referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Nataša
Pondelok, 17. januára 2022
UNCED: Konferencia OSN o ŽP a rozvoji
Dátum pridania: 10.03.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jusenka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 770
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 
NATURA 2000
- sústava chránených území európskeho významu
- prostredníctvom nej sú chránené najvzácnejšie a najmä ohrozené druhy voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a vybrané biotopy, ktoré sa vyskytujú na území EÚ
- Natura 2000 v tejto fáze vytvárania nie je ekologickou sieťou porovnateľnou napr. s naším ÚSES (územný systém ekol. Stability), nakoľko jednotlivé oblasti nie sú poprepájané líniovými prvkami – biokoridormi
- Natura 2000 symbolizuje ochranu prírodných hodnôt EÚ
- Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských štátov EÚ, ktorej cieľom je zachovať prírodné dedičstvo významné pre EÚ ako celok a nielen pre príslušný členský štát
- bude predstavovať sústavu chránených území európskeho významu vyhlásených na ochranu biotopov, živočíchov a rastlín, ktoré sú na území členských štátov EÚ vzácne alebo ohrozené
- výber území do sústavy chránených území Natura 2000 je založený výslovne na vedeckom základe
- opatrenia na zabezpečenie prirodzeného vývoja týchto území z hľadiska ochrany prírody však berú do úvahy aj ekonomické, sociálne, kultúrne a regionálne požiadavky
- účelom vytvorenia tejto sústavy teda nie je izolovať chránené územia a úlne z nich vylúčiť činnosť človeka, ale naopak podstatou ich ochrany je zabezpečiť a podporiť také aktivity, ktoré sú v súlade s ochranou prírody
- Natura 2000 sa skladá z území chránených podľa dvoch druhov smerníc (právnych noriem):
1. smernica Rady 79/409 EHS o ochrane voľne žijúcich živočíchov – tzv. SMERNICA O VTÁKOCH
2. smernica Rady 92/43 EHS o ochrane biotopov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín – tzv. SMERNICA O BIOTOPOCH

- podľa smernice o vtákoch musia byť pre vybrané druhy vtákov vyhlasované zvlášť chránené územia pre vtákov, na Slovensku nesú názov „chránené vtáčie územia“
- podľa smernice o biotopoch je nevyhnutné vyhlásiť osobitné územia ochrany biotopov a druhov
- pre nás záväzné od vstupu do EÚ 1.5.2004
- pre ochranu európsky významných druhov vtákov a ich biotopov sú určené pravidlá regulujúce činnosti, ktoré ich vážne ohrozujú, v záujme toho aby:
·nedochádzalo k úmyselnému zabíjaniu a poškodzovaniu druhu
·nedochádzalo k úmyselnému poškodzovaniu hniezd a biotopov
·nedochádzalo k nezákonnému odoberaniu a chovu v zajatí žiadnych druhov voľne žijúcich vtákov
·sa lovili len druhy, na ktoré sa môže poľovať
·sa obchodovalo len s druhmi, ktoré sa môžu uviesť na trh
·sa nepoužívali otrávené návnady, pasce ani iné zakázané spôsoby lovu a odchytu vtákov

- do národného zoznamu Natura 2000 bolo navrhnutých 384 území európskeho významu
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.