Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fotoaparát

Fotografický prístroj je zariadenie, ktorým pomocou optickej projekcie(premietania) zachytíme obraz skutočnosti na fotografickú citlivú vrstvu, čiže film.

Fotoaparát sa skladá z komory (telesa prístroja) a jeho ďalšími hlav. súčiastkami sú hľadáčik, objektív, zaostrovanie, uzávierka, clona a film.

KOMORA (teleso) fotografického prístroja tvorí základ jeho konštrukcie. Býva zhotovená z plastickej látky, plechu alebo zliatiny ľahkých kovou.

HĽADÁČIK umožňuje zamieriť objektív na fotografovaný objekt a správne ho umiestniť do obrazového poľa (záberu). Je upevnený na hornej časti prístroja. Niekedy je spojený s diaľkomerom.

OBJEKTÍV je sústava šošoviek, ktorá na citlivý materiál plošne premieta optický obraz priestorovej skutočnosti. Objektív je „okom“ fotografického prístroja, ktorý sa nachádza na jeho prednej strane. Cez objektív prepúšťame svetlo (regulované clonou a uzávierkou) na citlivý negatívny fotograf. materiál pri expozícii snímky.

CLONA má v sebe otvor, ktorým prechádza svetlo. Za jasného svetla použijeme menší otvor, za šera väčší. Moderné prístroje nastavujú clonu automaticky.

UZÁVIERKA zakrýva film, aby naň nedopadalo žiadne svetlo. Keď stlačíme spúšť, uzávierka na krátky čas svetlo prepustí a hneď zas film zakryje. Aby bol obraz ostrý, musíme objektív posunúť do správnej vzdialenosti od filmu. To sa volá ZAOSTROVANIE. inak by bol obraz rozmazaný. Vzdialené predmety zaostrujeme, akoby boli v nekonečnej vzdialenosti.

FILM je pokrytý vrstvičkou citlivej látky, bromidu strieborného. Z toho sa na svetle vylúčia malé kryštáliky striebra.


POZNÁME NIEKOĽKO DRUHOV FOTOAPARÁTOV:
35 mm profesionálny fotoaparát, Polaroid, štúdiový fotoaparát vysokej kvality, fotoaparát na fotografovanie pod vodou atď.

CAMERA OBSCURA

Bola známa už v staroveku a údajne sa už o nej zmienil aj Aristoteles. Prvé fotoaparáty fungovali podobne ako camera obscura. Bola to zatemnená miestnosť, do ktorej sa cez šošovku premietal obraz okolitej krajiny. Obrázky vytvorené camerou obscurou, hoci boli zábavné, nemohli byť natrvalo zachytené.


AKO SA TVORÍ FOTOGRAFIA

1. Na tých miestach filmu, kam sa dostane svetlo, sa vylúčia nepatrné zrniečka striebra.
2. Naexponovaný film sa vyberie z fotoaparátu a dá sa do fotografického laboratória.
3. V laboratóriu sa film ponorí do vývojky. To je roztok,v ktorom sa nepatrné zrniečka striebra zväčšia a „začiernia“ film. Na mieste, kam dopadlo svetlo, bude teda po vyvolaní film tmavý - vznikne negatív.
4. Zvyšok bromidu strieborného, na ktorý nedopadlo svetlo, sa z filmu odstráni v inom roztoku, v ustaľovači. Inak by film po čase na svetle stmavol celý.
5. Film sa usuší a obraz sa z neho premietne na fotografický papier. Ten obsahuje rovnakú citlivú látku ako film-bromid strieborný.
6. fotografický papier sa opäť ponorí do vývojky a potom do ustaľovača. Miesta, kde bol negatív tmavý, budú na papieri svetlé, a obrátené. Tak sa z negatívu stane zase pozitív-obraz, ktorý už má svetlé a tmavé miesta tam, kde majú byť.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk