Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Marihuana (Mariška)

Poživanie drogy zvanej marihuana v súčasnej dobe prekročilo už aj politický rámec a členmi pomyselného marihuanového klubu sa stávajú aj osobnosti z radou amerických prezidentov, lordi a členovia britského parlamentu a marihuanou "skúškou" celkom iste prešlo už aj zopar členov parlamentu slovenského. To je dôkazom, že marihuana pomaly stráca punc tabu a stáva sa takpovediac bežnou spoločenskou kratochvíľou.
Konope - pôvodne priemyselná rastlina, je najrozšírenejšou psychotropnou rastlinou na svete. V bývalom Československu sa konope na priemyselné účely pestovalo v hojnom množstve. Prvé zmienky o zneužívaní sa objavujú v 30-tych rokoch, pokračujú rokmi šesťdesiatymi a končia ruskou inváziov. Slovenskí záhradkári však vo svojej produkcii pokračujú až do dnešných dní. Najväčší význam z hľadiska psychoaktívnych účinkov v konope majú látky zvané kannabionidy. Najvýznamnejšou je tetrahydrokannabinol THC - hlavná psychotropná zložka marihuany. Vyskytuje sa takmer vo všetkých odrodách, od stopového množstva až po 95% podiel všetkých obsiahnutých kannabiondov. Na charaktere jednotlivých druhov sa podieľajú aj ďalšie obsiahnuté látky, ktoré sa líšia chemickými vzorcami aj účinkami. Konope patrí do zvláštnej čelade Cannabiaceae rovnako ako aj chmel. V súčastnosti sa uvádzajú tri druhy konope: konope siate (Canabis sativa) sa v teplejších oblastiach, a aj u nás pestovalo ako textilná rastlina, konope indické (Canabis indica) má vysoko omamné účinky a preto sa pestuje prevažne ku konzumácii, konope divé (Canabis ruderalis) nemá takmer žiadne omamné účinky. Z prvých dvoch druhov boli vyšľachtené mnohé variácie rôzne bohaté na obsah THC. Samčie rastliny sú vzrastom menšie a štíhlejšie, samičie rastliny rastliny bývajú urastenejšie, majú viacej listov a dozrievajú z pravidla o 4 až 6 týždňov neskôr ako samčie. V súčastnosti už aj u nás mnoho pestovateľov volí variantu domáceho pestovania pod lampou, v snahe vyhnuť sa tak trestným postihom súvisiacim s pestovaním konope.
Najčastejším spôsobom uživania marihuany je fajčenie a ústna konzumácia v podobe koláčikov či mlieka. Oba spôsoby sa líšia najmä dĺžkou doby, po ktorej začne THC účinkovať. Pri fajčení je to 5 až 15 min. podľa sily konkrétnej odrody, pri ústnej konzumácii sa účinky dostavujú zhruba po 60-tich minútach po požití. Z hľadiska kategorizácie je konope považované za ľahkú drogu, pričom fyzická návykovosť je úplne zanedbatelná. Iné je to už s návykovosťou psychickou, ktorej miera je veľmi indviduálna.

Pokiaľ niekto fajčí každý deň a pri každej príležitosti, psychický návyk je tu. Nepodlamujú sa vám nohy, nie je vám zle, jednoducho máte len chuť dať si vždy a všade. Isté je, že po niekoľkých mesiacoch každodennej konzumácie strácate kontakt s realitou a na mozog klope takzvaný demotivačný syndróm. Niektoré činnosti vám zrazu pre život a kolobeh vesmíru úplne zbytočné.
Problematické môžu byť prípady ak k častej konzumácii dochádza u veľmi mladých ľudí (od 13, 14 roku) čo sa zvyčajne potom odrazi na ich ťažšom zaradení sa do spoločnosti. Konzumentov v tak mladom veku je dnes už pomerne veľký počet, veď sa len stačí po zotmení prejsť zákutiami domov v Petržalke. Skupinky diskutujúcej mládeže sa tu pomerne hojne "potužujú". Balíček s obsahom jedného gramu marihuany dnes v Bratislave možno kúpiť v cene od 150 až do 450 Sk, v závislosti od kvality drogy a jej zohnanie je v Petržalke často otázkou len pár minút.
Medzi mádežou táto droga začína predbiehať užívanie alkoholu čo je rozhodne alarmujúce. Avšak celá záležitosť má aj svoju svetlejšiu stránku - pre porovnanies alkoholom - u konzumentov marihuany zväčša nedochádza k žiadnym výtržnostiam a násilným činom, nakoľko ide o drogu takpovediac veľmi "mierumilovnú". Po jej konzumácii telo ani bezprostredne potom ani v ďalších dňoch netrpí ťažkou intoxikáciou ako je to u alkoholu. Účinky marihuany pomáhajú k hlbšiemu vnímaniu vnútorných pocitov a k rozvoju predstavivosti (veľa umelcov sa nechávalo pri práci inšpirovať práve účinkami opojného dymu marihuany). K tomu aby celá situácia u mladistvých konzumentov neskĺzla ako sa vraví na šikmú plochu (a aby prípadne nesiahli po drogách tvrdších) je potrebná ďaleko väčšia osveta, aby sa o marihuane začalo rozprávať úplne otvorene a to najmä v radoch tých starších. Veď mladí dnes už o nej vedia často oveľa viac pravdivých informácii ako ich rodičia.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk