Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ako prispevam k zlepšeniu životného prostredia

Ak by som mohol iba ja sám zlepšiť životné prostredie, určite by som sa zameral na tieto problémy:
Každé víťazstvo nad prírodou sa nám vracia v podobe neočakávanej odplaty. Spaľovanie ropných produktov v tomto smere nie je žiadnou výnimkou, ale skôr pravidlom. Odhaduje sa, že celosvetovo dosahujú emisie z výfukov motorových vozidiel až 10 miliárd metrov kubických každý rok. Pozoruhodné je, že i napriek zlepšeniu účinnosti čistenia spalín dochádza, v dôsledku narastajúceho počtu vozidiel na cestách a ich častejšieho používania, k celkovému zvyšovaniu emisií. Týmto sa doprava určite stala najväčším znečisťovateľom životného prostredia v mestách. Emisie zo spaľovania benzínu a nafty majú vplyv na všetky živé organizmy. Okrem bezprostredného vplyvu na zdravie ľudí respektíve vegetácie, majú emisie vplyv aj na globálne klimatické zmeny, ktorých dôsledky sa budú prejavovať ešte po mnoho rokov. Preto by doprava bola môj prvý krok. Ale len ona sama je veľmi malým článkom vo všetkých sektoroch, ktoré sú znečisťovaleľom životného prostredia. V súčasnom svete na nás číha nebezpečenstvo z každej strany. Či už si ubližujeme navzájom alebo nás postihujú prírodné katastrofy, mnohým nemôžeme zabrániť.
Niektoré problémy si vytvárame sami. Znečisťujeme si prostredie, v ktorom žijeme, nešetríme prírodnými zdrojmi, ktorých nie je tak veľa, odlesňujeme lesy, ničíme živočíchov, vypúšťame škodlivé látky do riek a morí, aj keď nevieme o dôsledkoch. Mnohí ľudia si to ani neuvedomujú ani nesnažia proti tomu niečo urobiť. Nájde sa pár fanatikov, ktorí pre bohatstvo nerastných surovín, moc, silu, rešpekt nehľadia ani na ľudské životy a vytvárajú konflikty až vojny medzi ľuďmi, krajinami, kontinentami. Ešte ani v sučasnosti sa nezastavia pred vojnami s takými zbraňami, ktoré môžu zničiť nás všetkých. Najnovšie zbrane zanechávajú ničivé následky na desiatky rokov. Taktiež si nevieme pomôcť s civilizačnými chorobami, z ktorých niektoré sme si zapríčinili sami. Mnohými technológiami vypúšťame do ovzdušia chemické znečisťujúce látky, ktoré narušujú ozónovú vrstvu a spôsobujú skleníkový efekt a globálne oteplenie Zeme, čo môže mať následky na ľudí. Ľudia by mali rozumnejšie a ekologickejšie využívať technológie, čo znečisťujú životné prostredie. Malo by to mať za následok zlepšenie klimatických podmienok na Zemi, aby ďalšie generácie mali minimálne rovnaké podmienky. To sú podľa mňa všetky hlavné problémy, ktoré keby som mohol len ja osobne hneď by som ich zmenil.

Nie všetky tieto vety sa týkajú našej témy ale podľa mňa to je dobrý úvod k môjmu referátu.

