referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milan
Sobota, 27. novembra 2021
Globálne environmentálne problémy
Dátum pridania: 09.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Linduška
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 280
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 0.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 1m 30s
Pomalé čítanie: 2m 15s
 
- globálne (celosvetové)
- environmentálne (životné prostredie)

1.Znečisťovanie atmosféry

a. primárny činiteľ – sopečná činnosť
b. sekundárny (antropogénny)

-tepelné elektrárne, strojársky priemysel, doprava
-skleníkový efekt (globálne otepľovanie) – oxidy uhlíka
-kyslé dažde – oxidy síry a dusíka
-ozónová diera – freóny (základ O3 -30km, diera = -50%)

2.Znečisťovanie hydrosféry (vody)

- havarijné znečistenie (stroskotanie tankerov)
- znečisťovanie vodných zdrojov, kyslé dažde pH 5.5
- znečisťovanie- zmena chemických, biologických a fyzikálnych vlastností
- akosť vody povrchových tokov (farba na mape):

a. veľmi čistá voda (svetlomodrá)
b. čistá voda (tmavomodrá)
c. znečistená voda (zelená)
d. silne znečistená voda (žltá)
e. veľmi silne znečistená voda (červená)

3.Vyčerpávanie surovinových zdrojov

- energetické suroviny (neobnoviteľné): ropa, zemný plyn, uhlie
- možnosti riešenia:

a. alternatívne zdroje – vodné elektrárne, veterné elektrárne, slnečná energia, biomasa
b. recyklácia – železo, sklo, papier, plasty
c. dokonalejšie technológie

4.Devastácia, degradácia a kontaminácia pôdy

- devastácia - ničenie charakteru pôdy, zástavbou, výrubom porastov, vysušovaním...
- degradácia - znižovanie kvalitatívnych vlastností pôdy- nadmerným chovom dobytka, eróziami...
- kontaminácia - únikom ropných produktov, organických kyselín, priemyselných hnojív a chemikálií do pôdy

5.Problémy výživy obyvateľstva

6.Narúšanie ekosystému

-nadmerné odvádzanie CO2 do ovzdušia, výrub stromov (strata O2)

7.Problémy s odpadom

-domový
-priemyselný
-využitie odpadu ako druhotnej suroviny – recyklácia, triedenie, kompostovanie
-skládky: otvorené skládky, skládky s kontrolným odpadom, skládky s prekrývaním

8.Terorizmus
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.