referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milan
Sobota, 27. novembra 2021
Travertín
Dátum pridania: 31.05.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: peto09
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 706
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 50s
Pomalé čítanie: 7m 15s
 
Travertín predstavuje mäkkú vápnitú horninu, ktorej vznik je závislý od teploty a chemizmu vody, z ktorej sa vyzráža , od prítomnosti CO2 vo vode a organizmov nachádzajúcich sa v tejto vode. Samozrejme jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré priamo súvisia s tvorbou a s procesom vzniku travertínu je geologické podložie a vlastne celková geologicko - geomorfologická situácia v predmetnom území. Travertín patrí nesporne medzi veľmi zaujímavé horniny ako po stránke genetickej, tak i petrografickej. Momentálne sa v levickom okrese travertíny neťažia, všetky zachovalé travertínové kopy resp. travertínové polia sú vyhasnuté takže podliehajú veľmi silným eróznym vplyvom, ako je intenzívna poľnohospodárska činnosť, ale i poveternostné podmienky (voda, mráz, činnosť organizmov). Mnohé priestory týchto bývalých travertínových lomov, kráterov, sa stali vhodnými miestami na založenie nelegálnych skládok. Niektoré z týchto lokalít sú pritom zdrojom vzácneho paleontologického materiálu z obdobia dôb medzi ľadových, keď dochádzalo k výraznej tvorbe tejto horniny, (Šiklóš), historického významu (Santovka), ale i významu petrografického (Zlatý ónyx, Šiklóš). Z tohoto hľadiska by stálo za zváženie venovať travertínom levického okresu zvýšenú pozornosť a niektoré lokality navrhnúť medzi chránené prírodné pamiatky (Buzgovské lúky).
Výskyt travetínov v okrese Levice
Lokalita č.1 - Levice situovaná asi 2 km juhovýchodne od mesta Levice, je známa zvláštnou celistvou priesvitnou formou travertínu, ktorá je skôr známa pod obchodným názvom „Levický zlatý ónyx“. Ťažba je v priestore lomu asi 8 rokov ukončená, dôvodom je komplikovaná geologická situácia ako i zásoby „ónyxu“ viazané na súkromné parcely viníc. Z genetickej stránky je zaujímavé, že tento typ travertínu vznikol z teplejších termálnych prameňov, takže od klasických travertínov sa značne líši. Je na škodu veci, že prevažne sa využíval v stavebníctve a nie pre dekoratívne účely. najdôležitejších faktorov, ktoré priamo súvisia s tvorbou a s procesom vzniku travertínu je geologické podložie a vlastne celková geologicko - geomorfologická situácia v predmetnom území.

Lokalita č. 2 - Šiklóš (274 m n.m.) sa nachádza 4 km juhovýchodne od Levíc a predstavuje jednu z najväčších travertínových kôp na Slovensku. Z tohoto bývalého travertínového lomu boli popísané mnohé skameneliny živočíchov a odtlačky listov. Travertín z tejto lokality sa intenzívne ťažil, no dnes sú zásoby tejto horniny úplne vyčerpané, pretože veľká časť zásob je viazaná na ochranné pásmo pamätníka z druhej svetovej vojny, ktorý je známou dominantou širšieho okolia Levíc.

Lokalita č. 3 - Ludanské vinice predstavuje niekoľko malých výskytov travertínov uprostred viníc . Travertín z tejto lokality sa ťažil začiatkom tohoto storočia. Dnes je lokalita značne zdevastovaná, v priestoroch bývalého lomu sa nachádza nelegálna skládka odpadu.

Lokalita č. 4 - Margita a Ilona, tu sú travertínové polia situované priamo v rekreačnom stredisku. Z geologického hľadiska je tu veľmi zaujímavý styk mezoického karbonátového komplexu a travertínov v alúviu potoka Sikenica.

Lokalita č. 5 - Santovka a okolie je z hľadiska výskytu travertínu levického okresu najznámejšia a súčasne aj plošne najväčšia. Travertínová kopa, ktorá bola vyhlásená v roku 1958 za chránený prírodný výtvor (dnes prírodná pamiatka) sa nachádza uprostred obce 15 m od štátnej cesty Levice - Šahy. Nevhodným zásahom v 60- tych rokoch - výstavbou odberného miesta minerálnej vody pre verejnosť sa jej klasické geomorfologické tvary značne degradovali. Výška travertínovej kopy je 4 m, jej priemer 20 m . Niekoľko travertínových kôp sa nachádza priamo v areáli miestneho kúpaliska, z nich väčšina bola vážne poškodená inštaláciou bazénov ako i upravením priestoru pre rekreantov. Travertín vystupuje na povrch aj za areálom Západoslovenských žriedel a.s. Santovka, kde je známe nálezisko maďarovskej kultúry z paleolitu.

Lokalita č. 6 - Slatina je na výskyt travertínu veľmi chudobná, travertíny tu vystupujú len v záreze vo svahu medzi železničnou traťou a Západoslovenskými žriedlami a.s. Slatina.

Lokalita č. 7 - Buzgovské lúky je situovaná medzi obcami Santovka a Bory. Nachádzajú sa tu „3 vyhasnuté“ travertínové kopy, ktoré síce boli vyhlásené v roku 1976 za chránený prírodný výtvor, no po roku 1989 sa kompletná dokumentácia „stratila“, takže dnes táto lokalita nepodlieha žiadnemu stupňu ochrany. Začiatkom 60- tych rokov sa v miestnom kúpalisku v obci Santovka navŕtal nový prameň, ktorý pravdepodobne veľmi negatívne ovplyvnilo vyvieranie termálnych vôd na tejto lokalite. Travertíny na Buzgovských lúkach boli do tejto doby dlho vyhľadávané ako prírodné termálne kúpaliská s vodou o teplote 24° C. Dnes, keďže termálna voda už nevyviera na povrch, zostali tieto travertínové kopy mimo verejného záujmu.
Použitá Literatúra:
Sprievodca VIII. Západoslovenského tábora ochrancov prírody
Minerálne vody v okrese Levice – ich vznik a využitie
Vlastivedný spravodaj levického okresu 5
Geologická stavba a minerálne pramene okolia Levíc
Santovka a jej okolie, Vlastivedný spravodaj levického okresu 5
Minerálne pramene Slovenska so zreteľom na geologickú stavbu
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.