referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ervín
Streda, 21. apríla 2021
Šetrenie energiami v domácnosti
Dátum pridania: 23.06.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: betelgeuze
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 9 258
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 27.3
Priemerná známka: 2.91 Rýchle čítanie: 45m 30s
Pomalé čítanie: 68m 15s
 
Energia nie je len stále vzácnejšou a drahšou, ale výroba neustále sa zvyšujúceho množstva energie poškodzuje životné prostredie takým spôsobom, že to ohrozuje existenciu ľudstva. Spaľovaním fosílnych palív je vzduch nadmerne znečisťovaný oxidom uhličitým a ďalšími škodlivinami. Ak nedôjde k radikálnej zmene, budú z toho vyplývajúce následky na podnebie ničivé, preto sa dnes problém výroby a spotreby energie a jeho riešenie týka všetkých. Okrem sústredeného úsilia vedy a výskumu na hľadanie a využitie nových, čistých zdrojov energie, je ďalším a vôbec nie bezvýznamným riešením rozumné hospodárenie s energiami, to znamená využitie všetkých možností šetrenia energií. Najčistejšia a najlacnejšia je tá energia ktorú vôbec netreba vyrobiť. To, že táto cesta je správna a užitočná, ukázal vývoj vo vyspelých priemyselných krajinách, ktoré dosiahli veľmi významné úspory tak v priemyselnej výrobe, ako aj v domácnostiach.

Napríklad priemysel pri rovnakej spotrebe energie ako v r. 1970 vyrábal v r. 1990 až o 50% výrobkov viac a v domácnostiach sa spotreba energie znížila asi o 50% bez zníženia pohodlia. Náklady na bývanie z roka na rok rastú, na túto skutočnosť má vplyv aj stúpajúca cena energie (aj elektrickej). Jedinou možnosťou, ako tento fakt zmierniť, je naučiť sa využívať rôzne druhy energie racionálne. Elektrárenské spoločnosti vyspelých krajín vynakladajú nemalé finančné prostriedky na poradenstvo a výchovu obyvateľstva v tejto problematike. Slovenské elektrárne, a.s. sú od r. 1993 členom medzinárodného združenia POWER SMART so sídlom vo Vancouveri (Kanada). Toto združenie podporuje filozofiu DSM - Demand Side Management (doslovne riadenie strany spotreby, v slovenčine je správnejšie používať slovné spojenie riadenie spotreby) - racionálne používanie elektriny u koncových odberateľov - v priemysle, službách a domácnostiach. Cieľom projektu DSM je znížiť spotrebu elektrickej energie bez zníženia kvality služieb, ktoré elektrina poskytuje. Takýmto spôsobom aktívne prispieva k ochrane životného prostredia.Ako vyplýva z výsledkov vykonaných analýz, realizáciou rôznych systémových opatrení v DSM by bolo možné pre Slovensko ušetriť výstavbu ekvivalentného zdroja elektrickej energie s inštalovaným výkonom 140 až 330 MW i viac, v závislosti od reálnych cien elektrickej energie.

V našej súčasnej ekonomickej situácii má rozumné hospodárenie energiou mimoriadny význam. Našim cieľom je poukázať na to, kde v našich domácnostiach zbytočne uniká nevyužitá energia a ako tomu môžeme zabrániť, teda čo môže urobiť obyčajný občan, ako môže šetriť energiu, aby prispel k ochrane životného prostredia aj svojej peňaženky?Z celkového množstva energie, ktorá sa spotrebuje, pripadá na priemysel 54%, na dopravu 10%, na poľnohospodárstvo 3%, služby 14%, na domácnosti 17%, na iných spotrebiteľov 2% (údaje za rok 1996, SR - Spravodaj 1996, Slovenského výboru svetovej energetickej rady - WEC). V porovnaní s krajinami západnej Európy to znamená oveľa vyššiu spotrebu energie v priemysle – príčinou je tak historicky daná štruktúra a orientácia priemyslu na Slovensku, ako aj používanie niektorých zastaralých priemyselných technológií, ktoré sú energeticky náročné. V budúcnosti sa očakáva, že zavedením moderných úsporných technológií i zmenou výrobnej štruktúry sa spotreba energie v priemysle bude znižovať aj u nás, smerom k priemernému 30 % podielu v západných krajinách. Naopak, v doprave, službách a v domácnostiach sa očakáva zvýšenie podielu na 20 – 25%, spotreba poľnohospodárstva je na úrovni 3 % aj v západnej Európe.

Tieto čísla sú dôležité z hľadiska celoštátnej energetickej politiky, uvádzame ich len pre ilustráciu.Pre občana - spotrebiteľa, ktorého tlačia účty za kúrenie, elektrickú energiu a plyn je zaujímavé, ako je rozdelená spotreba v jeho domácnosti. Ak vynecháme náklady na dopravu vlastným motorovým vozidlom, možno povedať, že v priemernej domácnosti sa na spotrebe energie podieľa: kúrenie, resp. dodávka tepla - asi 60 (až 80) %príprava, resp. dodávka teplej vody - asi 30%domáce elektro- a plynospotrebiče - asi 10% Konkrétne hodnoty v jednotlivých domácnostiach sa samozrejme môžu líšiť, ale poradie je vždy rovnaké a jasne ukazuje, kam by malo byť zamerané ťažisko úsporných opatrení.Základným predpokladom cieľavedomého šetrenia je meranie spotreby a jej priebežné sledovanie. Spotrebu elektriny a plynu môžeme kontrolovať ľahko, pretože každý spotrebiteľ má meracie zariadenie. Horšie je to s meraním spotreby tepla a teplej vody v bytoch s ústredným resp. diaľkovým kúrením a zásobovaním teplou vodou. Tam dovtedy, kým nestúpla cena energie, nikomu merače spotreby nechýbali. Náklady na teplo a teplú vodu boli súčasťou nájomného a vypočítavali sa podľa podlahovej plochy bytu, resp. podľa počtu osôb.

Obyvatelia teda nemali žiaden motív, aby znížili spotrebu energie, pretože neplatili za skutočnú spotrebu. Záujem o úspornú spotrebu možno dosiahnuť iba jej meraním v zmysle hesla “Koľko spotrebuješ, toľko platíš.” Systém výpočtov nákladov na teplo a teplú vodu podľa skutočnej spotreby sa úspešne používa v miliónoch domácností väčšiny európskych štátov - je dokázané, že to viedlo k zníženiu spotreby energie v priemere o 20%.Na presné meranie spotreby tepla a teplej vody je potrebné inštalovať v každom byte potrebné elektronické meracie prístroje - pred ich zaobstaraním sa odporúča poradiť sa s odborníkmi, aby nedošlo k nepríjemným prekvapeniam a zbytočným výdavkom. Pravidelné zapisovanie (najlepšie mesačne) stavu meracích hodín umožní vyrátať si náklady, zistiť vplyv rôznych faktorov aj úsporných opatrení. Existujú dva druhy pomerových rozdeľovačov nákladov na vykurovanie – prvý je založený na princípe odparovania kvapaliny, druhý je elektronický.

Elektronické prístroje na meranie spotreby tepla prevyšujú predtým používanú techniku – sú presnejšie, rýchlejšie, spoľahlivejšie a pod. Viď prílohy Meraním k úsporám.V našich klimatických podmienkach je potrebné 6 - 7 mesiacov v roku kúriť (v horských oblastiach často 8 - 9 mesiacov), najväčší potenciál úspor energie v našich domácnostiach je v oblasti výroby a spotreby tepla. Práve tu sa dajú veľmi jednoduchými a lacnými opatreniami dosiahnuť značné úspory:záclona nie je iba dekorácia - ak zakrýva nie veľmi estetický radiátor vyzerá síce pekne, ale bráni šíreniu tepla. V porovnaní s oknom úplne bez záclony je potreba energie až o 40% vyššia. Najvhodnejšia je záclona siahajúca po parapetnú dosku, ktorá usmerňuje prúdenie tepla do miestnosti, úspora energie je až 25%. Maskovanie radiátora rôznymi kusmi nábytku, atď. samozrejme má rovnaký nepriaznivý účinok ako záclona po zem.

Hneď ako sa zotmie, zatiahnite závesy - ak sú správne ukončené v úrovni parapetnej dosky, resp. asi 5cm nad radiátorom, znížia sa straty tepla oknom dosť významne, aj pri dlhšej neprítomnosti v byte je vhodné nechať závesy zatiahnuté. V zimnom období môžu na noc spustené žalúzie, alebo zavreté okenice, vytváraním vzduchového vankúša výrazne znížiť nočné straty tepla. zaizolujte výklenky radiátorov - radiátory sú obyčajne uložené vo výklenkoch, o ktoré je hrúbka obvodovej steny tenšia. To sú hltače tepla - najlepším riešením je použiť hliníkovú fóliu, ktorá odráža teplo späť do miestnosti. Viď prílohy Reflexná fólia.únik tepla oknami - nedostatočne utesnené škáry okien zvyšujú vykurovacie náklady o 6 - 10%, škáry možno utesniť najjednoduchšie tesniacou páskou, ktorú však treba dosť často obnovovať. Najmä v panelových domoch je netesná škára okolo rámu okna - osvedčeným riešením je vyplnenie všetkých dutín polyuretánovou penou. Veľkosť strát oknami závisí od viacerých faktorov - jedným z nich je orientácia okna podľa svetových strán - okno orientované na sever má asi 5x väčšiu tepelnú stratu ako rovnaké okno orientované na juh.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.