referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Rudolf
Streda, 17. apríla 2024
Toxicita prvkov a zlúčenín VII.A skupiny
Dátum pridania: 04.11.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Domage
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 539
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 7m 10s
Pomalé čítanie: 10m 45s
 

Toxicita prvkov a zlúčenín VII.A skupiny PSP

Fluór

Fluór je vysoko reaktívny prvok s mimoriadne dráždivými účinkami. Plynný fluór pôsobí na pokožku ako plameň, v nízkych koncentráciách dochádza len k opuchom – zasiahnuté miesta intenzívne bolia a rany sa dlho a zle hoja. Inhalácia väčšieho množstva vedie až k smrti, nižšie koncentrácie spôsobujú edém pľúc. Fluór je konštantnou súčasťou rastlín aj živočíchov (nachádza sa hlavne v kostiach a zuboch – jeho nedostatok alebo nadbytok vedie k poruche stavby kostí a zubov). V okolí tovární na výrobu Al , kde sa pri tavení bauxitu používa umelý kryolit, sú pastviny zamorené fluórovým prachom a dobytok trpí zhubnou chorobou „ fluorózou “, ktorá sa prejavuje nepohyblivosťou rebier a stavcov.

Fluorovodík HF

Inhalácia väčších koncentrácií spôsobuje zvracanie, dýchacie problémy a smrť. Menšia koncentrácia poškodzuje nosné sliznice, má silné leptavé účinky na oči a pokožku. Pre rastliny je HF veľmi škodlivý. Vstrebáva sa listami, migruje v rastline a kumuluje sa v špičkách listoch, ktoré ničí. Niektoré rastliny sú poškodzované už nepatrnými koncentráciami (tulipány), značne citlivé sú aj ovocné stromy, vinič aj ihličnaté lesy.

Kyselina fluorovodíková HF. H2O

46% silne leptá, na pokožke vznikajú ťažko hojiteľné vredy. Malé množstvo pri požití spôsobuje pálčivú bolesť, zvracanie, väčšie dávky spôsobujú rozsiahlu deštrukciu až performáciu žalúdka a po veľkých bolestiach až smrť.

Fluoridy NaF, KF

Fluoridový anión je protoplazmatický jed, ovplyvňuje funkciu mnohých enzýmov a viaže ióny vápnika. Akútna otrava sa vyznačuje bolesťami brucha, zvracaním, zúžením zreníc, zmenami srdečnej činnosti a silnými bolestivými kŕčmi. Ak otrávený prežije, objavia sa následky – poškodenie obličiek (anúria) a pečene. K akútnej otrave môže dôjsť aj pri inhalácií prachu. Chronická otrava je označovaná ako fluoróza (zubná – biele kriedové škvrny na sklovine, neskoršie žlté až čierne). U kostí dochádza k zhrubnutiu (osteopertóza), kalcifikácia väziva so subjektívnymi reumatickými problémami. Ďalej sa prejavuje anémiou, znížením obsahu hemoglobínu pri zvýšenom počte červených krviniek.

Zdá sa, že F – má vplyv i na kalcifikáciu cievnych stien. Ženy sú na otravu citlivejšie, u žien, ktoré kojili, bola pozorovaná znížená sekrécia mlieka a nie je možné vylúčiť ani mutagénny účinok.  

 

Chlór

Chlór je plyn nebezpečný pre zdravie, zasahuje dýchací systém a spôsobuje edém pľúc. HClv plynnej aj kvapalnej forme má výrazný dráždivý účinok na pokožku a vnútorné orgány. Chlór sav organizme vyskytuje výhradne ako chloridový anión. Elementárny chlór je plyn nebezpečný pre zdravie, má silné dráždivé účinky. Plynný chlór okrem očí, kože a horných dýchacích ciest zasahujeaj pľúca – vyvoláva ťažký edém. Mutagenita a karcinogenita chlóru neboli dokázané. Rýchly výpar kvapalného chlóru môže spôsobiť omrzliny. Pri dlhodobej expozícií má nepriaznivé účinky na pľúca amôže vyústiť do chronickej bronchitídy. Nepriaznivo ovplyvňuje zuby.

Chlórovodík (HCl)

Má intenzívne dráždivé účinky hlavne na respiračný systém, veľmi ľahko sa zlučuje so vzdušnou vlhkosťou, takže pri expozícií ide prakticky o účinok hmly kyseliny soľnej.

Kyselina chlorovodíková (HCl.H2O)

Má intenzívne dráždiace účinky najmä na oči. Pri akútnej expozícii sa prejavuje ako primárny iritant kože a slizníc. Pri styku s pokožkou spôsobuje dehydratáciu s uvoľnením tepla, ktoré zapríčiňuje popáleniny I.- III. stupňa sprevádzané bolesťou. Inhalácia dymov spôsobuje rinoreu, popálenie hrtana, kašeľ, popálenie očí a sčervenanie spojoviek. Pri vysokých koncentráciách vzniká dyspnoe s pocitom tlaku na hrudníku, edém pľúc a smrť nastáva po respiračnom zlyhaní. Chronická expozícia sa prejavuje poškodením kože, dentálnymi eróziami, poškodením dýchacích ciest. 

Oxid chloričitý (ClO2)

Je vysoko toxický a výbušný. V nižších koncentráciách poškodzuje očnú rohovku, spôsobuje začervenanie a bolesti kože a očí. V prípade jeho inhalácie môže dochádzať ku kašľu, bolestiam hlavy, skrátenému dýchaniu, nevoľnostiam. Krátka inhalačná expozícia nad 30mg/m3 môže byť smrteľná. Pri dlhotrvajúcich účinkoch môže nepriaznivo ovplyvňovať pľúca s rizikom vzniku chronickej bronchitídy.

Chlórnany, chlorečnany a chloristany

Majú nefrotoxické účinky. Chlórnany (ClO) - sú toxické, pretože uvoľňujú chlór. Majú korozívne a dráždivé účinky – poleptanie až popálenie pokožky (vyrážky), poleptanie zažívacieho traktu. Chlorečnany (ClO3-) sú nebezpečné pri styku s organickými látkami (výbušné zmesi). Dráždia kožu, sliznice, radia sa medzi silné krvné toxíny (methemoglobinémia a pod.). Chloristany (perchloráty) (ClO4-) sú silné oxidovadlá, menej toxické ako chlorečnany, majú dráždivé účinky, môžu spôsobiť methemoglobinémiu, poškodiť obličky pri relatívne vysokých dávkach. 

 

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.