referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sergej
Piatok, 22. októbra 2021
Chémia
Dátum pridania: 06.11.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kostolcatko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 665
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 5
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 8m 20s
Pomalé čítanie: 12m 30s
 

Chémia je prírodná veda, skúmajúca premeny látok, pri ktorých dochádza k zmene látok na iné látky .Kedysi (v 19. stor.) sa chémia členila len na anorganickú a organickú chémiu, pričom organická chémia sa definovala ako chémia zaoberajúca sa látkami, ktoré môžu vzniknúť len prostredníctvom živočíšnych alebo rastlinných organizmov pomocou sily „vis vitalis“. Dnes už sme múdrejší.

Dnes rozlišujeme:
Všeobecná chémia : zaoberá sa základmi, ktoré sú spoločné všetkým oblastiam chémie (napr. stavbou atómov, chemickými väzbami atď.); často sa považuje za samostatnú oblasť chémie.
Organická chémia : zaoberá sa zlúčeninami uhlíka a vodíka (uhľovodíky) a ich derivátmi. Organická chémia sa delí na:
Teoretická organická chémia
Anorganická chémia : zaoberá sa chemickými prvkami a ich zlúčeninami, okrem tých, ktoré sú predmetom organickej chémie. Delí sa nasledovne:
Teoretická chémia: všeobecná chémia, ktorej základnou oblasťou skúmania je kvantová chémia (pozri dole), čiže riešenie chemických problémov pomocou kvantovej mechaniky
Preparatívna anorganická chémia
Geochémia
Kryštalo chémia
Chémia komplexov
Fyzikálna chémia : zaoberá sa fyzikálnymi vlastnosťami chemických zlúčenín a chemických reakcií a kvantitatívne spracúva všeobecné zákonitosti pre všetky oblasti chémie. Delí sa nasledovne:
- náuka o štruktúre atómov a zlúčenín
- interakcia elektromagnetického žiarenia s atómami a zlúčeninami (skúmanie zmien v štruktúre atómov a zlúčenín pri pôsobení röntgenového, ultrafialového, viditeľného, mikrovlnného a rádiofrekvenčného žiarenia)
- termochémia
- termodynamika
- chemická kinetika
- elektro chémia
- koloidná chémia
Analytická chémia : zaoberá sa dôkazom a kvantitatívnym určením prvkov a zlúčenín, najmä chemickým zložením zlúčenín a zmesí zlúčenín. Delí sa takto:
kvalitatívna analýza (o povahe prvku alebo zlúčeniny v skúmanej látke)
kvantitatívna analýza (o množstve a koncentrácii zisteného prvku alebo zlúčeniny)
Rádio chémia : zaoberá sa fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami, získavaním a koncentrovaním rádioaktívnych izotopov a študuje jadrové premeny. Patrí sem napr.:
- Radiačná chémia
- Aplikovaná rádio chémia
Technická chémia (Chemická technológia): zaoberá sa výrobou a použitím prakticky dôležitých zlúčenín, najmä kovov; minerálnych kyselín a zásad; agrochemikálií, hnojív, stavebných látok; minerálnych hnojív; farieb, lakov, rozpúšťadiel; liečiv;výbušnín; plastických látok, syntetických vlákien
Biochémia : zaoberá chemickými problémami v biológii a medicíne, čiže sa zaoberá živými organizmami z chemického hľadiska.
Zvláštnou oblasťou organickej chémie je makromolekulová chémia , skúmajúca vlastnosti, štruktúru a prípravu makromolekulových látok

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.