referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aleš
Utorok, 13. apríla 2021
Znečistenie životného prostredia
Dátum pridania: 30.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Geceova
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 443
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 12.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 20m 30s
Pomalé čítanie: 30m 45s
 

Globálne enviromentálne problémy

Vplyv výrobných aktivít na životné prostredie

-dopravné prostriedky, priemyselné závody - výroba tepla a energie, hutníctvo a metalurgia, chemický priemysel a stavebníctvo,  cementárne sú zdrojom znečisťovania ovzdušia. Najväčším globálnym znečisťovatelom ovzdušia je automobilová doprava.
-tepelné elektrárne, teplárne, hutnícke a priemyselné závody a automobilová doprava sú hlavnou príčinou vzniku kyslých daždov, ktoré sú pravdepodobne najzákernejšou formov ničenia životného prostredia.
-ďaľším enviromentálnym problémom je smog - ohrozenie smogom býva také vážne, že treba zastaviť výrobu v priemyselných závodoch a obmedziť automobilovú dopravu.


Znečisťovanie povrchových a podzemných vôd spôsobuje:

-priemyselná výroba - ropa a ropné produkty, detergenty, rozličné organické a anorganické látky, rádioaktívne látky,
-poľnohospodárska výroba - pesticídy, priemyselné hnojivá, odpadové vody,
-odlesňovanie spôsobuje úbytok lesov a má negatívny dopad na všetky zložky prírodného prostredia.

Vyčerpávanie surovinových zdrojov

Nerastné suroviny sú súčasťou prírodných zdrojov krajiny, patria k neobnoviteľným a vyčerpateľným zdrojom. Ich nevýhodou je, že majú rôznu kvalitu a sú nerovnomerne rozložené na zemskom povrchu. Zvyšovaním ťažby sa prírodné zdroje vyčerpávajú, antropogénnou činnosťou pri ťažbe nerastých surovína pri ich následnom spracovaní prichádza k negatívnym zásahom do krajiny, pričom sa mení i vzhľad krajiny. Výsledkom povrchovej ťažby sú rozsiahle antropogénne formy reliéfu, ako výsypky, opustené ťažobné priestory a i., ktoré výrazne menia krajinu a sú zdrojom prachu a exhalátov.

Negatívny dopad na krajinu má i ťažba stavebných surovín, napr. ťažba štrkov narušuje režim podzemných vôd, spôsobeje hluk a prašnosť. V súvislosti s globálnym problémom vyčerpávania zásob nerastných surovín treba hľadať nové surovinové zdroje i nové formy využívania už existujúcich, ale i možnosti ako spomaliť vyčerpávanie surovinových zdrojov Zeme a zabrániť tak surovinovej kríze.


Treba sa zamerať na :

1. Získavanie nových surovinových zdrojov z oceánov a morí (ropa, plyn, mangánové a železné rudy).
2. Využívanie druhotných surovín spomaľuje vyťaženie surovinových zásob Zeme, chráni životné prostredie a má ekonomický prínos.
3. Zavedenie bezodpadových technologií
Znečistenie životného prostredia

Každé víťazstvo nad prírodou sa nám vracia v podobe neočakávanej odplaty. Spaľovanie ropných produktov v tomto smere nie je žiadnou výnimkou, ale skôr pravidlom. Odhaduje sa, že celosvetovo dosahujú emisie z výfukov motorových vozidiel až 10 miliárd metrov kubických každý rok. Pozoruhodné je, že i napriek zlepšeniu účinnosti čistenia spalín dochádza, v dôsledku narastajúceho počtu vozidiel na cestách a ich častejšieho používania, k celkovému zvyšovaniu emisií. Doprava sa stala najväčším znečisťovateľom životného prostredia v mestách. Emisie zo spaľovania benzínu a nafty majú vplyv na všetky živé organizmy. Okrem bezprostredného vplyvu na zdravie ľudí resp. vegetácie, majú emisie vplyv aj na globálne klimatické zmeny, ktorých dôsledky sa budú prejavovať ešte po mnoho rokov.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Znečistenie životného prostredia SOŠ 2.9720 4010 slov
Znečistenie životného prostredia SOŠ 2.9553 2543 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.