referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dana, Danica
Utorok, 16. apríla 2024
Obal
Dátum pridania: 07.11.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: babinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 673
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.7
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 4m 30s
Pomalé čítanie: 6m 45s
 
Tovar a hlavne potraviny musíme balit. Musíme ich chrániť, ináč sa môžu požkodiť alebo ináč znehodnotiť. Používajú sa ako na ochranu tak aj na prepravu. Ako obalové prostriedky používame drevo, kov, sklo, plast a požívateľné látky.

Obal ako celok má tieto funkcie:

- Napomáha k efektívnej distribúcii a predaju tovaru

Málo ľudí by si zakúpilo tovar, ktorý by bol už na prvý pohľad nezaujímavý. V tomto zohráva veľkú úlohu hlavne obal. Čím je obal zaujímavejší, tým je aj výrobok zaujímavejší. Obal musí upútať už na prvý pohľad.

- Umožňuje spotrebiteľovi rýchlu orientáciu v druhoch a značkách tovaru

Obal má aj funkciu rozoznávaciu. Spotrebiteľ by sa veľmi ťažko orientoval pri jednom druhu tovaru od rôzdnych výrobcov, nevedel by rozoznať značku. Väčšina obalov je aj chránená zo zákona ako obchodná značka. Obal predstavuje významný prvok marketingovej komunikácie výrobcu so zákazníkom, respektíve spotrebiteľom. Kvalitný obal dokáže niekedy dokonca presvedčiť zákazníkov o kvalite výrobku. Jeho význam znásobuje aj to, že z hľadiska platných právnych predpisov predstavuje významný prvok v zabezpečení ochrany spotrebiteľa. 

* vzbudenie pozornosti zákazníka,
* posilnenie jeho dôvery,
* charakterizovanie vlastností produktu,
* motivovanie ku kúpe.

- Chráni okolité prostredie
Netýka sa to potravín, ale rôzdnych toxických a nebezpečných chemických látok. 

-  Poskytuje ochranu tovaru
Tovar sa vystavuje rôznym situáciám. Obal je dôležitý aj z hygienického hľadiska. 

-  Napomáha preprave tovaru

Dizajn obalu
- Musí riešiť nielen návrh nového obalu, ale musí brať do úvahy aj to, s akou efektívnosťou a účinnosťou bude celý komplex - obal spolu s obsahom - plniť svoje vlastnosti od výroby po spotrebu, ako efektívne budú spracované a využité suroviny, materiály a energia v priebehu technológie výroby ale aj v sfére využívania – spotrebe výrobku. 

- Dizajn nemá dať novému alebo inovovanému výrobku iba nový plášť, ktorý by len povzbudil ku kúpe, ale spolu s vonkajším vzhľadom výrobku musí riešiť i jeho ostatné úžitkové a funkčné vlastnosti tak, aby sa stal výrobok prínosom pre spotrebiteľa a pre spoločnosť. Tento celospoločenský význam dizajnu je pomerne často potlačovaný snahou po okamžitom ekonomickom účinku, ktorý môže niekedy vyvolať zdanlivo efektné a povrchovo pôsobivé riešenie. Návrhárske konzultačné firmy, ktoré sa zaoberajú vytváraním nových alebo alternatívnych obalov pre svojich klientov, zo svojej činnosti zbohatnúť nemusia, ale ich šance sú veľmi vysoké.

S akým obalom si (ne)dokáže poradiť životné prostredie - RECYKLÁCIA

Keď člověk vyhodí na skládku obaly z dreva, kovu, skla alebo plastu, životné prostredie si dokáže samo poradiť iba s drevom. Sklo, plast a kov nedokáže rozložiť. Sú to umelo vytvorené obalové prostriedky. Ľudia sa snažia životné prostredie chrániť či už recykláciou alebo spalovaním. Neuvedomujú si, že aj spalovanie plastov vážne ohrozuje životné prostredie. Plyny, ktoré sa pri spalovaní plastov vypúšťajú do ovzdušia ktoré dýcha každý z nás, vážne poškodzujú životné prostredie ale aj náš organizmus. 

- Recykláciou nazývame proces v rámci, ktorého vyrobíme zo starého, zničeného materiálu nový (napr. zo starého papiera v papierňach nový). Oproti likvidácii tak ušetrí recyklácia prírodné zdroje, energiu a zníži množstvo konečných odpadov.

- Recyklácia znižuje množstvo odpadov, ktoré by sa inak museli likvidovať na skládkach, v spaľovniach. Nebezpečnosť nelegálnych, divokých skládok odpadov alebo ich spaľovanie v domácnostiach, na záhradách je už dnes zbytočne podrobne rozoberať.

- Avšak aj riadené skládky odpadov predstavujú dlhodobé riziko pre podzemné vody a problém predstavuje aj skládkový plyn. Podkladanie riadených skládok plastovými podložiami nie je riešením. Tieto podložia majú obmedzenú životnosť (max. niekoľko desiatok rokov, najlepšie pre nebezpečné odpady do 100 r.). Rozkladné procesy vnútri skládky sú spomalené. Ani škodliviny organickej povahy dlho nepodliehajú biodegradácii a anorganické toxíny ostávajú nedotknuté… Na skládke sa ako vedľajší produkt rozkladných mikroorganizmov vytvárajú rizikové plyny, ktoré prenikajú do okolitého prostredia a kontaminujú ho. Sú známe lekárske štúdie, ktoré ukazujú na nárast niektorých druhov rakovín u ľudí žijúcich v okolí skládok odpadov (nebezpečných a komunálnych).

- Spaľovňa odpadov zníži objem odpadu o 80 - 90 %, váhu o 1/3 a môže vyrábať energiu.

Čo musí byť na obale

Obal je dôležitý nielen pre ochranu, ale aj pre informáciu spotrebiteľa. No tu sa hneď vynára niekoľko problémov, pretože:

- mnohé zahraničné etikety sa líšia od tuzemských, bežný spotrebiteľ im nerozumie
* výrobcovia niekedy neuvádzajú úplný popis zloženia
- používajú sa nič nehovoriace skratky „E“

Musí obsahovať tieto základné údaje:

- Názov výrobku
- Rozbor výrobku
- Výrobca
- Dodávateľ
- Dátum výroby
- Dátum spotreby
- Čiarový kód
- Množstvo
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.