referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adriána
Nedeľa, 26. júna 2022
Odpad
Dátum pridania: 16.12.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: erbus
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 048
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.8
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 13m 0s
Pomalé čítanie: 19m 30s
 

Tie sú dnes aj v na pohľad "obyčajných" veciach, ktoré potom vhadzujeme ako komunálny odpad, napríklad:
· v plastoch - obsahujú rôzne zmäkčovadlá, stabilizátory, farbivá s obsahom ťažkých kovov (hlavne kadmium a zinok - pri spaľovaní sa ťažké kovy uvoľňujú do ovzdušia alebo ostávajú v popole), niektoré prísady škodlivých ftalátov (laboratórne výskumy o vplyvoch ftalátov rozpoznali u zvierat poškodenie ľadvín a pečene, výskyt rakovín vrátane rakoviny ľadvín, pečene, monocytovej leukémie, abnormality pohlavných orgánov - Svetová zdravotnícka organizácia ich označila za ešte nebezpečnejšie ako PCB), iné chlór - v PVC (ako plyn je chlór vysoko reaktívna jedovatá látka, rýchlo sa viaže na organické látky a vytvára najrôznejšie, veľmi jedovaté zlúčeniny, medzi nimi aj najjedovatejšie, rakovinotvorné dioxíny)
· v papieri (pri výrobe sa používa asi 2000 chemických zlúčenín, niektoré majú rakovinotvorné a alergénne účinky, asi o 1000 z nich nemáme žiadne toxikologické informácie; na bielenie papiera sa používa chlór...)
· rôzne problémové látky sú vo zvyškoch kozmetiky, hygienických a čistiacich prostriedkoch, mnohé obaly majú vyšší obsah ťažkých kovov. Nebezpečné odpady obsahujú ešte väčšie množstvá nebezpečných látok: akumulátory (kyseliny, olovo...), monočlánky (napr. ťažké kovy). žiarivky, elektronika atď. Čo však často znásobuje ich negatívne účinky je zmiešavanie desiatok, stoviek výrobkov obsahujúcich tisíce takých a podobných látok dohromady - napr. do podoby komunálnych odpadov. Nastáva nesmierne množstvo možných reakcií...ale o tom v kapitolách o skládkach a spaľovniach. Zdroj: Spoločnosť priateľov Zeme

C. Nakladanie s komunálnym odpadom

Pri nakladaní s komunálnym odpadom sa vychádza z § 39 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.


Obec je povinná vypracovať program pôvodcu odpadu pre komunálne odpady.
Obec je okrem povinností podľa § 19 ods. 1 a 2 povinná zavedením vhodného systému zberu odpadov:
a. zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu,
b. zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov. Obec upraví podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi všeobecne záväzným nariadením. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce. Taktiež je povinný:
a. zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b. užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c. ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Braun, Ch.: Odpad. Viedeň, Arge 1992, Hegyi, L.: Zem nie je na jedno použitie. Púchov, Zelená linka 1999, Hradecká, H. a kol.: Ekologická výchova odpadového hospodárstva. Praha, Agentúra Koniklec 1996, Spoločnosť priateľov Zeme: brožúrka Odpady, propagačné materiály
Súvisiace linky
Podobné referáty
Odpad 2.9653 4360 slov
Odpad 2.9762 489 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.