referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Anabela
Sobota, 20. augusta 2022
UNCED: Konferencia OSN o ŽP a rozvoji
Dátum pridania: 10.03.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jusenka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 770
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 
- konala sa 3. - 14.6.1992 v Rio de Janeiro
- účastníci prijali 5 dokumentov, z ktorých 2 majú medzinárodno-právne záväzný charakter:
1. Rámcový dohovor OSN o zmene klímy
2. Dohovor o biologickej diverzite

a zvyšné tri charakter deklaratívny
1. Rio deklarácia
2. AGENDA 21
3. Právne nezáväzné autoritatívne prehlásenie k princípom globálnej dohody o využívaní, ochrane a TUR všetkých typov lesov

- vzhľadom na svoje zameranie a účasť rekordného počtu hláv štátov (114) = SUMMIT ZEME
- prijatá Deklarácia o ŽP a rozvoji (RIO DEKLARÁCIA) – obsahuje 27 zásad TUR a preambulu
- rozsiahla AGENDA 21 predstavuje návod, ako ich uvádzať do života

TUR
- je taký rozvoj ľudskej spoločnosti, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné, duchovné, sociálne a ekonomické potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzenú funkciu ekosystémov; zároveň zachováva aj kvalitné ŽP
- TUR neznamená, že sme zdedili Zem od našich rodičov, ale znamená, že sme si ju požičali od našich detí
- TUR je vecou každého občana a celej spoločnosti
-treba začať od seba, a to:
1. Zmenou hodnotových orientácii v práci a v osobnom živote smerom k pozitívnym životným hodnotám, ako zdravie, vzdelanie, kultúra, tvorivá práca, dobré medziľudské vzťahy, zdravé a krásne ŽP
2. Zvyšovaním osobnej zodpovednosti za kvalitu svojho života a života budúcich generácii a za kvalitu ŽP
3. Úctou k duchovným, historickým a kultúrnym hodnotám
4. Zapájaním sa do života komunity a do aktivít v prospech svojej obce, mesta, regiónu, krajiny
5. Podporou a solidaritou s ľuďmi, s krajinami, ktoré našu pomoc potrebujú.

TUR má 3 ciele:
1. zlikvidovať na svete hlad a chudobu
2. zabezpečiť celosvetový mier
3. odstrániť globálne environmentálne riziká a zlepšiť ŽP

AGENDA 21
- predstavuje najrozsiahlejší, najobsažnejší a najinštruktážnejší z dokumentov prijatých na konferencii UNCED
- názov má vyjadrovať, že ide o agendu 21.storočia
- podrobne rozpracúva a do akčnej roviny premieta zásady obsiahnuté v Rio deklarácii
- považuje sa za prvý celosvetový dokument o uplatňovaní TUR v rôznych sférach a na rôznych hierarchických úrovniach
- pozostáva zo 40 kapitol, rozdelených na 4 časti
1. sociálna a ekonomická dimenzia – boj s chudobou, hladom, ochrana a podpora ľudského zdravia, rozvoj ľudských sídiel
2. ochrana zdrojov a hospodárenie s nimi – pre rozvoj a ochranu ovzdušia, ochranu morí, oceánov, ochranu pôdy, hospodárenie s nebezpečnými odpadmi...
3. posilňovanie úlohy dôležitých skupín – úloha detí, žien, mládeže, samospráv, organizácii...
4. prostriedky na realizáciu
- zo 132 ukazovateľov TUR predložených na 4. zasadnutí komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj – New York 1997 – sa 76 zameriava na sociálne, ekonomické a inštitucionálne otázky a len 56 na environmentálnu problematiku
- ide najmä o ukazovatele ako miera nezamestnanosti, populačný rast, natalita, mortalita, stredná dĺžka života pri narodení, dojčenská úmrtnosť, spotreba fosílnych palív, intenzita ťažby dreva..
- za realizáciu AGENDY 21 zodpovedajú predovšetkým jednotlivé vlády za podpory medzinárodného spoločenstva na čele s OSN
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.