsobí na psychiku. Môže vyvolať závislosť, má teda niečo, čo sa označuje ako -potenciál závislosti-. Ten je u drog rôzne vyjadrený, môže byť menší alebo väčší, ale prítomný je vždy.


Spôsoby vstupu drogy do organizmu :

Psychoaktívna látka sa môže do organizmu dostať viacerými cestami. Spôsob jej prieniku sám o sebe do značnej miery ovplyvňuje ďalšie priame účinky v tkanivách a orgánoch živého organizmu.

1.Inhalácia

Vstup drogy do organizmu cestou respiračného traktu. Niektoré drogy sú primárne prispôsobené k fajčeniu, ak sa ich účinné látky nerozkladajú pôsobením vysokej teploty (niektoré opiáty, marihuana, hašiš). U iných psychoaktívnych látok predstavuje fajčenie obvykle menej agresívnu náhradnú cestu užívania (vdychovanie odparov heroínu namiesto jeho vpichovania v roztoku). Osobitnou skupinou sú psychoaktívne látky vdychované za studena, vyznačujúce sa vysokým stupňom úniku molekúl látky do ovzdušia – prchavé organické rozpúšťadlá (solvenciá).

2.Resorbcia

Vstup drogy do organizmu vstrebávaním cez sliznice. Ide obvykle o sliznicu dutiny ústnej alebo zažívacieho traktu za predpokladu, že psychoaktívnu látku nerozkladajú enzýmové systémy slín, či kyslý obsah žalúdka (niektoré druhy opiátov, ojedinele upravený hašiš, psychofarmaká, niektoré halucinogény). Inou zriedkavou alternatívou je vstrebávanie drogy cez sliznicu pošvy alebo konečníka (kokaín). Pre užívanie kokaínu je predovšetkým významné jeho vstrebávanie cez sliznicu nosa s priamym prienikom drogy cestou vlákien čuchového nervu do mozgu.

Osobitným problémom je diskutovaná otázka možnosti prieniku drogy cez neporušenú ľudskú kožu. Aj moderná medicína využíva terapeuticky účinný prienik rôznych farmák cez kožu do krvi a tkanív (masť, gél proti bolesti). Vynikajúco prenikajú aj halucinogénne látky vrátane LSD. Ideálna je najmä detská koža. Nebezpečenstvo rozširovania rôznych drogou napustených „samolepiek“ alebo „ozdobného tetovania“, ktoré treba pred prilepením na kožu najprv obliznúť.

3.Parentálna cesta

Ide o injekčné vpravovanie drogy do organizmu. Priama vnútrožilová aplikácia drogy je skôr zriedkavá, keďže vpich si vyžaduje zručnosť a prax. Do žily podá konzumentovi drogu skôr iná osoba. Oveľa častejšia je aplikácia drogy do svalu, na začiatku abstinenčnej krízy aj cez odev. Nie vždy má konzument k dispozícii vhodnú injekčnú striekačku a ihlu, väčšinou si ich medzi sebou požičiavajú. Sterilita je pre toxikomanov pojmom neznámym. Pri tejto aplikácii drog sa často prenášajú vírusy ťažkých ochorení (žltačka, HIV).


ĽAHŠIE DROGY:

-Tabak-

Dym je zložený z viac než 500 komponentov, s ktorých je najaktívnejším nikotín a decht.
Dlhodobé účinky: - zvýšené riziko srdcových chorôb; zúženie a kalenie krvných ciev; mozgovo-cievne choroby; zrýchlené dýchanie, kašeľ, veľa dýchacích infekcií (nádchy, zápal pľúc); risk pľúcnych komplikácií; chronická bronchitída (zápal sliznice priedušiek); emfyzém (rozdutie pľúc vzniknuté porušením medziaveolárnych priehradiek); riziko rakoviny pľúc, úst, hrtana, pažeráka, obličiek, pankreasu a riziko žalúdočných vredov
Krátkodobé účinky: - zvýšený tep a stúpanie krvného tlaku; zníženie telovej teploty; pocit úľavy, odpočinku; zvýšenie množstva kyseliny v žalúdku; pomalá a znížená produkcia moču ; stimuluje a potom redukuje aktivitu mozgového a nervového systému; strácanie chuti do jedla, fyzická vytrvalosť

