Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Výroba vodíka

Výroba vodíka

1) Zo zmného plynu
-zemný plyn je v podstate metán CH4 ktorí pri teplote 1200°C sa rozkladá
CH4 -------> C + 2H2
-používajú sa rúrkove reaktory, meán sa spaluje zduchom = na 1200°C, potom sa prívod vzduchu zastaví
a do reaktora sa vhána len čistý metán

2) Z uhlia

-uhlie sa splinuje tj. premena tuhého paliva na ušlachtilé plynné palivá
-ak vháname na uhlie vzduch vyrobíme genarátorový plyn ak vháname vodnú paru vyrobíme vodný plyn
-výroba vodíka sa uskutočnuje v 4 etapách
a) výroba a čistenie plynnej zmesi
b) konverzia CO
c) odstranovanie CO, CO2
d) dočistovanie vodíka

3) Výroba a čistenie plynnej zmesi

-na uhlie (koks) s vhána vzduch, koks sa rozžeraví na 1000°C po dobu jednej až dvoch minút = eplá perióda
C + O2 ---> CO2
C + 1/2O2 ---> CO
-v druhej perióde ktorá sa nazíva studená perióda sa vhána vodná para 800°C štyri až šest minút
C + H2O ---> CO + H2

4) Konverzia CO na CO2
-uskutočnuje sa za prítomnosti katalizátorov v etážovom reaktore
CO + H2O ---> CO2 + H2

5) Odstranovanie CO2

- odstranuje sa vypieraním v práčkach obsorbciou vo vode a CO2 sa skvapalní

6) Dočistovanie H2
robí sa ochladením, nečistoty sa skondenzujú ( skvapalnia )

Výroba vodíka elektrolízou
- do roztoku elektrolitu (H2O) ponoríme dve elektródy katódu (-) anódu (+)
- vplivom jednosmerného elektrického prúdu nastáva pohyb katióny ku katóde - katodicka reakcia redukcia,
anióny k anóde - anodická reakcia oxidácia
- ako elektrolit sa používa roztok alkalického hydroxidu (NaOH, KOH)
- získame H2 s čistotou 99,99% ktorí, používame na stužovanie tukov (potravinarstvo) alebo na výrobu liečiv

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk