referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Štvrtok, 2. decembra 2021
Odpad a jeho recyklácia
Dátum pridania: 13.05.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jankelka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 947
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 13m 0s
Pomalé čítanie: 19m 30s
 
Čo je to odpad?
Odpadom nazývame niečo, čo sa nám zdá nepotrebné a chceme to odstrániť. Ale to čo je pre nás odpadom, môže byť niekde inde hodnotný zdroj. Neuvážené nakladanie s odpadmi zaťažuje životné prostredie, či už priamo zamorením pôdy, vody, vzduchu, skládkami a spaľovňami, či nepriamo zvýšenou ťažbou surovín, vyplytvanou energiou, či nárastom zbytočnej dopravy. Komunálny odpad je na jednej strane zdrojom mnohých problémov – znečisťuje životné prostredie, na jeho zneškodňovanie je potrebné vynakladať nemalé množstvo finančných prostriedkov, ale na strane druhej je zároveň zdrojom surovín. Komunálny odpad zahŕňa aj domový odpad, ktorý sa skladá:

• Organický odpad – tvorí takmer polovicu komunálneho dopadu
- zaraďujeme sem zeleninové a ovocné zvyšky, záhradný odpad, zeleň, zbytky jedál...
- netriedený odpad prispieva k znečisteniu územia
- ekologicky i ekonomicky najvhodnejšie by bolo ho kompostovať a premieňať na hnojivo

• Papier – tvorí asi 20% odpadu
- je možné ho v plnej miere recyklovať, hlavne keď sa v súčasnosti s papierom vo veľkej miere plytvá

• Sklo – tvorí asi desatinu vyhadzovaného odpadu
- len asi 1 z 20 fliaš v SR je dnes recyklovaná

• Plasty – tvoria hmotnosťou menej než 8% odpadu, no objemovo oveľa viac, čo je dôležité najmä na skládkach, kde je objem dôležitejší ako hmotnosť
- plasty sú vyrábané väčšinou z neobnoviteľnej ropy, ktorej zásoby sa odhadujú na 40 rokov
- len pri jej doprave uniká ročne do povrchových vôd 3,5 milióna ton
- biologický rozklad plastov v prírode či na skládkach je dlhodobý, trvá niekoľko desiatok rokov
- pri spaľovaní niektorých druhov platov unikajú do ovzdušia škodlivé látky

• Kovy – tvoria takmer 5% komunálneho odpadu
- sú vo väčšej miere recyklované , aj vďaka finančnej náročnosti výroby a obmedzenosti zdrojov
- ich výroba je energeticky veľmi náročná a ich ťažba značne poškodzuje prírodu

• Textil – v odpade tvorí 4%, ale ten môže byť často užitočný aj iným spôsobom napr. v charite

• Nebezpečné odpady – tvoria približne „len“ 1%, ale ohrozujú kvalitu zdravia ľudí
- sú to rôzne chemikálie a zlúčeniny, ktoré v určitej forme ohrozujú zdravie organizmov a kvalitu prostredia
- v dnešnej dobe už ľudstvo vie recyklovať z nebezpečných odpadov akumulátory, žiarivky, výbojky a i.
- najväčšie množstvo nebezpečného odpadu produkujú priemyselné odvetvia – podľa údajov z roku 2000 sa priemysel podieľal na celkovej tvorbe nebezpečného odpadu cca 62,8%
- porovnania údajov z roku 1992 (3,4 mil. ton) a z roku 2000 (1,6 mil. ton) poukazujú na zníženie ich tvorby o cca 47%
- vybudovali sa viaceré zariadenia slúžiace ba úpravu, zhodnocovanie, resp. nezávadné zneškodňovanie nebezpečného odpadu: napr. zariadenia na spracovanie a regeneráciu odpadových rozpúšťadiel a olejov, zariadenia na spracovanie odpadových olovených akumulátorov, ortuťových výbojok a žiariviek, atď.)

S komunálnym odpadom sa v podmienkach SR nakladá takto:
- využitie ako druhotná surovina 0,4%
- využitý iným spôsobom (kompost) 0,8%
- zneškodnený 98,8% - skládkovaním 91,4%
- spaľovaním 7,4%
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Zálohovanie zníži množstvo odpadu na Slovensku; ENVIROMAGAZÍN; ročník 8/2003; str. 12
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.