-Steroidy-

obsahujú veľké množstvo chemikálií nachádzajúcich sa tak v rastlinách ako aj v zvieracích organizmoch, napr.cholesterol, jed z ropuchy, sexuálne hormóny a rastlinné toxíny. Anabolické steroidy sa vyrábajú chemicky a sú náhradou mužského sexuálneho hormónu-testosterónu. Tieto drogy používajú niektorí športovci, ktorí sa snažia zdokonaliť si telá na šport, prípadne ľudia, ktorí si myslia, že budú vyzerať lepšie s objemnejšími svalmi.
Účinky - psychicky vás steroidy urobia agresívnejšími (je to niečo ako zabíjacký inštinkt alebo extrémna brutalita), cítite sa ako na hrane, ste netrpezlivý a paranoidný (vidieť všade samých nepriateľov). Kolísanie nálady je celkom bežné-v jednej chvíli sa cítite šťastní a o chvíľu deprimovaní. Po fyzickej stránke steroidy spôsobujú bolesti hlavy, bolesti žalúdka, krvácanie z nosa, akné, taktiež zvyšujú krvný tlak a spôsobujú zrýchlenie srdcového tepu. Niektorí sa dokonca sťažujú, že ich telo sa stáva menej ohybným, ich tkanivá prepúšťajú tekutiny a ich svaly tvrdnú. Tiež počas užívania steroidov sú náchylnejší na zranenia. Dievčatá a ženy, ktoré užívajú steroidy dlhší čas nadobudnú mužskejší vzhľad. Hlas sa im prehĺbi a zväčšuje sa im ochlpenie na tele aj na tvári (na hlave už menej- mužská plešatosť nie je vylúčená).

Kvôli užívaniu steroidov niektoré ženy neboli schopné donosiť dieťa. Chlapcom a mužom, ktorý dlhší čas užívajú steroidy, sa zväčšujú prsia, zmenšujú pohlavné orgány, ich spermie strácajú schopnosť oplodňovať a niekedy sa stávajú impotentnými.
-steroidy môžu v mladého človeka zastaviť rast. Je to veľmi vážne a neexistuje už druhá šanca
- dlhodobejšie užívanie väčšieho množstva steroidov môže spôsobiť nenapraviteľné škody na pečeni a tiež upchávanie tepien, ktoré môže viesť až k infarktu alebo mozgovej príhode
- osobnosť sa môže zmeniť k horšiemu. Dlhodobo užívajúci sa stávajú paranoidnými a dokonca násilnými. Často si neuvedomujú, čo sa s nimi deje a končí to tým, že strácajú priateľov a rodinu
- tí, ktorí užívajú steroidy injekčne sa vystavujú riziku infekcie zo znečistených ihiel a hepatitíde (žltačke) alebo AIDS ak medzi sebou používajú jednu ihlu viacerí. Nakoniec, dôkazy potvrdzujú, že steroidy napádajú imunitný systém podobným spôsobom ako AIDS.

-Kofeín-

je povzbudivá látka. Krátkodobé účinky: zvýšená bdelosť, ostražitosť; zrýchlený tep srdca a zvýšený tlak krvi
Dlhodobé účinky: zvýšené riziko srdcového infarktu spôsobené nadmerným pitím (päť šálok kávy denne); kofeínová závislosť


ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ:

Táto skupina látok sa vyznačuje narkotickým účinkom, ľahko u nich dochádza k predávkovaniu. Z chemického hľadiska sa jedná o uhľovodíky ( alifatické, cyklické, aromatické ). Medzi najbežnejšie patrí toluén, acetón, chemopren, ktoré sú voľne predajné.
Ich užívanie máva ťažké a rozsiahle následky. Spoločnou vlastnosťou týchto látok je, že rozpúšťajú látky tukovej povahy, poškodzujú molekuly bielkovín. Pravidelné užívanie vážne poškodzuje niektoré vnútorné orgány – mozog, ľadviny, pľúca, kostnú dreň.

Aplikácia - Tieto látky sa užívajú inhaláciou, tj. vdychovaním výparov, napr. z napustenej handry. Intoxikácia nastupuje bezprostredne po užití, látky sa pri vdychovaní veľmi rýchlo vstrebávajú v pľúcnych komorách. Všetky látky tejto skupiny veľmi ľahko prenikajú biologickými membránami, takže sa na miesto účinku dostanú v krátkom čase. Účinok odoznieva vo väčšine prípadov veľmi rýchlo, rádovo v minútach. Stav po odoznení intoxikácie je podobný opici po alkohole.

