referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tamara
Streda, 26. januára 2022
Voda ako zložka životného prostredia
Dátum pridania: 22.03.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: luciaaa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 8 312
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 33.3
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 55m 30s
Pomalé čítanie: 83m 15s
 
Na Slovensku sú jediným výrobcom chlóru Novácke chemické závody a.s. Nováky (NCHZ), ktoré používajú pri jeho výrobe ortuťovú elektrolýzu.

V roku 1990 odporučila Parížska komisia, aby sa chlóralkalické elektrolýzy, ktoré používajú ortuť, vyradili do roku 2010 .

Napriek tomu európsky chlórový priemysel vzdoruje odporúčaniu komisie a tvrdí, že má v pláne uzatvoriť alebo prebudovať elektrolýzy na báze ortuti iba vtedy, keď to bude ekonomicky výhodné - s predpokladom, že túto zmenu ukončí až v roku 2025 .

Chlór:
Výroba, skvapalňovanie, preprava aj uskladňovanie chlóru majú vážne zdravotné a bezpečnostné dopady. Dopady prípadného úniku chlóru by mohli byt katastrofálne, a preto treba vynakladať veľké úsilie, aby sa im predošlo. Napriek tomu sa často vyskytujú úniky chlóru, ktoré sú dôsledkom prasknutí potrubí, zlyhaní ventilov či havárií pri preprave.

Ortuť:
Problémy spojené s únikom ortuti boli identifikované v mnohých krajinách. K tejto téme existuje rozsiahla literatúra, ktorá poukazuje na vážnu kontamináciu, napríklad sedimentov, rýb a morských cicavcov.

U človeka ortuť ťažko poškodzuje pľúca a mozog, čo sa môže prejavovať slabosťou, zvýšenou únavou, poklesom hmotnosti, poruchami trávenia, depresiami či stratami pamäti. Môže sa objaviť trasenie začínajúce na očných viečkach, perách, jazyku a prstoch, ktoré môže neskôr postihnúť horné i dolné končatiny.

Úniky ortuti sú problémom aj v EÚ. Popri 10,5 éhtonách emisií ročne, ktoré priznáva európske združenie výrobcov chlóru Euro Chlór, sa ďalších 50 ton ročne uvolní vo forme pevného odpadu. Osud ďalších 28 ton ročne je neznámy, pravdepodobne však väčšina z nich unikla do životného či pracovného prostredia .

Na Slovensku je problematika kontaminácie ortuťou z chlóralkalickej elektrolýzy pomerne málo preskúmaná. Napriek tomu dostupné štúdie poukazujú na závažnosť tohto problému v okolí NCHZ Nováky. Novácke chemické závody, a.s., Nováky (NCHZ) sú jednou z najvýznamnejších firiem Horného Ponitria. Avšak nielen ako významný zamestnávateľ, ale aj ako najväčší znečisťovateľ životného prostredia. Tento fakt má veľké dopady na zdravie obyvateľov regiónu. Špecifickým problémom firmy je produkcia orientovaná na chlórovú organickú chémiu, ktorá je z hľadiska ohrozenia životného prostredia a zdravia obyvateľstva obzvlášť problematická. O dopade produkcie tejto firmy na životné prostredie svedčí aj fakt, že jej boli udelené tri prechodné obdobia na zosúladenie s normami EÚ pre životné prostredie. Napriek tomu (čo je veľmi zarážajúce) firma obdržala certifikát environmentálneho manažmentu podľa normy ISO14001.
Za problémové možno označiť niekoľko oblastí výroby v NCHZ – ortuťovú chlóralkalickú elektrolýzu, výrobu vinylchlorid monoméru (VCM), výrobu trichlóretylénu či propylénoxidovú chémiu. Rovnako problematické sú aj niektoré výsledné produkty NCHZ. Ako príklad môžu slúžiť PVC, chlórparafíny, trichlóretylén, ale aj samotný chlór.

Predpoklad sa, že aj napriek opatreniam uskutočneným v NCHZ Nováky pri prechode na uzatvorený proces elektrolýzy, je prostredie dodnes výrazne kontaminované ortuťou. Svedčia o tom aj výsledky geochemického leteckého snímkovania tejto oblasti, kde sa ukazuje výrazná kontaminácia prostredia ortuťou v okolí Novákov a Zemianskych Kostolian .

Vzorky, ktoré odobral Greenpeace vo februári 2002, ukazujú, že okrem pokračujúceho výrazného znečistenia odpadových vôd a sedimentov v odpadovom kanáli ortuťou je problémom aj značne kontaminovaná sedimentačná nádrž na pravom brehu rieky Nitra. Nádrž môže byt v budúcnosti zdrojom ďalšieho znečistenia.

Navyše u detí z oblasti Nováky - Zemianske Kostolany sa zistil štatisticky významne vyšší obsah ortuti vo vlasoch i nechtoch oproti kontrolnej vzorke. Pri porovnaní Novákov a Zemianskych Kostolian sa aj tu ukázali štatisticky významné rozdiely pri vyšetrení nechtov v neprospech detí zo Zemianskych Kostolian , ktoré ležia po prúde rieky od závodu NCHZ.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.