referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Xénia
Piatok, 2. júna 2023
Odpadové hospodárstvo
Dátum pridania: 30.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Centaury
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 701
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 0s
Pomalé čítanie: 7m 30s
 
V roku 1993 schválila vláda SR svojim uznesením č. 500 Program odpadového hospodárstva SR ako systémovo-koncepčný dokument, ktorý určuje koncepciu riešenia odpadového hospodárstva a spôsob nakladania s odpadmi na území Slovenskej republiky v členení na časové horizonty rokov 1996, 2000 a 2005.V nadväznosti na POH SR bolo vypracovaných 159 regionálnych programov odpadového hospodárstva (POH) a viac ako 12 000 POH pôvodcov odpadu, ktoré podliehali schváleniu príslušných orgánov štátnej správy v životnom prostredí, Obvodných úradov životného prostredia (ObÚŽP).POH SR vznikol v období, keď ešte nebol platný zásadný dokument v oblasti životného prostredia SR „Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky“, ktorý schválila vláda SR uznesením č. 619 zo 7.9.1993 a Národná rada SR uznesením č. 339 z 18.11.1993. Z toho dôvodu bola v POH SR filozofia odpadového hospodárstva (OH) popísaná podrobne. Práve v POH SR bola navrhnutá koncepcia OH SR, ktorá vychádzala z duálnych vlastností odpadov - negatívnych prejavov zaťažujúcich životné prostredie, ktoré je potrebné eliminovať na strane jednej a ich pozitívnych vlastností, ktoré poskytujú potenciálnu možnosť ich využitia vo forme druhotných surovín, na strane druhej. V tejto nadväznosti bola prijatá ”Integrovaná koncepcia odpadového hospodárstva SR”, ktorá vo svojich zásadách obsahuje princípy minimalizácie, zhodnocovania a ukladania odpadov do životného prostredia v čo najmenšej miere. Následne po schválení POH SR bola problematika minimalizácie vzniku, využívania a správneho zneškodňovania odpadov prijatá ako jedna z piatich priorít Štátnej environmentálnej politiky (ŠEP) SR. Ciele a opatrenia na ich dosiahnutie, obsiahnuté v POH SR, boli premietnuté do Stratégie, zásad a priorít ŠEP SR a stali sa súčasťou aj Národného environmentálneho akčného plánu SR.V priebehu spracovávania ďalších systémových dokumentov sa ukázalo, že je potrebné koncepciu odpadového hospodárstva vnímať, aktualizovať a novelizovať ako samostatný dokument, čiže nie v rámci POH SR. Programy odpadového hospodárstva, ako nástroj realizácie ŠEP v OH, potrebujú mať vytvorené primerané legislatívne a ekonomické prostredie, ktoré môžu iniciovať práve adekvátne koncepčné materiály.Prvá etapa POH ukázala, že väčšina pôvodcov odpadov, ktorí sú povinní POH spracovávať, prijali túto povinnosť s porozumením. Napriek tomu, že bola úroveň spracovaných POH rôzna, možno konštatovať, že zámer a obsah vyhlášky SKŽP č. 76/1992 Zb.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Odpadové hospodárstvo SOŠ 2.9568 6378 slov
Odpadové hospodárstvo SOŠ 2.9552 2168 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.