Účinky - Pri intoxikácii sú z dychu i z odevu cítiť chemikálie. Postihnutý je poblúznený, neprítomný duchom, je pobledlý, je mu zle. Zrenice bývajú rozšírené, oči začervenané, pohľad neprítomný. Rozžiarenosť a poruchy vnímania pri otrave prechádzajú v spánku. Menej často poblúznenie trvá dlhodobo. Výslovnosť môže byť nezrozumiteľná, je zhoršená pohybová súhra, intoxikovaný sa niekedy nezmyselne smeje. Najväčším rizikom je predávkovanie. K smrti môže dôjsť srdcovým zlyhaním, vdýchnutím zvratkov, udusením, poškodením pľúc alebo úrazom pod vplyvom drogy.

Riziká - smrteľné otravy obzvlášť v situáciách, kedy postihnutý zostane pri intoxikácii naďalej v prostredí presýtenom parami jedovatých látok; ochorenie pľúc a krvitvorby; poruchy pamäti, nepriaznivé pôsobenie na mozog; riziko vzniku závislosti; riziko prechodu i k iným návykovým látkam; postihnutie ľadvín; ochorenie dýchacích ciest; srdce je ohrozené hlavne keď intoxikáciu predchádzala telesná námaha; niekedy sa objavuje vyrážka okolo úst a nosu


CANNABINOIDY:

-Marihuana, Hašiš-

Aktívna zložka je THC (tetrahydrocannabinol) produkuje typické efekty na duševnom stave a vnímavosti. Konopné drogy (marihuana, hašiš, hašišový olej) sú vyrábané z rastliny Cannabis sativa. Preparáty z konope sa vo veľkej miere líšia podľa účinku, počínajúc marihuanou, vo všeobecnosti najslabšou, až po hašišový olej, ktorý je najsilnejší. Preparáty z konope môžu byťfajčené alebo prehltané samostatne, alebo mixované v potrave. Formy týchto drog sú listy pomleté ako tabak, kocky podobné čokoláde, alebo koncentrovaný olej. Hlavným rizikom týchto drog je to, že sú vstupnou bránou do sveta tvrdších drog. Fajčenie marihuany pričom vedie k pervitínu, braunu, či heroínu, pretože zážitky sú po určitom čase nedostatočné. Muži užívajúci nadmerne marihuanu sa môžu dostať do problémov so zníženou tvorbou hormónu testosterónu a poruchami v tvorbe spermií. Ženy zase riskujú problémy s menštruačným cyklom.

Dlhodobé účinky:
- premenlivá odolnosť, možná psychologická závislosť
- strata záujmu o iné plánované aktivity
- pri fajčení marihuany sa vytvára o 50% viac dechtu ako obsahujú cigarety s vysokým obsahom dechtu
- pravidelným používaním sa riskuje pľúcna rakovina, zápal sliznice priedušiek a nárast iných pľúcnych chorôb
- sila piatich marihuanových cigariet je taká istá ako 112 bežných cigariet

Krátkodobé účinky:
- eufória, stav extázy, zvýšenie pulzu, sčervenanie očí
- dlhší stav, keď užívateľ sa stáva ospalý, zamyslený a kľudný
- kombinovaný s alkoholom a inými druhmi drogy, zvyšuje sa ich efekt na spomalených reakciách a správaní
- zhoršená krátkodobá pamäť, zhoršené logické myslenie, schopnosť viesť auto a neschopnosť vykonávať zložitejšie úkony
- vo zvýšených dávkach môže dôjsť k tomu, že vnímanie zvuku, farieb a ostatných pocitov je úplne zmenené a myslenie sa stáva pomalé a zmätené. Môže nastať zmena chuti, takže jedlo sa stáva zaujímavejším
- vo veľmi veľkých dávkach je účinok konope podobný účinku LSD a iných halucinogénov- zmätenosť, nepokojnosť, rozrušenie a halucinácie, ktoré môžu vyvolať úzkosť a paniku, alebo sa môžu podieľať na psychotických stavoch


HALUCINOGÉNY:

-sú charakteristické tým, že ich základný účinok spočíva v kvalitatívnej zmene vedomia. Po použití týchto drog dochádza často k výrazným zmenám psychiky, hĺbky a intenzity vnímania. Objavuje sa zraková a sluchová halucinácia, prejavy depersonalizácie, deformácie času a priestoru.