Tento referát by som nechcel začať odpoveďou na otázku AKO PRISPIEVAM K ZLEPŠENIU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ale odpoveďou na otázku AKO JA, KONKRÉTNE, MÔŽEM ZMENIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. Zdá sa mi to k tejto téme vhodnejšie. Ja, konkrétne, nie som členom žiadnej ochranárskej organizácie, nevediem ani život "ekologického človeka" a nie som ani človek, ktorý by vyhadzoval odpadky, kántril prírodu alebo jednoducho povedané znečisťoval životné prostredie. Aj keď by som niektorú z činností možno mal začať robiť. Na rozdiel od tej poslednej, ktorú by nemal začať robiť žiaden človek. Myslím, že väčšina ľudí je na tom presne tak isto. Ja osobne žiadnu nepoznám. Ako dlho by sme uvažovali a premýšľali o tejto téme, ako môže jeden človek zmeniť životné prostredie, vždy by sme dospeli k názoru, že človek jednotlivec bez cudzej pomoci nemôže a nie je schopný zmeniť životné prostredie. Je to určite viac ako pravdepodobné. Uvediem niekoľko dôkazov:
Ak by som si predsa len zaumienil byť "ekologickým človekom" a trebarz by som vysádzal stromčeky, aj tak by som nebol schopný vysadiť ich toľko, aby sa to vyrovnalo tomu, koľko ich každoročne zmizne zo zemského povrchu. Rovnako by to dopadlo zo všetkým napr.: čistenie korýt riek, zber odpadkov, .. Jednotlivec nemôže napraviť chyby viacerých "neekologických ľudí". A dokonca je namieste si myslieť, že aj úzka skupina ľudí tiež nedokáže zmeniť životné prostredie. Ak, tak len dlhodobým presviedčaním ľudí a šírením informácii v danej oblasti. Ale vráťme sa k našej predpísanej téme. Neviem ako by som opísal činnosť pomocou ktorej by som zlepšoval, alebo zhoršoval životné prostredie. Budem úprimný. Tá činnosť neexistuje. Aj keď vôbec nie som žiaden kántriteľ, alebo ničiteľ, či znečisťovateľ životného prostredia. A už vôbec sa nedá povedať, že priveľa alebo príliš znečisťujem životné prostredie. Ako som už spomínal, ja osobne nemôžem zmeniť životné prostredie. Aj keď viem čo by som mal robiť som vždy natoľko pohodlný, že to nerobím. Už viac krát som videl ako dieťa vyhodilo papierik na Zem a pri ňom stojacia jeho mama mu na to nič nepovedala. Potom je naozaj ťažké hovoriť o tom ako ja zlepšujem životné prostredie. Na jednej strane sa budem oňho starať a chrániť ho a na druhej strane mi ho bude niekto ničiť. Doteraz som naozaj o tom, ako by som mal zlepšovať, alebo ako zlepšujem životné prostredie ešte neuvažoval. Ale tým, že sa o probléme znečistenia životného prostredia začalo hovoriť, postupne uvažujem o tom ako by som to mal urobiť. Pomohol mi k tomu aj tento referát, kde sa pokúšam uvažovať o danom probléme ako takom.

Ale opäť musím spomenúť myšlienku, že ak nebudeme my všetci spolupracovať a nenaučíme sa ochraňovať životné prostredie, je naozaj veľmi ťažké jednotlivcovi, alebo úzkej skupine ľudí úspešne bojovať za čisté životné prostredie. Čo všetko by som chcel robiť pre zmenu svojho životného prostredia?
Určite každý chce za svojou snahou vidieť výsledok. Zväčša pozitívny. Tak isto aj ja ak budem niekedy podnikať kroky, ktoré by zmenili kvalitu životného prostredia, chcem vidieť za tými krokmi nejaký výsledok. Výsledok môže byť v hoci akej podobe. Možno by bolo účinné zlepšiť životné prostredie len na určitom mieste a potom postupne postupovať ďalej a ďalej. Ale čo s toho! Veď znečistené prostredie má každá časť Zeme na ktorú siahla ľudská ruka. Tak ako by to potom malo vyzerať?
Bolo by určite veľmi dobré, aby si ľudia postupne zvykli na určité pravidlá ako je to v niektorých vyspelých krajinách. Veľa krajín časom konečne pochopilo, že o životné prostredie sa treba starať. Pokrokom je už aj akýkoľvek malý posun k zlepšeniu životného prostredia. Postupne sa viac a viac znižuje vypúšťanie škodlivých látok (hlavne freónov) poškodzujúcich ozónovú vrstvu, ktorá nás chráni pred škodlivým ultrafialovým žiarením. Na druhej strane však pribúda áut na cestách, ktoré akoby nahrádzali klesajúce vypúšťanie škodlivých látok do ovzdušia. A ďalšie a ďalšie pozitívne kroky, ktoré vedú k zlepšeniu životného prostredia. A teraz si môžeme položiť otázku: Kedy sa konečne ľudia naučia chrániť životné prostredie?
V tejto situácii naozaj jednotlivec alebo úzka skupina ľudí nič nezmôže. Keď jeden problém odstránime vznikne ďalší.

Tento referát sa nedal presne napísať podľa predpísanej témy, pretože v tomto referáte sa odkrýva problém celej ľudskej populácie, ktorá hlavne ovplyvňuje kvalitu životného prostredia. Nedá sa presne odpovedať na otázku AKO PRISPIEVAM K ZLEPŠENIU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, pretože ja osobne nie som schopný zmeniť ani zhoršiť životné prostredie. Preto, podľa mňa, je potrebné, aby každý nejakým spôsobom zlepšoval životné prostredie. Je preto potrebné zmeniť celkový život ľudí a chrániť tak životné prostredie. .

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk