Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Triviálne názvy

Triviálne názvy: Chemické názvy: Chemické vzorce:
drevný alkohol metanol CH3OH
hroznový cukor glukóza C6H12O6
repný cukor sacharóza C12H22O11
suchý ľad oxid uhličitý CO2
bahenný plyn metán CH4
rajský plyn oxid dusný N2O
medenka hydrid-uhličitan meďnatý CuCO3•Cu(OH) 2
karbol fenol C6H5OH
karborundum karbid kremíka SiC
vitriol kyselina sírová H2SO4
salmiak chlorid amónny NH4Cl
naftalín naftalén C10H8
modrá skalica pentahydrátsíranu vápenatého CuSO4•5 H2O
pyrit sulfid železnato-železitý FeS2
hematit (krveľ) oxid železitý Fe2O3
limonit (hnedeľ)/hrdza vodný oxid železitý Fe2O3•n H2O
magnetit (magnetovec) Fe3O4
siderit (ocieľok) uhličitan železnatý FeCO3
dolomit uhličitan horečnato-vápenatý CaCO3•MgCO3
vápenec/malta uhličitan vápenatý CaCO3
potaš uhličitan draselný K2CO3
sóda-technická uhličitan sodný Na2CO3
sóda bikarbóna hydrogénuhličitan sodný NaHCO3
Glauberova soľ dekahydrátsíranu sodného Na2SO4•10 H2O
horká soľ heptahydrátsíranu horečnatého MgSO4•7 H2O
olovený cukor octan olovnatý Pb(CH3COO)2
kamenná soľ chlorid sodný NaCl
burel oxid manganičitý MnO2
hrdza hydroxid železitý Fe(OH) 3
pálené vápno oxid vápenatý CaO
hasené vápno hydroxid vápenatý Ca(OH)2
ocot kyselina octová (etánová) CH3COOH
kyselina mravčia kyselina metánová HCOOH
ovocný cukor fruktóza C6H12O6
diamant oxid kremičitý SiO2.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk