referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfonz
Sobota, 28. januára 2023
Biotop okolia našej školy
Dátum pridania: 20.01.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: katush
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 554
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 3m 50s
Pomalé čítanie: 5m 45s
 
Biotopom nazývame miesto obývané rôznymi organizmami, ktoré je charakterizované biotickými a abiotickými podmienkami. V tejto práci som spracúvala biotop lokality – okolia našej školy. Tvorí ju stred – škola a školský dvor a okolie – škôlka, okolité obytné domy, záhradkárska oblasť a jazero. Táto lokalita sa nachádza na nížine v juhovýchodnej časti mesta Košice. Škola je orientovaná na východ. Abiotické faktory
Sú klimatické, edafické a topografické podmienky zároveň.

Klimatické podmienky
Biotop je silne ovplyvnený blízkosťou jazera. Vlhkosť vzduchu je tu vysoká. Zimy sú studené, mrzne a väčšinou sneží. Letá sú horúce a suché s občasnými zrážkami. Veľmi často dochádza k výkyvom v počasí vplyvom globálneho znečistenia prostredia. Vegetácia sa začína obnovovať na jar, v strede marca.

Slnečné žiarenie – najviac slnečného svetla dopadá na poludnie, vtedy sú pôdy najviac vysušené. Ráno a podvečer je viac tieňa, teplota je nižšia, čo zvyšuje aj vlhkosť pôdy.

Vietor – vzhľadom na lokalizáciu biotopu ( v Košickej kotline ) je táto oblasť veterná.

Voda – najmä v jazerách. Je sladká, teda obsahuje uhličitany a sírany ( 0,04 až 0,05% ).

Edafické podmienky
Pôda je ílovitá, málo úrodná s vysokým obsahom magnezitu ( biotop je lokalizovaný v blízkosti dnes už nefungujúcej magnezitky ). Biotické faktory
Na organizmy žijúce v tomto biotope vplývajú okolité rastliny, živočíchy a najmä človek.


Biocenóza
Prirodzené spoločenstvo organizmov na určitom stanovišti.
Tento konkrétny biotop najviac ovplyvňuje už spomínané jazero. Je rozdelené na dve časti. Prvá, väčšia plní rekreačnú funkciu a druhá, ktorá je priamo napojená na Hornád plní funkciu rybníka. 1) Fytocenóza
Tvorí funkčný celok – rastlinné spoločenstvo. Je súborom populácií rôznych druhov , v rámci druhu sa rozmnožujú , sú ovplyvňované svojim prostredím, vlastné prostredie menia.
Fytocenóza prevažuje nad zoocenózou.
Keďže je táto oblasť v znečistenom prostredí, organizmy tu žijúce majú širokú ekologickú valenciu – sú euryvalentné( euryekné ), a teda dobre znášajú kolísanie faktorov. Sú kozmopolitné. Nižšie rastliny
Sú zastúpené najmä v jazere a jeho bezprostrednom okolí a sú to najmä sinice a riasy. Spolu s inými mikroorganizmami vytvárajú vodný planktón, ktorý živí ryby a vodné vtáctvo žijúce pri jazere. Vyššie rastliny
*výtrusné
*semenné - nahosemenné
- krytosemenné

Nahosemenné rastliny
Sú dreviny so vždyzelenými listami ( ihlice ).
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.