referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfonz
Piatok, 28. januára 2022
Vplyv ťažby, priemyslu a dopravy
Dátum pridania: 04.01.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Aladin
 
Jazyk: Čeština Počet slov: 1 352
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.2
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 8m 40s
Pomalé čítanie: 13m 0s
 

Z toho se podílejí na výrobě elektrické energie parní elektrárny 77 %, vodní elektrárny 3 % a jaderná energetika 20 % (JE Dukovany). Celkově se dá říci, že vývoj spotřeby primárních zdrojů energie byl ve sledovaném období z hlediska ochrany životního prostředí příznivý. Poklesl i podíl tuhých paliv na ve prospěch ušlechtilých paliv např. zemního plynu. Je patrný i příznivý vývoj emisní situace ze stacionárních zdrojů energetiky v letech 1990 až 1999. Poklesly i emise SO2 o cca 86 %, emise NOx o cca 73 %, emise tuhých látek o cca 91 %. Emise SO2 poklesly v roce 1999 o cca 39 % proti roku 1998. Dalším z indikátorů pro oblast energetiky jsou i výdaje na ochranu životního prostředí. Finanční prostředky na podporu aktivit směřujících ke zvyšování účinnosti energetických cyklů, snižování energetické náročnosti a k efektivnímu užití energie jsou poskytovány v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie zejména prostřednictvím Státního fondu životního prostředí (SFŽP) a České energetické agentury (ČEA). Každoročně je vládě ČR předkládáno vyhodnocení přínosu uvedeného programu. Obdobně jako v jiných vyspělých zemích, představuje doprava v ČR jeden z hlavních faktorů, který při svém rozvoji nepříznivě ovlivňuje kvalitu životního prostředí, kdy největší podíl v tomto směru náleží dopravě silniční. Její negativní vliv se projevuje především v produkci emisí znečišťujících ovzduší, vyšší hladině hluku a v záboru půdy při výstavbě nebo rekonstrukcích silniční a dálniční sítě. Hlavními složkami jsou CO2, CO, NO2, CxHy, SO2, Tuhé látky, Pb. Pro ilustraci v roce 1999 bylo do ovzduší emitováno 37 t Pb ze stacionárních zdrojů a 117 t Pb z mobilních zdrojů. Emise roku 1999 proti roku 1998 vykazují i nadále mírný pokles s výjimkou emisí CO2, kde došlo k mírnému nárůstu (u silniční dopravy nákladní, letecké a vodní dopravy). Emise NO2 se nepatrně zvýšily u silniční dopravy nákladní a dopravy vodní.
Co se týče kapalných a plynných pohonných hmot, ze kterého je patrný nárůst prodeje automobilových benzínů a především ekologicky žádoucí pokračující pokles prodeje olovnatých benzínů (proti roku 1998 o 4,4 %) a nárůst prodeje bezolovnatých benzínů (proti roku 1998 o 18,5 %). Po výrazném nárůstu v roce 1997 prodej biopaliv stagnuje a je nadále nízký. Vlivem pokračujícího nárůstu osobních a dodávkových vozidel vzrostl také stupeň motorizace. Podle kvalifikovaných odhadů bylo v ČR v roce 1999 vybaveno katalyzátory cca 981 tis. vozidel, což je o 16,5 % více než v roce 1998. Pokračuje tedy stoupající trend, tak jako u vozidel na alternativní pohon.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.