Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Alkaloidy a nikotín

Alkaloidy sú heterogénnou skupinou dusíkatých zlúčenín zásaditého charakteru, ktoré majú fyziologický efekt na ľudí, alebo iné živočíchy. Vznikajú ako produkty metabolizmu aminokyselín, napríklad v ľuľkovitých, iskerníkovitých, ľaliovitých a makovitých rastlinách. Majú význam v lekárstve a poľnohospodárstve. Ich zásaditý charakter spôsobuje, že sa nevyskytujú voľné, ale vo forme solí karboxylových kyselín nachádzajúcich sa v bunke. Na rozdiel od iných prírodných látok sú štruktúrne veľmi rozmanité. Takmer všetky obsahujú heterocyklický kruh, na ktorý sa viažu ďalšie štruktúry.

Vlastnosti:
- dusíkaté organické makromolekuly, väčšinou deriváty aminokyselín
- v čistom stave sú to bezfarebné, tuhé, kryštalické málo rozpustné vo vode
- majú horkú chuť najmä v pevnom skupenstve
- zásadité, s kyselinami vytvárajú vo vode rozpustné soli
- vyzrážajú sa s roztokmi jodidmi ťažkých kovov
- biologického pôvodu, najčastejšie rastlinného
- charakteristického zápachu
- dobré rozpustné v alkohole

Fyziologické účinky
:
- použitím omamných drog sa u človeka prejavia stavy ako ľahostajnosť, bezstarostnosť, porušenie rovnováhy, znecitlivenie, halucinácia aj agresivita
- po použití väčšieho množstva (niekoľko mg) môže nastať celková otrava až smrť
- pri opakovaní sa môže stať závislosť od drog
- závislosť ovplyvňuje ústrednú nervovú sústavu
- neskôr sa to prejavuje ako narkománia (morfinizmus, kokainizmus,...)
- na odporúčanie pôsobia ako lieky

Delenie podľa heterocyklu:

- alkaloidy s cyklom pyridínu (nikotín)
- alkaloidy s cyklom tropánu (kokaín)
- alkaloidy s cyklom chinolínu alebo izochinolínu (ópium)
- alkaloidy s cyklom indolu (lysergid)
- alkaloidy s cyklom purínu (teofylín)

Najčastejšie sa využívajú v medicíne a bylinkárstve. V poľnohospodárstve veľké využitie nemajú. Vyskytujú sa u mnohých druhov rastlín, húb a živočíchov. V lekárstve sa používajú ako lieky u narkomanov, sú veľmi nebezpečné.

Nikotín
(Nicotiana tabacum)

História:
Listy tabaku sa fajčia už stáročia. Objavili ich vraj indiáni. Anglický moreplavec Sir Walter Raleigh ich priniesol koncom 16. storočia z novoobjaveného kontinentu Ameriky do Európy, kde sa rastlina rýchlo udomácnila. Nikotín vďačí za svoj názov francúzskemu diplomatovi Jeanovi Nicotovi, veľvyslancovi v Lisabone, v Portugalsku.
Z chemického hľadiska:
Nikotín je alkaloid s cyklom pyridínu, vyrába sa z listov tabaku Nicotiana tabacum alebo Nicotiana rustica.
Nicotin, Pyridyl-N-methylpyrrolidin, [3-(N-Methyl-2-tetrahydropyrrolyl)-pyridin], 3-[N-Methyl-alpha-pyrrolidyl]-pyridin.
Reakciou nikotínu s kyselinou dusičnou vzniká kyselina nikotínová. Dnes sa jej usušené listy spracúvajú na cigarety, cigary a fajkový tabak. Obsahová látka patrí v súčasnosti medzi najrozšírenejšie a najnebezpečnejšie drogy. Napriek tomu nie je nikotín zakázaný a fajčenie je legálne. Používa sa aj vo forme tabaku na šňupanie a žuvanie.

Droga:
Rastlina tabak obsahuje nikotín, ktorý patrí medzi známe jedy. Čistý nikotín je silne toxická látka, ktorú izolovali v laboratóriu z listov tabaku. V priebehu niekoľkých minút pôsobí smrteľne. Cigaretový dym sa skladá aj z monoxidu uhlíka, ktorý bráni prístupu kyslíka do pľúc. Ďalšou zložkou je decht v mimoriadne nebezpečnej chemickej väzbe. Ten má na svedomí riziko ochorenia na rakovinu. V modravom dyme sa ďalej nachádza amoniak (prítomný aj v bieliacich prostriedkoch a čistiacich prostriedkoch na WC), smrteľný kyanid a fenol. Jedným potiahnutím z cigarety inhalujeme vyše 3 000 rôznych chemických látok! Návyková droga, ktorá sa legálne používa na celom svete. Prijíma sa fajčením sušených tabakových listov alebo ich šňupaním. V 10 kusoch cigariet sa nachádza v závislosti od ich kvality okolo 12 – 230 mg čistého nikotínu, v cigaretách so zníženým obsahom nikotínu (tzv. light cigarety) je to menej.

Riziká:
Nikotín vedie pomerne rýchlo k telesnej a psychickej závislosti. Má vyšší potenciál závislosti ako obávaný heroín. K závislosti vedie už samotný rituál fajčenia, pretože spĺňa viacero funkcií – okrem iného aj tie, že má človek stále niečo v ruke, pôsobí svetáckym dojmom, necíti sa tak sám a navyše si myslí, že je oveľa atraktívnejší. Nikotín vyvoláva rakovinu, predovšetkým rakovinu pľúc. Po stanovení diagnózy má väčšina postihnutých pred sebou už len pol roka života. Nikotín má na svedomí aj závažné ochorenia srdca a krvného obehu. Zabíja viac ľudí než akákoľvek iná droga, pravdepodobne viac ako všetky ostatné drogy dokopy. Okrem toho pôsobí aj na pohlavné hormóny a vedie k dlhodobej neplodnosti. U mladých mužov spôsobuje poruchy erekcie.

Fajčiari pod vyplyvom tohto jedu predčasne starnú, najviac trpí ich pleť, ktorá zošedne a zvráskavie. Fajčenie má napokon aj neškodnejšie, ale zato veľmi nepríjemné sprievodné príznaky, ktoré obťažujú okolitý svet. Má nepriaznivé účinky na srdcové cievy. V periférii spôsobuje vazokonstrikciu, čím je u fajčiarov zhoršené hojenie rán.
Nikotín vyvoláva zvýšenie krvného tlaku a zrýchľuje pulz, uvoľňuje adrenalín a znižuje chuť do jedla. Pri zvýšenej konzumácii dochádza k nevoľnosti alebo zvracaniu, čo môže v dôsledku zastavenia dýchania viesť až k smrti. Abstinenčné príznaky sa prejavujú vo forme podráždenia, bolestí hlavy a stavov úzkosti, ktoré môžu viesť k depresiám.

Zaujímavosť:
Britskí výskumníci prišli na to, že lieky obsahujúce účinnú látku nikotín môžu spomaliť priebeh stareckej demencie. Nikotín má toxické účinky a jeho užívanie je vysoko návykové, vedci však zistili, že môže takisto zlepšovať pamäť a zvyšovať pozornosť.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk