referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kristína
Nedeľa, 16. januára 2022
Znečistenie a záber pôdy
Dátum pridania: 20.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: hp2409
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 454
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 15.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 26m 0s
Pomalé čítanie: 39m 0s
 

Výrobný program

Predpokladaná funkčná náplň týchto objektov je montáž, skladovanie, logistika, distribúcia a administratíva.Technologické zariadenia v objektoch budú slúžiť k montáži časti a dielov pre automobilový priemysel, k skladovaniu a distribuovaniu polotovarov a polovýrobkov. Montáže a skladovania budú prebiehať z polotovarov a komponentov, ktoré budú dovezené od výrobcov po železnici alebo cestnej komunikácií do montážnych hál, kde pomocou počítačmi riadených liniek dochádza k definitívnej kompletizácií a elektronickým testom na kontrolu kvality výrobku. Skontrolované výrobky sa umiestňujú na špeciálne prepravné jednotky a v časovo vymedzených, logisticky stanovených, intervaloch /JIT – just in time/ sa distribuujú do jednotlivých závodov v okolí /VW Bratislava/. Všetky procesy v rámci predmontáže a montáže ako aj skladovania sú čisté a ekologicky nezávadné.

Zriadenie PP DNV je podmienkou ďalšieho rozvoja výroby vo Volkswagen Slovakia, a.s., že rieši zásadným spôsobom zamestnanosť v regióne, prínosy z realizácie PP a v ňom vykonávaných činností pre štátny rozpočet, fond zamestnanosti, sociálne zabezpečenie, nemocenské poistenie.

Priemyselný park Žiar nad Hronom

Priemyselný park má výhodnú polohu v strede Slovenska, tesne vedľa dôležitého cestného ťahu štátnej cesty č. 65 Bratislava – Zvolen. Je pripojný na železničnú trať, cez žiarsku železničnú stanicu, ktorá susedí s priemyselným parkom, železničná trať Bratislava – Zvolen prechádza cez areál, pričom koľajovými dráhami je okrytý aj samotný priemyselný ark. V približne 30 kilometrovej vzdialenosti je letisko Sliač. Park disponuje všetkými inžinierskymi sieťami s možnosťou ich relatívne jednoduchého rožšírenia, resp. pripojenia pri výstavbe nových objektov a realizácii nových objektov a realizácii nových podnikateľských aktivít. Závod Eergetika poskytuje všetkým firmám potrebné energie, významnou výhodou pre potenciálnych investorov je aj blízkosť modernej, niekoľkokazetovej skládky priemyselných odpadov.

Podnikateľské aktivity všetkých spoločnosti, pôsobiacich v priemyselnom parku, sú ekologické, v súlade s prísnymi kritériami na ochranu životného prostredia. V priemyselnom parku sú zároveň poskytované stravovacie služby pre zamestnancov. Svoju činnosť tu vykonáva moderné zdravotnícke zariadenie s viac jako 50 – ročnými skúsenosťami v poskytovaní liečebne a preventívnej starostlivosti. Komplexný systém ochrany pred požiarmi zabezpečuje jednotka závodného hasičského útvaru, ktorá vykonáva preventívnu, záchrannú i represívnu činnosť. Areál priemyselného praku je oplotená a jeho ochranu zabezpečuje súkromná bezpečnostná služba.

Priemyselný park Dynamik (Nitra)

Spoločnosť DYNAMIK sa počas svojho pôsobenia na slovenskom stavebnom trhu od roku 1990 vypracovala na jednu z najúspešnejších stavebných spoločností.

Predmetom činnosti spoločnosti je realizácia stavieb všetkých druhov podľa požiadaviek klienta, od výstavby priemyselných stavieb cez bytové a občianske stavby až po kompletné rekonštrukcie a zatepľovanie budov. Realizáciu náročných stavieb zvládajú bez problémov aj vďaka vlastnému dopravnému parku a stavebným mechanizmom. Pri výstavbe používajú moderné technológie, pružne reagujeme a prispôsobujeme sa najnovším požiadavkám stavebného trhu.
Svojim zákazníkom ponúkajú nasledovné služby:

  • výstavba investičných akcií
  • rekonštrukcie stavieb
  • búracie práce
  • výkopové a zemné práce
  • fasádne práce
  • vodovody a kanalizácie
  • zatepľovanie budov a priemyselných hál
  • stolárske, zámočnícke a klampiarske práce vo vlastných dielňach
  • poradenská činnosť v stavebníctve

Súčasný stav kvality a ohrozenia pôdy

Súčasný stav kvality pôdneho krytu SR je výsledkom stáročného prirodzeného vývoja a súčasne je aj produktom človeka. Tak ako má pôda svoju minulosť, má aj svoju budúcnosť. Pôda bude stále viac produktom vplyvu človeka. Preto je potrebné zabezpečiť takú úroveň vzťahu človeka k pôde, ktorá negatívne neovplyvní budúcnosť našich pôd.

Fyzikálna degradácia pôdy

Najzávažnejším problémom poľnohospodárskych pôd SR v súčastnosti je vodná erózia. Ohrozuje asi 1 360 tis. ha (asi 55 %) poľnohospodárskych pôd. Potenciál veternej erózie pôdy je v SR relatívne nízky. Extrémne ohrozovaných je len 1,3 % poľnohospodárskych pôd; na 0,4 % výmery prebieha vysoká intenzita veternej erózie; so strednou intenzitou je ohrozovaných 4,8% výmery.

Chemická degradácia pôd

V najväčšom rozsahu prebieha akcelerovaná acidifikácia pôd. Je to človekom indukovaná degradácia pôdy (emisná činnosť a následné kyslé dažde, fyziologicky kyslé hnojivá). Okyslenie zhoršuje fyzikálne, chemické aj biologické vlastnosti pôd, akceleruje transport znečistenín do potravového reťazca a celkovo znižuje potenciál produkčných a ostatných funkcií pôdy.

Acidifikácia postihuje podstatnú výmeru pôd SR okrem karbonátových pôd Podunajskej roviny so zvýšenou intenzitou na výmere asi 425 tis. ha (v okolí priemyselných centier).

Náprava je veľmi jednoduchá - vápnením. Žiaľ, súčasné vápnenie pôd je u nás hlboko pod úroveň potreby a preto kyslosť našich pôd sa mierne zvyšuje. Väčší (až katastrofálny) rozsah acidifikácie pôd zatiaľ nezaznamenávame len vďaka silnému zníženiu hlavne emisií SO2 priemyslom , ale aj zásluhou zníženia spotreby minerálnych hnojív v SR

Biologická degradácia pôd

Deficit organických a minerálnych hnojív, nesprávne striedanie plodín, zlé spracovanie pôdy, to všetko spolu s eróziou, zhutňovaním, acidifikáciou i alkalizáciou a znečistením pôd zhoršuje život v pôde, ktorý je rozhodujúcou funkčnou jednotkou pôdy (bez nej pôda nie je pôdou). Žiaľ aj tento druh degradácie je u nás reálnou skutočnosťou. Jej stupeň a rozsah však zatiaľ nevieme presne kvantifikovať

 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.