referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Leonard
Utorok, 16. augusta 2022
Vyčerpanosť surovinových zdrojov
Dátum pridania: 15.09.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: nikitaxxx
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 813
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 10.9
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 18m 10s
Pomalé čítanie: 27m 15s
 
1.VZNIK
Svet potrebuje obrovské množstvo energie nielen na zabezpečovanie tepla, svetla, osobnej a nákladnej dopravy, ale aj na pohon rozličných zariadení a podporu poľnohospodárstva. Na tieto účely sa najviac využívajú tieto suroviny:
1. Ropa
2. Zemný plyn
3. Uhlie
4. Urán
Ropa, uhlie, zemný plyn a urán sa nazývajú pevné alebo aj fosílne palivá, pretože vznikli z pozostatkov (fosílií) dávno uhynutých živočíchov a rastlín. Vznikli rozkladom živých organizmov, ktoré boli zasypané vrstvou zeme a prešli chemickými zmenami. Ich výsledkom sú látky zložené z rôznych molekúl, ktoré patria do kategórie uhľovodíkov. Pri spaľovaní uvoľňujú energiu, ktorá sa využíva na tvorbu pohonnej sily. Nahradenie fosílnych palív by trvalo mnoho miliónov rokov, preto sa tieto zdroje označujú ako neobnoviteľné. Okrem toho stúpajúca spotreba energie nepriaznivo ovplyvňuje životné prostredie.

1.1. Ropa
- je prírodná kvapalná živica hnedej až čiernej farby, tvorí ju zmes uhľovodíkov v plynnom alebo kvapalnom skupenstve. Ropa vznikla z morských usadenín v odlišných geologických pomeroch ako uhlie. Pri spaľovaní ropy vzniká menej oxidov uhlíka ako pri uhlí. Pri jej ťažbe dochádza k nekontrolovateľným únikom do pôdy, morí atď.

1.2. Uhlie

-je pomerne nestála horľavá usadenina, ktorá vznikla z rastlinných a čiastočne aj živočíšnych zvyškov uložených desiatky až stovky miliónov rokov v močariskách pôsobením zmien tlaku a teploty. Akosť uhlia závisí od geologickej minulosti danej lokality. Menej kvalitné uhlie obsahuje nestále organické zlúčeniny, ľahšie sa spaľuje ale vzniká viac dymu. Pri nedokonalom spaľovaní sú produktom sadze, nespálené dechtové uhľovodíky, prípadne karcinogénne prímesi. Rozlišujeme tri hlavné druhy uhlia. Lignit a hnedé uhlie sú uložené tesne pod povrchom a často sa dajú ťažiť z povrchových baní. Vznikli v treťohorách, obsahujú teda menej uhlíka a viac H2O, a preto majú menšiu výhrevnosť. Kamenné uhlie má čiernu farbu a ťažia sa z hlbinných baniach. Vrstvy uhlia sú uložené pod zemou v slojoch, ktoré vyzerajú ako vrstvy krému v torte.

1.3. Zemný plyn
-v náleziskách sa zvyčajne vyskytuje s ropou. Je to zmes horľavých plynov s vysokým obsahom metánu. Je vysokohodnotným ekologickým palivom. Zloženie:
Metán 95,0 %
Etán 2,3 %
Propán 0,7 %
Bután 0,3 %
Oxid uhl. 0,2 %
Dusík 1,5 %
Niekedy sa v zemnom plyne nachádza aj trochu hélia.

1.4 Urán
-vo väčšine uránových baní je obsah vlastného uránu nízky. Z uránovej rudy, preto môže byť vyťažená len veľmi malá časť uránu /500g z 1000kg rudy/. Pri podzemnej a povrchovej ťažbe vzniká veľké množstvo odpadu. Jeho rádioaktivita predstavuje až 85 % pôvodnej rádioaktivity uránovej rudy.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: M. Zybín: Spalování paliv a hořlavých odpadů v ohništich průmyslových kotlů, M. Dopita, V. Havlenka, J Pešek : Ložiská fosílnych palív, www.fns.uniba.sk
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.