Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Salamandra škvrnitá

U nás žijúci obojživelník salamandra škvrnitá má nápadné žlté škvrny. Ochranné sfarbenie odrádza živočíchy od útoku na pomalú a nápadnú salamandru. Patrí medzi chvostnaté obojživelníky. Kožné žľazy salamandry vylučujú jedovatú látku. Útočníci sa rýchlo naučia spájať nápadné farebné kresby s nebezpečenstvom. Po letných dažďoch alebo za súmraku možno vidieť v lesoch čiernožlté salamandry škvrnité. Najčastejšie sa zdržiavajú v blízkosti čistých lesných potôčikov a studničiek,kde sa rozmnožujú. Potravou sú im najmä dážďovky,mäkkýše alebo hmyz ktoré lovia za súmraku a v noci.
Salamandra škvrnitá je zákonom chránený živočích.
Ríša-živočíšna
Podríša-mnohobunkovce
Kmeň-chordáty
Podkmeň-stavovce
Trieda-obojživelníky
Rod-salamandra
Druh-škvrnitá

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk