referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Štvrtok, 2. decembra 2021
Recyklácia hutných odpadov
Dátum pridania: 24.04.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dalidali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 949
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 19m 40s
Pomalé čítanie: 29m 30s
 
Úvod

Maximalné zhodnotenie kovonosných surovín a ochrana životného prostredia, minimalizáciou pevného odpadu si vyžaduje recykláciu hutných odpadov , vznikajúcich tak pri výrobe a spracovávaní surového železa a ocele , ako aj pri výrobe a spracovávaní neželezných kovov. Pri výrobe niklu v Niklovej huti Sered' zo železoniklových lateritických albánskych ľÚd, v ktorých obsah niklu kolísal okolo 1 %, zahájenej v roku 1963 a z ekonomických a ekologických dôvodov ukončenej v roku 1992, vznikol technologický odpad-lúženec, ktorý sa následne haldoval ned'aleko závodu. Táto halda odpadu (obr.l) s obsahom 6 -6,5 miliona ton lúženca zaberajúca pôdu o rozlohe 35 ha spôsobuje v okolí Serede značné ekologické problémy, pričom lúženec s obsahom železa 50 až 56% je moŽllé definovať ako strednebohatý Fe-koncentrát. Vyriešenie ekonomickej technológie na využitie Fe-koncentrátu pri výrobe surového železa alebo ocele sa okrem zúžitkovania kovonosného odpadu vyriešia hlavne ekologické problémy v okolí Serede. Obr.l Pohl'ad na haldu Fe-koncentrátu v Seredi. 1.0 Teoretická časť
Fe-koncentrát zo Serede je možné definovať ako strednebohatú železonosnú surovinu, ktorú môžeme charakterizovať týmito vlastnosťami:
.granulometrické zloženie .chemické zloženie
.mineralogické zloženie. 1.1 Granulometrické zloženie Fe-koncentrátu
Granulometrické zloženie Fe-koncentrátu merané v období rokov 1982-83 je uvedené v tab.l [1]. Tab.l Granulometrické zloženie Fe-koncentrátu v období 1982-83. 0,06 0,045 -0,060 0,032 -0,045 0,020 -0,032 -0 02
,
Z hodnôt granulometrického zloženia Fe-koncentrátu sumarizovaných v tab.l vidíme, že cca 97 % frakcií sú frakcie menšie ako 0, 1 mm. To znamená, že sa jedná o vel'mi jemnozrnný materiál, ktorý je nutné pri skladovaní a doprave udržiavať na určitom stupni vlhkosti, aby sa zabránilo jeho rozprašovaniu. Pre dobrú manipuláciu a dopravu je potrebné, aby vlhkosť Fe-koncentrátu bola v rozmedzí od 8 do 18 %. Prirodzená vlhkosť Fe-koncentrátu na skládke sa pohybuje v rozmedzí od 10,2 do 16,3 % a tak pred manipuláciou netreba koncentrát vlhčiť. 1.2 Chemické zloženie Fe-koncentrátu
Chemické zloženie Fe-koncentrátu sa menilo podl'a chemického zloženia dovážanej železoniklovej lateritickej albánskej rudy .Obsah železa v dovážanej rude s postupom rokov klesal tak, ako klesala kovnatosť dovážaných rúd.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.