referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrich
Pondelok, 15. júla 2024
Pôda
Dátum pridania: 27.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tinussska
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 526
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 30s
Pomalé čítanie: 3m 45s
 
V odporúčaní Rady Európy R(92)8 ”o ochrane pôdy” je pôda definovaná ako integrálna súčasť ekosystémov Zeme, situovaná medzi povrchom Zeme a podložím. Profil pôdy je rozdelený do vrstiev (horizontov) so špecifickými fyzikálnymi, chemickými a biologickými vlastnosťami. Z hľadiska využívania pôdy a z ekologického hľadiska môže pojem pôda zahrňovať aj permeabilný materiál podložia, ktorý môže byť rezervoárom podzemných vôd. Takto definovaná pôda môže dosahovať značné hĺbky a v tomto kontexte sa pod pojmom pôda môže rozumieť aj územie (krajina).

V zmysle Svetovej charty je pôda časťou povrchu Zeme preniknutá koreňmi na nej rastúcich rastlín a na ktorej je svet najväčším podielom závislý na produkcii potravín pre svoju výživu a vlákien pre svoje obliekanie.

Z prírodovedného hľadiska je pôda prírodným, oživeným útvarom, ktorý sa vyvinul z povrchových zvetralín zemskej kôry a organických zbytkov. Stavba, zloženie a usporiadanie sú výsledkom pôsobenia pôdotvorných činiteľov (zvetrávanie, podnebie, rastliny, kultivácia, edafón atd.). Pôda je prírodny útvar zložený z vrstiev (horizontov). Najvrchnejší horizont sa nazýva ornica (úrodná časť pôdy). Na malom území Slovenska je pomerne veľká typová i druhová rozmanitosť pôd, no napriek tomu patríme k štátom, ktoré majú pôdu podrobne preskúmanú a klasifikovanú.

Pôda a úrodnosť sú späté pojmy. Prirodzená úrodnosť je výsledkom procesov prebiehajúcich v pôde. Kultúrna úrodnosť je v dôsledku kultivácie. Pôdna úrodnosť je schopnosť pôdy poskytovať rastlinám optimálne životné podmienky. Úrodnosť nie je trvalá a mení sa v dôsledku prirodzeného vývoja pôdy a starostlivosti o ňu. Hĺbka, zrnitosť, fyzikálne vlastnosti, humóznosť, reakcia a ďalšie vlastnosti pôdy tvoria tzv. bonitu. 

Pôda ako prírodný útvar má svoje nezastupiteľné postavenie. Odporúčanie Rady Európy R (92) 8 o ochrane pôdy (1992) upozorňuje na jej nasledovné hlavné funkcie:

- produkcia biomasy ako základná podmienka života človeka a iných organizmov na Zemi;
-filtrácia, neutralizácia (pufrácia) a premena látok v prírode ako súčasť funkčných a regulačných mechanizmov prírody;
- udržiavanie ekologického a genetického potenciálu živých organizmov v prírode (biodiverzita druhov);
- priestorová základňa pre ekonomické aktivity človeka (poľnohospodárstvo, lesníctvo, priemysel, doprava, stavebníctvo, turistika, a iné) a sociálne istoty obyvateľstva (zamestnanosť, výživa, príjmy);
- zásoba a zdroj surovín (voda, íl, piesok, horniny, minerály);
- kultúrne dedičstvo štátov a Zeme vrátane ukrytých paleontologických a archeologických artefaktov. 

Podľa uvedeného dokumentu všetky funkcie pôdy majú rovnakú dôležitosť. Musia sa vždy vytvárať podmienky pre to, aby sa harmonicky umožňovali a ochraňovali všetky funkcie pôdy.
 
Podobné referáty
Pôda SOŠ 2.9574 1916 slov
Pôda SOŠ 2.9296 968 slov
Pôda SOŠ 2.9392 398 slov
Pôda SOŠ 2.9633 873 slov
Pôda SOŠ 2.9236 897 slov
Pôda GYM 2.9400 1456 slov
Pôda GYM 2.9626 344 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.