Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Alchymisti

Legendárni alchymisti

Enki (Mezopotámia)
Hermes Trismegistos
Mária Židovka
Ból z Mendéty (320-250 pred Kr)

Egyptskí, klasickí a rímski alchymisti

Zósim z Panopola
Platón (* 427 – † 347 pred Kr.)
Olympiodoros

Čínski alchymisti

Čang Kuo starší

Islamskí alchymisti

Chálid ibn Jazíd (asi 660-704)
Džábir ibn Hajján ibn Abdalláh al-Kúfí al-Azdí as-Súfí(asi 721-815)
Abú Bakr Muhammad ibn Zakaríja ar-Rází (lat. Rhazes, asi 866-902)
Abú ´Alí al-Husajn ibn ´Abdalláh ibn Sína (lat. Avicenna, 980-1037)
Abú ´Abdalláh Muhammad ibn Umail at-Tamímí (900-960)

Západní alchymisti

Albertus Magnus
Roger Bacon
Ramón Llull
Pseudo-Geber
Gilles de Rais
Bernard of Treves
Tomasso Masini
Heinrich Cornelius Agrippa
Paracelsus - založil lekársku vedu, objavil chemickú podstatu životných funkcií
Basilius Valentinus
Jakob Böhme
Nicolas Flamel
Edward Kelley
Johann Georg Faust
Jan Baptist van Helmont
Tycho Brahe
François Hotman
Michał Sędziwój
Arthur Dee
Edward Dyer
Elias Ashmole
Henning Brand
Isaac Newton
Claude Duval
Alessandro Cagliostro
Count of St Germain
Johann Christoph von Wöllner
Ernest Rutherford
August Strindberg

Novodobí alchymisti

G. I. Gurdjieff
Diane Di Prima
Marie-Louise von Franz

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk