Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Lesy

Poznáme tieto funkcie lesa:

1. Mnohokrát sa lesy vyskytujú v horských dolinách blízkosti ciest. Ak by tam lesy neboli, cesty by veľmi ľahko boli zavalené a postupne by ich nejaká letná búrka mohla veľmi ľahko odniesť. 

2. znižuje nebezpečenstvo povodní. 

3. les veľmi významne ovplyvňuje klímu svojho okolia. Pôsobí ako zásoba vlhkosti, čím výrazne zlepšuje fyzikálne vlastnosti vzduchu hlavne pri mestách. 

4. pomáha chrániť životné prostredie. Ide tu hlavne o čistotu ovzdušia. Tým sa však lesy vystavujú riziku poškodenia práve tými plodinami, ktoré zachytávajú z ovzdušia. Lepšie sú na tom listnaté lesy, ktorých lístie v zime opadá a tak sa zbavia škodlivín. Inak je tomu u ihličnatých, v ktorých sa tie škodliviny hromadia a potom odumierajú celé lesy, hlavne smrekové.

5. les je ako útočisko pre obrovské množstvo druhov rastlín a živočíchov. Veď len v lese žijú naše najväčšie divožijúce zvieratá ako medveď, vlk, jeleň, rys, mnohé dravé vtáky a nepreberné množstvo menších druhov stavovcov a hlavne bezstavovcov.

Lesy rozdeľujeme do 3 hlavných skupín:

- listnaté lesy
- ihličnaté lesy
- zmiešané lesy

Listnaté lesy

Listnaté lesy sú popri brehoch riek a jazier. Tvoria ich stromy so širšími listami, ktoré na jeseň opadávajú. Rastú prevažne v nižších nadmorských výškach. Najviac je listnatých stromov. Mladé výhonky, ktoré narastú listnatým stromom na jar, poskytujú potravu mnohým živočíchom. Koncom leta a na jeseň sa živočíchy živia plodmi a semenami týchto stromov či krov a robia si tukové zásoby, aby prežili prichádzajúcu zimu.

Ihličnaté lesy

Ihličnaté lesy tvoria najmä smreky, jedle, borovice a iné ihličiny. Borovice rastú prevažne na piesočnatých pôdach na západe Slovenska. Niektoré iné ihličiny rastú hlavne vo vyšších nadmorských výškach a lepšie znášajú nižšie teploty. Ihličnaté stromy sú zelené po celý rok (hovoríme im preto vždyckyzelené).Výnimkou je napríklad smrekovec opadavý, ktorý v jeseni ihličie stráca. ihličnaté stromy majú tvrdé, ťažko stráviteľné ihličie, ktorým sa živý len málo živočíchov. Poskytujú však spolu s listnatými stromami a krami vhodný úkryt pre najrôznejšie druhy zvierat.

Zmiešané lesy

Zmiešané lesy sú prechodom medzi listnatými a ihličnatými lesmi.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk