Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Freóny

Sú to nejedovaté, nehorľavé, chemicky nereaktívne, silno prchavé chlórovo-fluorové uhľovodíky. Majú veľkú reakčnú schopnosť a dlhú životnosť, čím sa neustále zväčšuje ich koncentrácia v ovzduší. Prenikajú až do stratosféry, kde sa ich molekuly štiepia pôsobením ultrafialového žiarenia Slnka a vzniká voľný chlór. Ten sa ihneď zlučuje s atómovým kyslíkom v ozónovej vrstve, ktorá sa nachádza 15-50 km nad zemou, na oxid chlórny. Následkom toho klesá množstvo ozónu. Ozón je významná zložka Zemskej atmosféry, ktorá pohlcuje ultrafialové žiarenie Slnka. Ozón sa vyvíja z normálneho kyslíka. Ozón sa dá aj vyrobiť a to pôsobením fosforu na kyslík. Ozón je ako kyslík , ale nie v zvyčajnej dvojatómovej forme ale v trojatómovej forme. Ozón má silné oxidačné účinky. Ozónové straty sa zistili v roku 1974 a v roku 1975 bola nad Antarktídou objavená ozónová diera, ktorá sa neustále zväčšuje. Freóny sa používali ale v zaostalejších krajinách používajú v chladničkách. Niekedy sa namiesto nich používal čpavok a éter. V 50-tych rokoch sa freóny začali používať v sprejoch (rozprašovačoch). V roku 1989 sa ako v pravom štáte Austrálii začali predávať spreje s tekutým dusíkom. Neznečisťoval ovzdušie a neničil ozón, pretože 78% Zemskej atmosféry tvorí práve dusík. Otázky:
Čo sú to freóny?
Ako ničia ozón?
Čo je to ozón?
Kde sa používajú a používali freóny?.

Zdroje:
Kronika techniky -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk