referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Nedeľa, 5. decembra 2021
Správa o stave životného prostredia
Dátum pridania: 11.08.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: cremo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 842
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 21
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 35m 0s
Pomalé čítanie: 52m 30s
 

I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASTNOM STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA.

1.CHARAKTERISTIKA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA

1.1 VYMEDZENIE A POLOHA ÚZEMIA PREŠOVA
Územie mesta leží v centrálnej časti východného Slovenska v severnej časti Košickej kotliny. Prešov má výhodnú dopravnú polohu na tradičnej križovatke ciest vedúcich zo západu na východ a zo severu na juh. Mestom prechádza medzinárodný severo-južný železničný koridor Poľsko - Plaveč - Prešov - Košice - Čaňa - Maďarsko. V cestnej doprave je Prešov uzlom západo - východného cestného ťahu Česko - Žilina - Prešov - Vyšné Nemecké - Ukrajina a severojužného ťahu Poľsko - Vyšný Komárnik - Svidník - Prešov - Košice - Milhosť - Maďarsko. Z politicko - správneho hľadiska je Prešov sídlom Prešovského kraja, prvého medzi ôsmymi slovenskými krajmi, podľa počtu obyvateľov a druhého v poradí, podľa rozlohy. Je hlavným administratívnym centrom gréckokatolíckych a pravoslávnych veriacich v SR. Vo veľkostnom rebríčku slovenských miest je Prešov tretí za Bratislavou a Košicami. Najbližšími veľkomestami sú (podľa vzdušných vzdialeností) Košice (35 km), Užhorod (96 km), Miskolc (115 km), Tarnów (127,5 km), Nyíregyháza (135 km), Rezsów (142 km), Krakow (168 km), Debrecen (185 km) a Satu Mare (198 km). Od Budapešti je Prešov vzdialený 250 km a od hlavného mesta SR Bratislavy až 345 km.
1.2GEOMORFOLOGICKÉ POMERY

Podľa geomorfologického členenia Slovenska je zaújmové územie súčasťou severnej časti Košickej kotliny a podcelku Toryská pahorkatina.
Riešené územie sa nachádza v rovinnom až mierne členenom území údolnej nívy rieky Sekčov, v nadmorskej výške 245-255 m.n.m
Z litogeografického hľadiska je územie heterogénne. Najstaršou časťou sú eocénne flyšové súvrstvia centrálnokarpatského paleogénu, ktoré budujú západnú časť územia.
Litogeografické podmienky sa odrážajú v reliéfe. Na území Prešova zasahujú tri geomorfologické celky. Košická kotlina vypĺňa dve tretiny územia na východe. V severozápadnej časti tu zasahuje Spišsko-šarišské medzihorie a v juhozápadnej časti Šarišská vrchovina.

1.3 HORNINOVÉ PROSTREDIE

1.3.1Geologická stavba
Predmetné územie je budované sedimentami kvartéru a neogénu. Kvartér je v celom rozsahu záujmového územia zastúpený fluvialnými sedimentami. Vo výplni údolia Sekčovského potoka dominujú štrkovité sedimenty, charakteru hlinito-piesčitých štrkov s pokryvom hlín a piesčitých hlín.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.