Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zlato a striebro

ZLATO
Trieda: Prvky Chemické zloženie : Au Tvrdosť: 2,5 – 3 Hustota: 19,3 Štiepateľnosť: bez štiepateľnosti Lom: hákovitý

Kryštály tvoria kocky alebo oktáedre, vyskytujú sa však veľmi zriedkavo. So zlatom sa stretávame skôr v podobe zrniek, šupiniek, nuggetov alebo dendritov. Jeho žiarivá, výrazne žltá farba je odolná voči oxidácii. Keďže zlato obsahuje pomerne veľa striebra, môže mať ai bledšiu farbu; vryp je zlatožltý. Zlato patrí k nepriehľadným minerálom s kovovým leskom.
VZNIK
Vzniká najmä na hydrotermálnych žilách, často v asociácii s kremeňom a sírnikmi. Vyskytuje sa aj v ryžoviskách nespevneného piesku, v pieskovci a zlepenci. Aluviálne zlato v podobe zrniek a nuggetov sa nachádza v riečnych nánosoch. Ryžovanie zlata preosievaním sedimentu patrí k najstarším metódam získavania tohoto vzácneho a hodnotného minerálu. Na prvý pohľad si ho možno pomýliť s pyritom a chalkopyritom. Jeho identifikáciu však potvrdzuje niekoľko skúšok. TESTY
Zlato sa nerozpúšťa v jednoduchých kyselinách, je rozpustné iba v lúčavke kráľovskej.

STRIEBRO

Trieda: Prvky Chem. zloženie: Ag Tvrdosť: 2,5 – 3 Hustota: 10,5 Štiepateľnosť: bez štiepateľnosti Lom: hákovitý

Kryštály striebra v tvare kociek a oktáedrov sa vyskytujú veľmi zriedkavo. Tento minerál nachádzame aj v podobe rovnobežných vlákien. Zvyčajne však máva drôtikovitý, šupinkovitý alebo kríčkovitý habitus alebo býva celistvé. Jeho farba je striebrobiela, na vzduchu však černie; vryp je takisto striebrobiely. Striebro je nepriehľadné a má kovový lesk. VZNIK
Vzniká na hydrotermálnych žilách a v oxidačných zónach rudných ložísk spolu so zlatom, s ďalšími minerálmi striebra a so sírnikmi kovov. Striebro tvorí spoločne so zlatom zliatinu zvanú elektrum : jeho podiel v tejto zliatine je 20-25 %.
TESTY
Striebro sa rozpúšťa v kyseline dusičnej a je taviteľné. Vo výparoch sírovodíka černie. Je najlepším vodičom elektrického prúdu a tepla.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk