referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jarolím
Piatok, 30. septembra 2022
Vyčerpanosť surovinových zdrojov
Dátum pridania: 15.09.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: nikitaxxx
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 813
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 10.9
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 18m 10s
Pomalé čítanie: 27m 15s
 
2. Využitie
2.1. Ropa
Benzín - Výroba benzínov je založená na destilácii. Zmes kvapalných látok je zahrievaná v uzavretej nádobe, prchavejšie zložky sa odparujú, pary ochladením mimo varnej nádoby kondenzujú a zhromažďujú sa v tzv. predlohe. Predčistená ropa sa v rafinériách rozdelí na nepretržitou destiláciou na jednotlivé frakcie. Na tento primárny proces naväzujú zušľachťovanie procesy, pri ktorých sa mení chemická štruktúra a oddeľujú sa nežiadúce prímesi. Tomuto procesu štiepenia pri teplote cca 500 - 550 °C sa hovorí krakovanie. Benzíny sa delia na olovnaté a bezolovnaté.

Technické benzíny - sú zmesi ropných uhľovodíkov, ktoré vrú približne v rozmedzí teplôt podľa označenia. Získavajú sa z primárnych benzínových destilátov. Sú to priezračné bezfarebné kvapaliny charakteristického benzínového zápachu. Z hľadiska hygieny práce sú to látky škodiace zdraviu, z hľadiska požiarneho sú to horľavé kvapaliny 1. triedy nebezpečnosti.

Motorová nafta - je zmes kvapalných uhľovodíkov, ktorá vrie v teplotnom rozmedzí 150 - 370 ° C. Obsahuje overené prísady na zlepšenie nízkoteplotných vlastností paliva. Môže obsahovať aj iné prísady na zlepšenie úžitkových vlastností, ktoré sú overené a odsúhlasené výrobcami motorov. Je dovolené použiť aj farby a označovacie látky.

Letecký petrolej - zmes kvapalných uhľovodíkov, ktoré vrú prevažne do teploty 275 °C. Je to číra, bezfarebná až žltkastá kvapalina s typickým zápachom po petroleji. Obsahuje antioxidačnú, antistatickú a mazivostnú prísadu. Môže obsahovať aj iné prísady, ktoré zodpovedajú prevádzke leteckej techniky a sú odsúhlasené orgánmi zodpovednými za leteckú prevádzku.Vyrába sa v dvoch verziách, ktoré sa od seba odlišujú frakčným zložením.
Petrolej na svietenie - je hydrogenačne rafinovaná zmes uhľovodíkov, ktoré vrú v rozmedzí 140 - 300 ° C. Je to číra bezfarebná, prípadne slabožltá kvapalina bez viditeľnej vody a mechanických nečistôt. Petrolej na svietenie je podľa STN 65 0201 horľavina II. triedy nebezpečnosti. Vdychovanie jeho pár má narkotický účinok a dlhodobý styk s pokožkou môže vyvolať jej podráždenie a zápaly.

Plynový olej - používa sa ako ľahký vykurovací olej a v zmesi s petrolejom pod názvom nafta ako palivo do vzletových strojov.
Mazacie oleje - používa sa na mazanie strojov
Vazelína- používa sa na mazanie, čistá v kozmetike a lekárnictve.
Parafín- používa sa na výrobu sviečok, leštidiel, pást na parkety, krémov na topánky.
Asfalt- používa sa na povrchovú úpravu ciest

2.2. Uhlie
Približne polovica z vyťaženého uhlia sa spáli v elektrárňach pri výrobe elektriny. Z tvrdého uhlia, ktoré sa nachádza hlboko v podzemí, sa pri spaľovaní uvoľňuje viac energie. Spaľovanie veľkého objemu uhlia silne znečisťuje ovzdušie a spôsobuje globálne otepľovanie.
Z rašeliny sa vyrábajú brikety na kúrenie.
Mäkké, drobivé čierne uhlie sa používa na výrobu koksu.
Čierne kamenné uhlie sa spaľuje v elektrárňach.
Antracit sa používa v domácnostiach a v továrňach.

2.3. Zemný plyn
Zo zemného plynu sa vyrábajú sadze, ktoré sú potrebné v polygrafickom a gumárenskom priemysle (zlepšuje kvalitu gumy, ako farbivo do tužu, do tlačovej černe a krému na topánky), acetylén, kyanovodík a sírouhlík, formaldehyd, metanol, halogénderiváty uhľovodíkov a iné. Pri spaľovaní sa zo zemného plynu uvoľňuje veľké množstvo tepelnej energie, preto má veľký význam ako priemyslové palivo, ktoré nahradzuje jedovatý svietiplyn.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: M. Zybín: Spalování paliv a hořlavých odpadů v ohništich průmyslových kotlů, M. Dopita, V. Havlenka, J Pešek : Ložiská fosílnych palív, www.fns.uniba.sk
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.