-LSD-

Lysergamid (Lysergic Acid Diethylamide), syntetický halucinogén. Dochádza k FLASCH BACKu, čiže stavu, keď po dlhšie trvajúcej abstinencií od drogy náhle dochádza k subjektívnemú prežitiu ďalšej intoxikácií, bez toho, aby sa droga vzala. Je to vysvetlené tak, že nepatrné množstvo drogy, nezistiteľné v laboratóriu sa uchováva v tkanivách po veľmi dlhú dobu. Doba účinku je 8-12 hodín. Formy LSD sú napríklad malé tabletky, impregnované známočky s obrázkom, alebo kvapalina.

Dlhodobé účinky:
Dlhodobé lekárske poškodenie nie je známe.

Krátkodobé účinky:
- počiatočný efekt je podobný ako pri amfetamínoch
- rýchly tep, rozšírené zrenice, vzrušenie, príležitostné záchvaty
- neskoršie zmeny vo vnímaní farieb, foriem, veľkosti, vzdialenosti
- predmety sa menia na zvieratá, či osoby, ktoré sa stávajú priateľskými alebo nepriateľskými k intoxikovanej osobe
- od užívateľa závisí, či spôsobí rozjarenosť, expanziu mysle, alebo úzkosť a paniku
- pocit paniky, alebo neobvyklej sily, alebo dôležitosti môže viesť k zvláštnym reakciám, čo je špeciálne nebezpečné pre užívateľa
- príležitostné mentálne choroby, ak sa LSD naďalej užíva- pretrváva stav úzkosti a depresie
- veľmi rýchlo sa rozvíja silná odolnosť a veľmi rýchlo zaniká

-Psilocybín-

je psychicky veľmi aktívnou látkou a je obsiahnutý v hubách Lysohlávkach. Lysohlávky sa jedia priamo čerstvé alebo sušené. Priebeh samotnej intoxikácie je značne špecifický. Počas niekoľko minút až jednej hodiny sa najskôr prejavujú somatické príznaky – sčervenenie tváre, zníženie srdcovej činnosti, rozšírenie zreníc, potenie, bolesti hlavy, triašky..., veľmi výrazná býva eufória, často počas väčšej časti intoxikácie. Celková dĺžka intoxikácie je až 4-6 hodín, v závislosti na dávke a individuálnych dispozíciách.

Lysohlávky majú pomerne nepríjemnú chuť, preto sa používajú rôzne spôsoby ako túto chuť zakryť – polovica poháru vody, tri lyžičky medu, korenie podľa chuti (muškátový oriešok, zázvor...), rozmlieť huby s korením, všetko zmiešať, vypiť; rozmiešať s kakaom, alebo čokoládou; vylúhovať v horkom, silnom čaji; rozmixovať v mixéri s pomarančovým džúsom; pizza s hubami.
Účinky -eufória, úsmevná duševná pohoda, zvýšená usmerniteľná aktivita, zdvorilosť, mikroskopické a iné farebné vízie bez úzkostného doprovodu, pocity prehĺbenia časových a priestorových súvislostí, deformácie tvarov a osôb. Všetky farby (i na bielych plochách), nadobúdajú krásne, teplé, pastelové odtiene, sú vzájomne zladené.
Medzi prírodné halucinogény tiež patrí -Durman-, -Muchotrávka červená-, -Peyotl-


STIMULÁTY:

-Kokaín-

Ide o prírodnú drogu vo forme bieleho kryštalického prášku. Táto droga je zaujímavá tým, že jej pôvodne užívanie je žuvanie listov obsahujúce kokaín. Max.dávka je 30-50mg. Psychotropný efekt je veľmi krátky,20-30min. Kokaín napriek tomu, že nie je chemicky príbuzný s amfetamínom, má veľmi podobné účinky a preto je považovaný za povzbudzujúcu látku, aj keď je z právneho hľadiska zaradený medzi narkotiká. Spôsob použitia:inhalácia-nosom alebo ústami, injekciou.

