Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ropa

Z čoho vznikla ropa?
Ak by pred niekoľko miliónmi rokov neboli žili na Zemi rastliny a živočíchy, dnes by sme nemali žiadne zásoby ropy, ktorá je jedným z najdôležitejších zdrojov energie. Ropa vznikla rozkladom živých organizmov, ktoré boli zasypané vrstvou zeme a prešli chemickými zmenami. Ich výsledkom je čierna lepkavá hmota zložená z rôznych molekúl, ktoré patria do kategórie uhľovodíkov.

Čo umožnilo jej premenu?
Organické látky sa pri zemetraseniach a pohyboch zemskej kôry prepadali hlbšie a hlbšie. Pod vplyvom silného tlaku a vysokých teplôt dochádzalo v útrobách zeme k chemickým reakciám a k fúzii látok.

Ropa sa zhromažďuje v závislosti od geologickej štruktúry jednotlivých oblastí v rôznych hĺbkach pod zemským povrchom. Časom sa však začne predierať nahor a zastaví sa až pred nepriepustnou vrstvou hornín. Preto existujú oblasti ako Stredný východ, kde ropa preniká až na povrch a vytvára tam rozsiahle jazerá. Vo väčšine prípadov sa však ropa ťaží z hĺbkových vrtov.

Ropa z morského dna sa ťaží vrtmi. Nad ložiskom v mieste vrtov sa vybuduje plošina, tzv. rampa. Z nej sa čerpá ropa cez nakladaciu bóju do cisternových lodí.

Dá sa ropa použiť priamo?
Vyťažená hustá tekutina sa nikdy nepoužíva v surovom stave, ale posiela sa na spracovanie do rafinérií, kde ju roztriedia na jednotlivé zložky. Rafinérie sa budujú spravidla v blízkosti vrtov, ale nie sú zriedkavé ani prípady, keď ich budujú tisíce kilometrov odtiaľ, niekedy až na druhom brehu oceánu. V prvom prípade sa ropa prepravuje na miesto určenia ropovodmi, v druhom na cisternových lodiach.

Ropa sa spracúva pomocou dvoch technológii: destilácie a rafinovania. Ropa sa napustí do veľkých zásobníkov, kde sa usadí podľa hustoty jednotlivých zložiek smerom zdola nahor. Zvyšovaním teploty sa získavajú stále ľahšie a ľahšie deriváty. Od ťažkého bitumenu, ktorý sa používa pri asfaltovaní ciest, sa dostaneme až k benzínu a k plynu.
Všetky deriváty prechádzajú ďalším výrobným procesom , na konci ktorého sú hotové ropné produkty. Výbuch na ropných poliach Nowruz
V roku 1983 ropné pole Nowruz pri iránskom pobreží stíhala jedna katastrofa za druhou. Vo februári začala z ropnej veže, do ktorej narazila loď, unikať ropa. Irak, ktorý viedol vojnu ,vyhodil 2. marca do vzduchu ďalšiu vežu. Dovedna bolo v boji poškodených až osem veží.
Neľútostná vojna medzi Iránom a Irakom znemožnila opraviť vrtné veže. .

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk