referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miloš
Nedeľa, 23. januára 2022
Výroba Hg a vznikajúce exhaláty a odpady, ich negatívne vplyvy na životné prostredie, možné riešenia
Dátum pridania: 20.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: bocoride
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 231
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 6.4
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 10m 40s
Pomalé čítanie: 16m 0s
 
2.2 Technológia praženia

Proces prebieha pri kondenzácií Hg pri veľkom objeme spalín snízkou koncentráciou Hg. Do kondenzačného systému je potrebné privádzať spaliny očistené od mechanického úletu, s čo najvyšším obsahom Hg a s minimálnym obsahom vodných pár, čo si vyžaduje predsušovanie vsádzky. Predsušovanie sa robí najčastejšie v rotačnej sušiarni s nepriamym ohrevom pri 100°C, aby nedochádzalo k odparovaniu Hg a jej stratám. Agregáty, používané na praženie a destiláciu môžeme rozdeliť nasledovne:

  1. Pece s nepriamym ohrevom•Muflové•Retortové•Vákuové
  2. pece s priamym ohrevom•Šachtové•Rotačné•Etážové•Fluidné

Pece s nepriamym ohrevom sa používajú pre výrobu Hg v malých výrobných jednotkách a na spracovanie bohatých Hg surovín a vratných odpadov sobsahom Hg.

2.3 Zachytávanie úletu a kondenzácia Hg

Zachytávanie úletu je nutné u pražiacich pecí, kde je rýchlosť prúdenia plynu veľká, t.j. u fluidných, etážových a rotačných pecí. Odprašovacie zariadenie sa nachádza medzi pecnou a kondenzačnou jednotkou. Aby nedochádzalo ku kondenzácii Hg ešte v odprašovacom zariadení, toto musí byť tepelne izolované a rozmerovo dimenzované na veľké rýchlosti prúdenia plynu. Najčastejšie sa na odprašovanie používajú cyklóny a multicyklóny, u ktorých je možné vyprázdňovanie zásobníkov bez úniku Hg pár. Množstvo zachyteného úletu závisí od druhu pražiaceho agregátu a je najväčšie u fluidných pecí. Zachytený úlet sa zvyčajne vracia späť do technologického procesu priamo do pražiaceho agregátu. Kondenzácia ortuti sa uskutočňuje pri teplotách nižších ako jerosný bod, t.j. po ochladení na teplotu nasýtenia plynu parami ortuti. Zvyšovanie teploty kondenzácie nad 40°C spôsobuje vzrast koncentrácie Hg pár v kondenzačnej atmosfére a preto je nutné plyny pred odchodom zkondenzácie ochladiť až na teplotu pod 35 °C. Súčasne s parami ortuti kondenzujú pary oxidov arzénu, antimónu, sírnikov ortuti, síranu ortuťnatého, čo sú spolu s nerozpustnými podielmi zložky tzv. štupy. Jej podiel závisí od druhu spracovávanej suroviny a typu použitého agregátu. 10 až 40% Hg v kondenzátoroch zostáva vo forme štupy, v ktorej obsah Hg môže byť od 1 až po 98 %.

Zložka:

obsah zložky v štupe (%)

  • Kovová Hg25-45, HgSO4 0,1-3,5, HgS 0,7-24, SiO 23,5-10, H2O 11-16, C 2,9-11
  • Nerozpustné 18,9-25,9

Zloženie štupy

Kondenzačný systém pozostáva z rady vertikálne postavenýchl iatinových rúr, spojených v hornej časti vratnými kolenami a na dne oceľovými zberačmi, ponorenými do vody v oceľovej vani. Kondenzujúca Hg a štupa sa hromadí v zberačoch, z ktorých vypadáva do oceľovej postavenej vane, z ktorej sa vypúšťa. Dosahované účinnosti kondenzácie sa pohybujú od 97 do 99,7%. Napriek nízkej teplote plynov na výstupe z kondenzácie, tieto obsahujúešte 25 až 80 mg/m3 Hg, je nutné ich dočisťovanie v skrúbroch na koncentráciu pod 1 mg/m3 plynu.

 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Kuffa T.: Hutníctvo ťažkých neželezných kovov, Molnár F. – Havlík T. : Rudy neželezných kovov a ich úprava, , ,
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.