referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gašpar
Sobota, 29. januára 2022
Znečistenie a záber pôdy
Dátum pridania: 20.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: hp2409
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 454
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 15.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 26m 0s
Pomalé čítanie: 39m 0s
 

Dažďová erózia :

Pri dopade kvapiek na pôdu nepokrytú vegetáciou dochádza k premiestneniu jej častíc okolo bodu účinku v tvare kruhu. Ak je pôdna oblasť plochá, kvapky premiestňujú častice pôdy v rôznych smeroch a výsledkom je premiestnenie častíc v pôde. Iná situácia nastáva v svahovitej oblasti, kde dochádza k premiestňovaniu častíc jedným smerom- dolu svahom. Tento proces nastáva za predpokladu, že pôda nie je nasýtená vodou. Pri nasýtení pôdy vodou nastávajú nasledovné situácie:
 • Plošná erózia
 • Selektívna erózia
 • Jarčeková erózia
 • Výmolová erózia

Erózia spôsobená prúdom materiálu:

Nadmerné obrábanie pôdy oraním spôsobuje deštrukciu zrnitej, granulovanej štruktúry pôdy a spôsobuje uvoľnenie povrchovej vrstvy od hlbšej vrstvy pôdy . Týmto spôsobom je spodná vrstva vďaka ťažkej mechanizácii utláčaná a tvorí sa tzv. „ pluhová podrážka" a oddelená vrstva pôdy sa drobí na prach. Pri daždi voda preniká cez prvé centimetre ľahko, ale neskôr naráža na túto nepriepustnú vrstvu, vytvára sa šmykľavý povrch a umožňuje pohyb vodou nasýtenej povrchovej vrstvy pôdy. Tieto odlišné erózne typy sa vzájomne nevylučujú, ale vyskytujú sa súčasne na tých istých miestach. Výsledok erózie nie je taká viditeľný na obrábanej pôde počas roka, lebo poľnohospodárska mechanizácia zahladí stopy erózie, ale v prípade trvalých dôkazov (ako sú korene stromov) vidíme skutočnú stratu pôdy.

Veterná erózia :

K úbytku povrchovej vrstvy pôdy pôsobením vetra dochádza predovšetkým v juhovýchodných krajinách Európskej únie. Tento proces prebieha oddeľovaním najmenších častíc pôdy a ich odnášanie vetrom na iné miesta, čo spôsobuje narušenie štruktúry pôdy. Dochádza k ochudobnenie pôdy a tým, že častice sú nekompaktné nie sú schopné odolávať ani iným typom erózie (napr. vodnej ). Vodná a veterná erózia sa z regionálneho hľadiska vyskytuje v závislosti od klimatických faktorov. Nadmerné spásanie pastvín je ďaľšou príčinou rizika tzv „ veternej erózie" hlavne v polosuchých klimatických podmienkach.

Pod potenciálnou eróziou pôdy sa rozumie taká erózia, ku ktorej by došlo na povrchu pôdy pod vplyvom pôsobenia prírodných činiteľov za predpokladu, že by tento povrch nebol porastený žiadnou odolnou vegetačnou prikrývkou a neboli by na ňom vybudované žiadne opatrenia.

Reálna erózia je vyjadrená intenzitou pôdnych strát, alebo len postihnutím plochy pôdneho povrchu eróziou , hustotou eróznych rýh a podobne, znamená erodovanosť pôdy.

Čo je to priemyselný park?

Pojem priemyselný park označuje územie, ktoré je dobre koncepčne založené a funguje ako jeden celok, pričom podniky využívajú spoločné služby, poskytované predovšetkým firmou spravujúcou park na trhovom princípe.
Priemyselný park sa vyznačuje zásadami, ktoré ho odlišujú od bežných priemyselných zón. Parky sa vyznačujú jednotnou koncepciou, osobitným usporiadaním, vegetačnými úpravami, voľbou výrobných jednotiek a všestrannou starostlivosťou o stanovište. Spoločné znaky "parkov" sú nasledovné:

Hlavné charakteristiky priemyselného parku:

 1. pozemky, na ktorých je založený, sú právne vysporiadané a technicky presne definované
 2. fungovanie parku zabezpečuje hospodárska spoločnosť, ktorá ponúka pre usídlených podnikateľov v parku, súbor služieb (účtovníctvo, marketing, pomoc pri získavaní úverov, investičné, rozvojové, právne poradenstvo, atď.)
 3. ponúka pozemky, ktoré sú vybavené pre výrobu nevyhnutnou infraštruktúrou, na odkúpenie, lízing a na prenájom pre podnikateľské subjekty
 4. vytvára pre malé a stredné podnikanie vhodné podmienky na ich rozvoj, na aplikovanie moderných technológií vo výrobe, na výrobu špičkových produktov
 5. podporuje inováciu
 6. podporuje rozvoj domácich vedecko-výskumných aktivít a pomáha aplikácii ich výsledkov vo výrobe
 7. podporuje rast exportu
 8. na území parku prebieha proces vytvárania hodnôt (nemusí to byť výlučne priemyselná výroba). Priemyselné parky u nás: Senica, Humenné, Devínska nová ves, Sládkovičovo, Vráble a ďaľšie...

Priemyselný park Devínska Nová Ves (Bratislava)
Údaje charakterizujúce stavbu

 • Miesto stavby : Bratislava – Devínska Nová Ves
  Katastrálna územie : Devínska Nová Ves
 • Typ stavba : ľahká oceľová konštrukcia, opláštenie sendvičové panely
  Základné údaje o stavbe
  Priemyselný park DNV sa nachádza v extraviláne katastrálneho územia Devínska Nová Ves, Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, na severozápadnom okraji v miestnej časti medzi areálom Volkswagen Bratislava a samotnou mestskou časťou DNV. Z konštrukčného hľadiska ide o ľahké montované halové objekty
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.