referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gašpar
Sobota, 29. januára 2022
Vplyv JE Mochovce na životné prestredie
Dátum pridania: 04.12.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: gevara
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 313
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 9m 20s
Pomalé čítanie: 14m 0s
 

poškodením genofondu) sú kvôli svojim mimoriadne ničivým účinkom podstatne nebezpečnejšie ako dôsledky havárii iných energetických.

d) Jadrová energetika taktiež produkuje CO2, a to v celom jadrovo-palivovom reťazci -najmä počas ťažby a spracovania uránu, ale aj dopravy a ukladania jadrového paliva a odpadov.

e) Iné energetické zdroje, najmä obnoviteľné, produkujú menšie množstvá skleníkových plynov ako atómové elektrárne.

f) Nevykazovanie ukazovateľov rádioaktívnych emisii a imisii v štatistike životného prostredia je účelovým opatrením, ktoré vyplýva z utajovania údajov o jadrovej energetike a jej škodlivých vplyvov na životné prostredie. Nie je teda pravda, že jadrová energia predstavuje náhradu za fosílne zdroje. Podľa odborníkov pre medzinárodné záležitosti jadrová energetika produkuje počas celého palivového cyklu o 10-100% viac CO2 na vyrobenú GWh (giga wat hodin) elektrickej energie ako konvenčné elektrárne na fosílne palivá a jednoznačne oveľa viac CO2 ako ľubovoľný z obnoviteľných zdrojov (napr. o 20% viac ako veterná energia, o 25% viac ako fotovoltické články, o 130% viac ako slnečné kolektory -biomasa pritom neprodukuje žiaden nadbytočný CO2l). Realizácia jadrového programu doteraz zapríčinila:

• Závažné poškodenie životného prostredia, ktoré v roku 1976 a 1977 zapríčinili havárie v atómovej elektrárni A1 v Jaslovských Bohuniciach, utajované pred verejnosťou. Po druhej havárii A1 vyradili z prevádzky. Došlo k rádioaktívnej kontaminácii životného prostredia rádioaktívnymi plynmi, výpustami rádioaktívnych kvapalín do vodných tokov a spádom pevných častíc, s obsahom aj zdravotne najzákernejších rádioaktívnych alfa žiaričov, napríklad izotopov plutónia. Už aj minimálna prítomnosť plutónia v organizme rozbieha rakovinový proces. Pevná, tzv. škvrnová rádioaktívna kontaminácia pôdy a kontaminácia vody ohrozujú životné prostredie a zdravie občanov dodnes napriek tomu, že uplynulo 23 rokov od poslednej havárie.
• Znehodnotenie dvoch lokalít v najúrodnejších oblastiach Slovenska prevádzkou atómových elektrární v Bohuniciach a Mochovciach - ceny pozemkov a domov sú pri predaji značne nižšie.
• Environmentálne znehodnotenie týchto území prítomnosťou atómových elektrární sa zvyšuje nevylúčiteľným rizikom jadrovej havárie. Lokality sú v seizmicky a tektonicky rizikových oblastiach a slovenské atómové elektrárne nemajú ochranný železobetónový kryt (kontajment). Nemôžu preto dosiahnuť súčasný svetový bezpečnostný Štandard.

Napríklad tekuté odpady a suspenzie vysoko rádioaktívnych zvyškov sa doteraz provizórne skladujú v nevyhovujúcich nádržiach. Rádioaktívne kvapaliny z nich presakujú do podzemných vôd a šíria rádioaktívne zaťaženie do okolia.

• Tríciom kontaminované vody a vodné pary vstupujú do potravinového reťazca a ohrozujú životné prostredie a zdravie občanov.

• Rizikovým pre životné prostredie je aj dokončené úložisko pre nízko a stredne rádioaktívny odpad pri JE Mochovce.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.