Krátkodobé účinky:znížený apetít, zvýšená energia, zmiznutie únavy, zvýšená ostražitosť, zrýchlené dýchanie, zvýšené búšenie srdca a krvný tlak, ktorý vedie k zvýšenému riziku z prasknutia ciev alebo srdcovej poruchy, rozšírenie zreníc. Dlhodobé účinky:silná psychická závislosť, paranoidná psychóza, pri vdychovaní nosom hrozí zničenie tkanív nosa. Vyššie dávky zapríčiňujú:cítenie sa silnejším, zvláštny pocit, nevyspytateľné správanie, niekedy až násilnícke, niekedy aj pocit, že niečo lezie po koži, niekto ho kombinuje s heroínom a metamfetaminom, s heroínom, s morfínom.

-Pervitín-

Ako vstupný produkt slúži stimulačná látka-Efedrin(tabletky,prášok žltej,ružovej,bledosivej farby). U každého užívača pervitínu dochádza k zásadným premenám psychiky. Začína si všímať, že ostatní sa k nemu chovajú inák, všíma si pokusy ho najrôznejším spôsobom podpažít, stáva sa nedôverčivý a ostražitý. Vznikajú zrakové a sluchové halucinácie a príznaky zrovnateľné psychiatrickou diagnózou-schizofréniou. Vzniká toxická psychóza, čo je stav vysoko závažný a pomerne dobre reaguje na adekvátnu liečbu. Dlho sa tu udržuje to, čomu sa hovorí -náhľad-. Postihnutý si po dosť dlhej dobe uvedomí, že to, čo sa s ním deje a čo vníma, nie je skutočnosť, ale dôsledok pervitínových ťahov. Užívači pervitínu po určitej dobe s touto drogou buď skončia, alebo prechádzajú k opiátom, kde je závislosť vyjadrená ešte výraznejšie, ale riziko toxickej psychózy je v porovnaní s pervitínom malé.

-Extáza-

Zdá sa, že je to akási droga vykúpenia, ktorá otvára cestu do nového lepšieho sveta. Asi pol hodiny po užití dávky(tabletky alebo kapsuly) sa dostavuje pocit príjemného telesného tepla spolu s vedomím nástupu účinku-prehlbovanie vzájomného porozumenia, solidarity a eufórie. Tento efekt sa označuje ako RUSCH(jazda). Potom nastupuje ukľudnenie s príjemným prežívaním, ktoré trvá niekoľko hodín. Pocity nervozity, nespavosti a únavy až pocity depresie nastávajú druhý deň po intoxikácií. Má riziko v poškodení psychiky. I extáza môže časom vyvolať vysoko nebezpečný stav toxickej psychózy. Zvyšuje sa šanca rizikových sexuálnych stykov. Užitie extázy rapídne odhaľuje dosiahnutie orgazmu, rovnako ako môže niekomu privodiť problém s dosiahnutím erekcie. Taktiež pocit, že milujete všetkých vo svojom okolí, vám môže privodiť situáciu, že sa vyspíte s niekým, s kým by ste za iných okolností nestrávili ani minútu.

Dlhodobé riziká:mení vnímanie, osoby okolo sa stávajú atraktívnejšie; pôsobí 3-6hodín a v podstate uvoľňuje do mozgu látky zvané serotonín a dopamín, ktoré majú výsledný efekt dobrej nálady; eufória, ľudia sú priateľský aj keď vám budú tvrdiť, že ste hovädo, budete ich mať rád; poškodenie pamäte a znížená schopnosť reálne uvažovať; vzniká tolerancia, teda užívateľ musí zvyšovať dávku; poškodenie mozgových buniek; zmena a nestálosť nálad, v prípade extrémnych zmien sa začína jednať o psychickú poruchu tzv. maniodepresívna psychóza; u psychicky labilných jedincov môže dôjsť k rozpade osobností,alebo strate


OPIÁTY:

-Ópium-

Mak ópiový má v stenách makovice silno rozvetvenú sieť mliečnic. Ich narezávaním a následným zberom zaschnutého latexu sa získava ópium. Na získanie 1kg surového ópia je za potreby šťava z 20 000 nezrelých makovíc. V roku 1803 sa podarilo izolovať dominantnú zložku ópia-alkaloid morfín, ktorého môže byť v surovom ópiu 2.7 až 20%. Postupne v ňom bola objavená rada ďaľších alkaloidov, ktorých je v súčastnosti známych okolo šesťdesiat. Z hľadiska užívania toxikomanmi má však význam ešte kodeín, ktorý býva v ópiu 0.3 až 4%. Medzi najviac nebezpečné omamné látky však patrí z morfínu synteticky pripravovaný diacetylmorfín, známy ako heroín. Aplikácia: u ópia sa pripravuje tzv. čandu, ktoré sa fajčí v rôznych fajkách. Inou možnosťou je pojedanie ópia, často s prídavkom ďaľších látok, napr.afrodiziak, príprava extraktu a pod.
Účinky:útlm centrálneho nervového systému; útlm dýchacieho centra, môže byť až príčinou smrti; tlmí aktivitu hladkého svalstva.-Morfín-

