referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alena
Pondelok, 27. marca 2023
Medzinárodná sieť na elimináciu POPs
Dátum pridania: 16.12.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: erbus
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 773
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.1
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 18m 30s
Pomalé čítanie: 27m 45s
 
Medzinárodná sieť na elimináciu POPs (The International POPs Elimination Network - IPEN) je pracovná skupina neziskových organizácií verejného záujmu zameraná na dosiahnutie globálneho dohovoru na postupné vyradenie z činnosti a elimináciu perzisten-tných organických znečisťujúcich látok (POPs = Persistent Organic Pollutants). Platforma eliminácie poskytuje princípy činnosti IPEN, popis koncepčnej práce a iniciatív, ktoré je potrebné doviesť do účinného a záväzného dohovoru o POPs. Základné vyhlásenie o perzistentných organických škodlivinách (časť I.) popisuje POPs, poukazuje na existujúce vedecké dôkazy a ich rastúci počet, ktoré potvrdzujú vážne poškodenia spôsobené POPs celému životnému prostrediu - vrátane obyvateľstva, prírody a celosvetových ekosystémov - a sumarizuje niektoré kľúčové zistenia a rozhodnutia, ktoré zdôrazňujú potrebu globálneho dohovoru o POPs. Platforma eliminácie perzistentných organic-kých látok (časť II) je výzvou k činnosti adresovanou vládam, ktorá podnecuje zodpovedných pracov-níkov poverených prijatím rozhodnutí akceptovať a implementovať deväť základných princípov tak, ako sú uvedené v globálnom dohovore o POPs. Medzi inými článkami dohovoru sa navrhuje:

eliminovať POPs a ich zdroje rýchlym, systematickým a vhodným spôsobom s počiatočným zameraním na 12 prioritných POPs, medzi ktoré patria také známe chemikálie ako DDT, PCB a dioxíny,

odmietnuť názor, že látka už uvedená na zozname ako POP bude naďalej vyrábaná a vypúšťaná do životného prostredia - vzhľadom na to, že POPs sú svojou povahou látky neovládateľné,

zastaviť a zrušiť celú výrobu, použitie a obchod s POPs, ktoré sú produktom a vedľajším produktom priemyslu a identifikovať, zozbierať a zneškodniť obsolétne a existujúce skládky POPs,vzhľadom na nedostatok kapacít a ich zdrojov na elimináciu POPs v niektorých krajinách, vyvinúť programy a nájsť a použiť bezpečné, dostupné alternatívy látok a procesov,zabezpečiť, aby pri eliminácii POPs, špeciálne v oblasti kontroly infekčných chorôb a potravinovej výrobe, nebolo ohrozené zdravie a bezpečnosť,uviesť na zoznam nové POPs, keď dohovor nadobudne účinnosť prostredníctvom funkčných a transparentných kritérií a postupov založených na ochrane zdravia a životného prostredia. I.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.