Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zliatina

ZLIATINA

Zliatina je stuhnutá zmes dvoch alebo viacerých kovov, alebo kovov s nekovmi. Aj takzvané technicky čisté kovy sú zliatiny s minimálnym podielom prídavných prvkov. Ich odstraňovanie je veľmi drahé, preto sa veľmi čisté kovy používajú iba v ojedinelých prípadoch.


Rozdelenie zliatin

Podľa druhu kryštálov v zliatine sa delia na:
•homogénne (rovonorodé) - ak sa zliatina skladá z jedného druhu kryštálov
•heterogénne (nerovonorodé) - ak sa zliatina skladá z viacerých druhov kryštálov

Podľa počtu zložiek sa zliatiny rozdeľujú na:
•binárne - obsahujúce 2 zložky
•ternárne - obsahujúce 3 zložky
•kvaternárne - obsahujúce 4 zložky
•komplexné - obsahujúce viac ako 4 zložky


Výroba zliatin

Zliatiny je možné vyrábať:

1.v kvapalnom stave, keď sa rozlejú roztavené zložky alebo rozpustia tuhé zložky v roztavenom kove
2.v tuhom stave, keď prídavný kov vniká do tuhého základného kovu difúziou.
Častejší je prvý spôsob výroby.

Najpoužívanejšie technické zliatiny
•oceľ a liatina - zliatina železa s uhlíkom a ďalšími prídavnými prvkami
•bronz - zliatina medi s cínom alebo ďalšími prvkami (okrem zinku)
•mosadz - zliatina medi so zinkom
•dural - zliatina hliníka s meďou a horčíkom

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk