Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Glycín

Chemický názov: kyselina 2- aminoetánová

Charakteristika:
Glycín (skrátene Gly alebo G) zaraďujeme medzi proteogénne aminokyseliny, čiže aminokyseliny predstavujúce stavebné jednotky v procese proteosyntézy. Glycín vzniká biosynteticky z aminokyseliny L-serín (za pôsobenia kyseliny listovej). Glycín je jediná opticky neaktívna proteogénna aminokyselina. Spolu s L-alanínom má pomerne veľké zastúpenie v ľudskej plazme. Vďaka svojej malej molekule sa nachádza glycín na tých miestach proteínov, kde by sa žiadna iná aminokyselina nevmestila (napr. vnútorná strana skrutkovice kolagénu).

Biologická aktivita:
Glycín je súčasťou významných proteínových štruktúr, napr. kolagén, hemoglobín, myoglobín, trypsín, chymotrypsín alebo cytochróm P 450. Glycín je inhibičným neurotransmiterom v CNS (otvára chloridové kanály a umožňuje vstup aniónov do bunky), predovšetkým v mieche a v predĺženej mieche. Významná koncentrácia glycínu je tiež na sietnici. Podobne ako glutamát je aj glycín ligandom NMDA receptorov v CNS.

Prirodzené zdroje:
V ľudskom tele sa glycín syntetizuje z aminokyseliny L-serínu pri katalyzovanej reakcii s kyselinou listovou. Z tohto dôvodu zaraďujeme glycín medzi tzv. neesenciálne aminokyseliny, u ktorých ľudské telo nie je odkázané na ich prísun v rámci potravy. Existuje niekoľko potravovinových zdrojov bohatých na glycín. Z rast. zdrojov sú to napr. strukoviny, orechy a sušené plody, mlieko, srvátka a pod. zo živočíšnych zdrojov sú to predovšetkým všetky druhy mäsa, ryby a morské živočíchy, vajcia, želatína a iné.

Príznaky nedostatku
Nakoľko glycín patrí medzi neesenciálne aminokyseliny, jeho nedostatok sa objavuje iba veľmi zriedkavo v čase silného hladovania organizmu. V takýchto prípadoch sú brzdené procesy proteosyntézy so všetkými dôsledkami prakticky na všetkých úrovniach organizmu.

Použitie pri podpore a ochrane zdravia
Glycín sa používa pri jeho suplementácii v prípadoch nedostatku (stavy podvýživy) alebo pri stavoch jeho zvýšenej potreby (napr. podpora rastu svalovej hmoty). Používa sa ako výživový doplnok pri úzkostných stavoch, pri problémoch s nespavosťou, na podporu liečby schizofrénie a pri stavoch hypoglykémie. Glycín tiež podporuje fungovanie imunitného systému, pomáha pri hyperplázii prostaty a pomáha zmierňovať kŕče kostrového svalstva.
Určenie:
- Podávanie s cieľom suplementácie
- Podpora anabolických procedúr
- Niektoré problémy na úrovni CNS (nespavosť, úzkosti, schizofrénia)
- Podpora výživy pri benígnej hyperplázii prostaty
- Posilňovanie imunitného systému
- Podpora zvládania stavov hypoglykémie
Chemický názov: kyselina 2-aminopropánová

Charakteristika
Alanín (skrátene Ala alebo A) zaraďujeme medzi proteogénne aminokyseliny. Alanín vzniká biosynteticky transamináciou pyruvátu.

Biologická aktivita
Alanín sa podieľa na metabolizme sacharidov v pečeni a v svaloch pri fyzickej záťaži. Tvorí spojku medzi kyselinou mliečnou a glukózou, čo je dôležité pri tvorbe glykogénu v tzv. glukózovo-alanínovom cykle. Alanín sa zúčastňuje metabolizmu a biotransformácie organických kyselín. Je dôležitý pri premene energetických látok v krebsovom cykle. V krvnej plazme pôsobí ako stimulant produkcie imunoglobulínov. Súčasne tiež stabilizuje činnosť prostaty.

Prirodzené zdroje
V ľudskom tele sa alanín syntetizuje z kyseliny pyrohroznovej procesom transaminácie katalyzovanej enzymaticky. Z toho dôvodu zaraďujeme alanín medzi takzvané neesenciálne kyseliny. Existuje niekoľko potravinových zdrojov bohatých na alanín. Z rastlinných zdrojov sú to napríklad strukoviny, orechy a sušené plody, srvátka, pivovarské kvasnice, hnedá ryža, kukurica, cereálie a podobne. Zo živočíšnych zdrojov sú to predovšetkým všetky druhy mäsa, ryby a morské živočíchy, vajcia, želatína a iné.

Príznaky nedostatku
Nakoĺko alanín patrí medzi neesnciálne aminokyseliny, jeho nedostatok sa objavuje iba veľmi zriedkavo v čase silného hladovania organizmu. V takýchto prípadoch sú brzdené procesy proteosyntézy so všetkými dôsledkami prakticky na všetkých úrovniach organizmu.

Použitie pri podpore a ochrane zdravia
Alanín sa používa pri jehosuplementácií v prípadoch nedostatku (stavy podvýživy) alebo pri stavoch jeho zvýšenej potreby (napr. podpora rastu svalovej hmoty) .
Určenie:
- podávanie s cieľom suplementácie
- podpora energetického pôsobenia aminokyselín s rozvetveným reťazcom (BCAA) podpora
- podpora anabolických procedúr

Odporúčané dávkovanie:
Denná potreba alanínu závisí od stavu a od cieľa podávania.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk