referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľubomíra
Utorok, 9. augusta 2022
Ropa a jej spracovanie
Dátum pridania: 10.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lenkaJA
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 406
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 6m 20s
Pomalé čítanie: 9m 30s
 
3 vežová rúrková destilácia ropy

Frakčnou destiláciou, kt sa uskutočňuje v 3och kolónach získavame pomerne úzke frakcie destil ropy. Prvá kolóna sa nazýva predflešová -odparovacia. Ropa sa najprv predohreje na 100 až 120C a vedie sa do tejto kolóny. V kolóne sa oddelí tvz. predflešový olej, plyny,kt boli v rope rozpustené voda a sírovodík. Z dna kolóny sa vedie ropa do rúrkovej pece, kde sa zohreje na 300C.Takáto zahriata ropa sa vstrekuje do atmosferickej kolóny, kt má 30m a v nej sa nachádzajú etáže (taniere).

Ropa, kt. je nastrieknutá o teplote 300C na určitú etáž vrie a pary vystupujú smerom hore. Na samom vrchu z hlavy kolóny sa odoberá ľahký benzín, z ktorého časť po ochladení sa vracia ako spätný tok-reflux na najvrchnejšiu etáž.

Ďalším produktom, ktorý sa odoberá z tejto kolóny je stredný benzín pri teplotách150-200C. Ešte nižšie sa odoberá ťažký benzín pri tepl 200-250C. Ešte nižšie sa odoberá petrolej a na dne kolóny je plynový olej. Z dna kolóny sa odvádza plynový olej 1 do rúrkovej pece, kde sa zohreje na tep 360-400. Takto zohriaty sa vstrekuje do vákuovej kolóny, ktorá pracuje pri tlaku 4-8 KPa .Pracuje sa pri vákuu, aby nedošlo k tepelnému rozštiepeniu produktov. Z hlavy vákuovej kolóny sa odoberá plynový olej2 a postupne smerom dole ľahký olej ,stredný olej, ťažký olej a z dna kolóny sa odvádza asfalt. Aj vo vákuovej kolne sa musí zabezpečiť reflux najľahšie vrúcej zložky.

Do atmosférickej aj vákuovej kolóny sa vstrekuje prehriatá vodná para, ktorá zabezpečí účinné oddelenie jednotlivých frakcií ropy. Táto frakčná destilácia sa nazýva rektifikácia.

Petrochemické spracovanie ropy

Pri destilácii ropy sa získavajú z ropy tie zložky, ktoré tvoria zmes ropy. Získavajú sa na základe rozdielnych teplôt varu. Petrochemické spracovanie ropy znamená získanie produktov na základe rôznych chemických reakcií. Destiláciou sa získa len 10 až 20% benzínu. Petrochemickým 80 až 90% spotreby benzínu. Pri petrochem. spracovaní z vyššie vrúcich frakcií ropy ako sú asfalty, oleje, plynový olej získavame benzíny. Deje sa to za určitých podmienok teploty, tlaku a prítomnosti katalyzátorov. Sú to rôzne chem. reakcie napr. krakovanie, hydrogenizácie, polymerizácie, platformovanie, alkylácia.

Krakovanie ropy

Je to najpoužívanejší spôsob výroby benzínov z vyššie vrúcich produktov ropy. Krakovanie je ovplyvnené rôznymi činiteľmi:

1.Voľba suroviny
2.Vplyv teploty
3.Vplyv tlaku
4.Vplyv času
5.Vplyv katalyzátora

Vplyv suroviny

Pri krakovaní je dôležité aby sme správne volili aj druh suroviny, z ktorej chceme získať čo najväčšie množstvo benzínov. Je známe, že najľahšie sa krakujú alkány, ťažšie sa krakujú alkény. Cykloalkány sa krakujú tak, že získavame z nich alény. Aromatické uhľovodíky sa krakujú veľmi ťažko. Krakujeme plynové oleje, ľahký, stredný a ťažký olej a asfalt.

Vplyv teploty

Pri krakovaní je vplyv teploty tiež dôležitý. Pri látkach, ktoré sa krakujú ľahko, sa volia teploty 230-520oC. Pri látka ktoré sa krakujú ťažko 530-700C

Vplyv tlaku

Je dôležitý pretože napomáha vzniku kvapalných produktov na úkor plynných produktov.

Vplyv času

Dĺžka doby krakovania je dôležitá, avšak len do optimálnej hodnoty. Pri predlžovaní času vznikajú potom plynné produkty až vodík a uhlík.

Vplyv katalyzátora

Na krakovanie má najväčší vplyv použitie vhodného katalyzátora. Ako katalyzátory sa používajú látky kyslého charakteru, ako sú kys. sírová H2SO4, kys fosforečná, kremičitany horčíka, hliníka, ale aj chlorid hlinitý AlCl3, Pt , Cu a iné.

Krakovaním sa získavajú bohaté zmesy rôznych látok, teda nielen vždy benzín ale môžu to byť aj rôzne plyny, vodík, uhlík. Z týchto látok rôznymi chem. operáciami sa dajú potom získať benzíny.

Kvalita benzínov

Je posudzovaná podľa oktánového čísla. Čím je toto číslo väčšie, tým je kvalita benzínu vyššia. Oktánové číslo znamená percento izooktánu v zmesi n-heptánom, napr: 95 oktánový benzín znamená, že má 95% izooktánu, ktorého oktánové číslo je 100 a 5% n- heptánu ktorého okt číslo je 0. Tento benzín sa používa na porovnávanie s rôznymi zmesami benzínu, ktorým môžeme prisúdiť oktánové číslo 95 len vtedy, keď majú rovnaké vlastnosti ako táto vzorka.
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.