referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Katarína
Streda, 25. novembra 2020
Cestná doprava - klasické zdroje energie
Dátum pridania: 18.09.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Cybereve
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 752
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 
1. KLASICKÉ PALIVÁ

1.1. AUTOMOBILOVÉ BENZÍNY

Benzín je zmes uhľovodíkov a ďalších látok ako sú parafíny, olefíny a aromatické látky. Približný vzorec je C6H14. Benzín je jedna z frakcii ropy, ktorá sa destiluje v rozmedzí 30-215°C. Bezolovnaté automobilové benzíny sú zmesi kvapalných uhľovodíkov prevažne ropného pôvodu, ktoré vrú a odparujú sa v teplotnom rozmedzí 35 - 215 °C. Odparivosť je je jednou z najdôležitejších vlastností benzínu z hľadiska karburácie. Automobilové benzíny môžu obsahovať, antioxidačnú prísadu, detergentnú prísadu ako aj iné prísady na zlepšenie úžitkových vlastností. Automobilové benzíny sú horľavina I. triedy nebezpečnosti. Sú to prchavé látky, ich pary pôsobia narkoticky, dráždia sliznicu a vyvolávajú bolesti hlavy.

V závislosti od koncentrácie môže Vdychovanie pár automobilových benzínov viesť až k bezvedomiu. Preto pri práci a manipulácii s automobilovými benzínmi, hlavne v uzavretých priestoroch, treba pracovať pri dostatočne intenzívnom vetraní. Pri kontakte benzínov s pokožkou pôsobia odmasťujúcim a dráždivým účinkom.

Automobilové benzíny sú vysokokvalitné a výkonné pohonné hmoty do zážihových motorov konštruovaných na bezolovnatý benzín a vybavené katalyzátorom, ako aj pre motory konštruované na palivo s obsahom olovnatých antidetonátorov. Kvalita automobilových benzínov je čoraz viac determinovaná požiadavkami na ochranu životného prostredia. V záujme zníženia obsahu škodlivín v ovzduší sú do nových automobilov povinne inštalované katalyzátory znižujúce obsah škodlivých látok vo výfukových plynoch. Ich dobrá funkcia je však podmienená odstránením olova z automobilových benzínov. Ďalej poznáme technické benzíny - zmesi ropných uhľovodíkov. Sú to priezračné bezfarebné kvapaliny charakteristického benzínového zápachu, bez viditeľnej vody a mechanických nečistôt. Obsah benzénu v nich neprekračuje hodnotu 0,5 %. Z hľadiska hygieny práce sú to látky škodiace zdraviu. V závislosti od koncentrácie pár pôsobia narkoticky a dráždia sliznice. Pri vdychovaní vyvolávajú bolesti hlavy, pri dlhšej expozícii môžu privodiť až bezvedomie. Najmä v uzavretých miestnostiach musí byť zabezpečené dostatočné vetranie. Technické benzíny silne odmasťujú pokožku, čo spôsobuje jej praskanie, precitlivenosť a umožňuje vznik infekcie.

Ťažký benzín je medziprodukt určený pre petrochemický priemysel (napr. na výrobu etylénu alebo aromátov), alebo na výrobu benzínov v rafinérii. Destilačné rozpätie od 30 °C-210 °C a užším.

Ostatné benzíny sú látky, definované ako rafinované destilátové medziprodukty pri destilácii v rozpätí ťažkého benzínu/petroleja. Členia sa na:
a) technický benzín
b) lakový benzín
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.