referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edita
Nedeľa, 26. septembra 2021
Zhodnotenie súčasného stavu veterných elektrární
Dátum pridania: 29.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Kasper
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 050
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 6.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 10m 10s
Pomalé čítanie: 15m 15s
 
Obidva typy rotorov turbíny sa otáčajú pôsobením vetra prúdiacim ponad krídlovo tvarované lopatky. Lopatky s vertikálnou osou strácajú energiu, keď sa zatáčajú mimo smer vetra, zatiaľ čo lopatky s horizontálnou osou pracujú po celý čas. Z množstva polôh, vietor vzrastá smerom vyššie ponad povrch zeme, čo dáva výhodu vysokým turbínam s horizontálnou osou. Malý stožiar a generátor pripevnený pri zemi na turbínach s vertikálnou osou ich robí lacnejšími a ľahšie udržateľnými [1].

Analýza lopatiek rotora veternej turbíny

Trojrozmerné meranie a analýza lopatiek rotora a ich výrobné možnosti sú veľmi zložitými a náročnými meracími úlohami. Povaha a rozsah platnosti predstavuje celkom nový rozmer v tomto odvetví priemyslu. Preto takáto úloha môže byť zvládnutá iba použitím veľmi moderných meracích systémov a správne pripravenej stratégie merania.

Prísne požiadavky na zvýšenie účinnosti veterných elektrární


Ďalší vývoj veterných elektrární a ich súčastí s cieľom zvýšenia užitočnej energie je veľmi dynamický proces. Jedným z podstatných faktorov je optimalizácia lopatiek rotora, faktor, ktorý má základný vplyv na funkčnosť a efektívnosť zariadení. V súčasnosti je dosiahnutá dĺžka lopatky rotora 38 m – Obrázok 5. V budúcnosti plánovaných elektrárňach budú zavádzané dĺžky lopatiek približne 80 m. Tieto zvyšujú požiadavky pre hromadnú výrobu lopatiek rotorov, ktoré sú navrhované na základe aerodynamických princípov, presné k detailom, vyžadujúce systém zabezpečenia kvality, ktorého výkonnosť a účinnosť musia byť nastavované nepretržite [2].

Obrázok 5 Výroba lopatky turbíny vo firme NOI-Rotortechnik GmbH [2]

Veterná energia je najlacnejšia


Veterná energia je lacnejšia v porovnaní s tradičnými elektrárňami. Nové prepočty ukazujú, že také náklady ako poškodenie zdravia a životného prostredia majúce vzťah k energii vetra sú podstatne menšie v porovnaní s tradičnými elektrárňami.
Každá kWh vyrábaná z uhlia alebo plynu v skutočnosti stojí asi 1,17 Sk viac ako ukazuje aktuálna cena spotrebovanej energie [5].

Energetická rovnováha moderných veterných turbín


Energetická rovnováha je pomer medzi množstvom energie využívaným pre výrobu, prevádzku, údržbu, opravy a vyradenie veternej turbíny a energie, ktorú získame počas jej životnosti. Moderné veterné turbíny majú navrhovanú životnosť 20 rokov.

Príkladom je moderná 600 kW veterná turbína. Každoročné náklady na prevádzku a údržbu turbíny sú na úrovni 1,5 – 2,5% z ceny turbíny. Odôvodnene sa javí, že väčšie turbíny predpokladajú nižšie náklady na údržbu na 1 kW inštalovaného výkonu. Základnou príčinou zníženia nákladov je, že niektoré náklady a zodpovedajúce využitie energie sa javí pomerne nezávislé na veľkosti zariadenia ale závislé sú.

Veterné turbíny môžu byť často upravené k výrobe dlhšej ako je navrhovaná životnosť. Tohto sa dosahuje generálnou opravou, výmenou prevodovej skrine alebo ďalších hlavných súčastí, napr. generátora. Naviac existuje v rozvojových krajinách trh pre použité turbíny. Avšak predpokladáme, že veterná turbína má životnosť 20 rokov, čo zodpovedá navrhovanej životnosti a že základ nie je znova použitý pre ďalšiu veternú turbínu. Energetická rovnováha môže byť preto mierne lepšia ako je udávané. V spojení s vyradením turbíny predpokladáme, že všetky súčiastky s výnimkou transformátora sú zničené a že materiál nie je znova použitý ale iba recyklovaný v rozsahu, ktorý je ekonomický.

Väčšina veterných turbín veľkosti 600 kW má lopatky rotora zo sklenených vlákien spevnených polyesterom alebo epoxidom. Stožiare sú zvyčajne trubicovité oceľové stĺpy. Základy sú vystužené betónom.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.