v prírode sa vyskytuje v makoviciach Maku siateho. Čistý morfín sa získava z ópia. Vďaka svojmu pôsobeniu v mieche, narušuje prenos signálu bolesti. Jeho možnosti účinne tlmiť bolesť sa hojne využívali už za americkej občianskej vojny. V obrovskom počte sa užíval aj v období 1.svetovej vojny. Morfín má po heroínu druhú najvyššiu návykovosť medzi používanými narkotickými analgetkami. Ako pouličná droga nie je rozšírený. Aplikácia:v medicíne sa proti bolesti používa dávka 10mg na 70kg telesnej váhy každé 4hodiny. Dávka môže kolídať od 5do 20mg v závislosti na intenzite bolesti. Aplikovať sa môže injekčne, fajčením, šňupaním, perorálne. Smrtelná dávka pre človeka je asi 100mg. Účinok nastáva po 20tich minútach a trvá 2-3hodiny.

Účinky:injekcia morfia vyvolá vyrovnanú, kľudnú eufóriu. Nastáva ľahostajnosť k starostiam, stúpa sebavedomie a myšlienky sa zrýchlia. Morfín tlmí vnímanie bolesti, tlmí dráždivosť dýchacieho centra. Vo vysokých dávkach pôsobí hypnoticky a dýchacie centrum ochrnie. V pokročilom štádiu je morfinista bledý, predčasne zašedivelý a celkovo telesne schátraný. Morfinistky majú menštruačné poruchy, morfín u nich znižuje plodnosť, môže zaviniť odchýlky v tehotenstve a potrat. Deň po pôrode sa u novorodenca dostavujú abstinenčné príznaky.

-Heroín-

Ide o pomerne mladú drogu. Bol vyrobený v roku 1898 ako liek proti kašľu. Jednu dobu sa používal ako liek proti závislosti na morfíne. Aplikácia: šňupe sa, vdychujú sa pary pri zahrievaní, alebo injekčne. Prášok sa s pridaním citronovej šťavy rozohreje vo vode na lyžičke nad plameňom, prefiltruje vatou a aplikuje.

Dlhodobé účinky:rýchly rozvoj znášanlivosti, fyzická a psychická závislosť; náhle zastavenie požívania vyústi v zmierenie syndrómu, v ktorom môžeme zahrnúť záchvaty a príležitostne aj smrť. Skôr alebo neskôr nastanú trvalé problémy typu:impotencia, strata sexuálnej túžby, neschopnosť dosiahnuť orgazmus. Krátkodobé účinky: úľava od bolesti, stav spokojnosti, uvoľnenia a slobody po stresujúceho pocitu; z vysokých dávok vzniká eufória, niekedy nevoľnosť a zvracanie; terapeutická dávka trvá 3-4 hodiny; akútna nadmerná dávka môže vyústiť v smrť, zapríčinenú stagnáciou dýchania.

-Braun-

Vo chvíli, keď rada závislých jedincov dostala príležitosť skúsiť si a porovnať účinky heroínu s braunom-väčšina z nich preferuje práve braun. Má silnejší euforizačný efekt a slabší efekt tlmenia. Nastáva stav príjemného uvoľnenia a ukľudnenia, príjemného pasívneho prežívania okamžiku, spojeného s odstránením naliehavosti problému bežného života. Ide o vnútorné prežívanie, navonok nie je nič zvláštneho. Predávkovanie vedie k hlbokým spánkom, k ospalosti, ktoré sa môžu prehĺbiť do kómy a môže nastať smrť na základe zástavy dýchania a krvného obehu. Droga samotná prestáva byť v určitej fáze závislosti to najdôležitejšie. Zbaviť sa len jej nie je také zložité. Zložitejšie je zbaviť sa zažitého stereotypu toxikomanického života.


-Nájdime skutočný pocit šťastia,... bez následkov...

Zdroje:
drogy - drogy.pwd.sk/index.php

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk